Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Grevskapet Toulouse upprättades 778 av Karl den store och blev i mitten av 800-talet ärftlig inom ätten Rouergue. Det blev tidigt ett av det viktigaste furstendömena i södra Frankrike och hade överhöghet över grevskapen Quercy, Albi, Carcassonne, Nimes, Béziers och Foix samt ärvde under 1000-talet en del av Provence. Från och med slutet av 800-talet var Toulouse i praktiken helt självständigt från den franske kungen och det var först under albigenserkriget 1209-29 som denne åter gjorde sig gällande. Ätten Rouergue fråntogs då sina förläningar som 1212 gavs till Simon de Montfort. De fick visserligen tillbaka Toulouse i freden i Paris 1229 men de tvingades avstå från den ovan nämnda överhögheten i de sydfranska grevskapen. När den siste greven dog utan arvingar 1271 upplöstes slutligen grevskapet Toulouse och förenades med kronodomänen.

778-790
790-806
806-811
811-818
Torsin (Chorso)
Guillaume de Gellone
Begon
Raymond
818-837 Bérenger le Sage (den vise)
837-844 Bernard de Septimanie
844-850 Guillaume de Septimanie

Ätten Rouergue
 
849-852
852-863
864-872
Fredelon
Raymond I
Bernard II
872-885 Bernard III Plantevelue
885-919
919-924
924-960
Odo (Eudes)
Raymond II
Raymond III Pons
960-1037 Guillaume III Taillefer  
1037-1061 Pons  
1061-1094 Guillaume IV  
1094-1105 Raymond IV de Saint-Gilles  
1105-1112 Bertrand  
1112-1148 Alphonse Jourdain  
1148-1194 Raymond V  
1194-1222 Raymond VI  
1215-1218
1218-1224
Simon de Montfort
Amaury de Montfort
1222-1249 Raymond VII  

Ätten Capet
 
1249-1271 Alphonse de Poitiers  

Toulouse förenas med franska kronodomänen när Alphonse dör utan arvingar 1271

= Barcelona = Akvitanien = Provence