Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Bägge Sicilierna

Sicilien och södra Italien var under arabisk och bysantinsk kontroll på 1000-talet när normandiska riddare erövrade området och bildade ett självständigt rike, från 1130 med namnet kungadömet Sicilien. 1282 Splittrades riket när ön Sicilien gjorde sig självständigt efter ett uppror. Det nya riket kom att kallas för "kungadömet Trinacria" medan fastlandsdelen fortsatte att heta "kungadömet Sicilien" även om det vanligen kallades för "kungadömet Neapel". När dessa riken sedan styrdes av gemensamma kungar kom de i vardagligt tal att kallas för de "Bägge Sicilierna", men det var först 1815 som det namnet blev officiellt antaget.

Grevar av Sicilien
 
Hertigar av Apulien och Kalabrien
 
1062-1101
1101-1113
1113-1130
Ruggero I
Simone
Ruggero II
1059-1085
1085-1111
1111-1127
1127-1130
Roberto il Guiscardo
Ruggero Borsa
Guglielmo
Ruggero II

Kungadömet Sicilien

Normandiska ätten

1130-1154 Ruggero II (tidigare greve och hertig)
1154-1166 Guglielmo I (den onde)
1166-1177
1177-1190
1190-1194
1194
Guglielmo II, il Bouno (den gode)
Interregnum

Tancredi di Lecce
Guglielmo III di Lecce

Hohenstaufiska ätten
 
1194-1197 Enrico I
1198-1250 Federico I
1212-1235 Enrico II
1250-1254 Corrado I
1254-1268 Corrado II (Konradin)
1258-1266 Manfredi

Ätten Anjou
 
1266-1282 Carlo I (kung av Neapel till 1285)
Sicilien

Ätten Barcelona
 


Neapel

Ätten Anjou
 

1282-1285 Pietro I 1282-1285 Carlo I
1285-1296 Giacomo 1285-1309 Carlo II (den halte)
1296-1337 Federico II 1309-1343 Roberto I (den vise)
1337-1342 Pietro II 1343-1381 Giovanna I
1342-1355 Luigi 1343-1345 Andrea d´Ungheria
1355-1377 Federico III 1381-1386 Carlo III di Durazzo
1377-1402 Maria 1386-1414 Ladislao di Durazzo
1392-1409 Martino I 1414-1435 Giovanna II
1409-1410 Martino II 1434-1442 Renato (den gode)
1410-1412 Interregnum

Ätten Trastámara
 


Ätterna Trastámara och Valois
 

1412-1416

Ferdinando

1442-1458 Alfonso I
1416-1458 Alfonso I 1458-1494 Ferdinando I (Ferrante)
1458-1479 Giovanni 1494-1495 Alfonso II
1479-1516 Ferdinando II 1495 Carlo (VIII)
1495-1496 Ferdinando II
1496-1501 Federico IV
1501-1504 Luigi  (XII)
1501-1516 Ferdinando III

Sicilien och Neapel

I slutet av 1400-talet inleddes en serie krig som har fått namnet de "Italienska krigen". De utlöstes av att de franska kungarna av ätten Valois hade övertagit ätten Anjous anspråk på kungadömet Neapel. Två gånger lyckades fransmännen erövra Neapel. Den sista gången (1501) var det i samarbete med Ferdinand den katolske som 1479 hade blivit kung över Aragonien och Sicilien samt medregent i Kastilien. Ferdinand den katolske blev medregent till den franske kungen  i Neapel och lyckades 1503-04 utmanövrera fransmännen så att han blev ensam härskare över de båda syditalienska kungadömena.

1516-1556
1556-1598
1598-1621
1621-1665
1665-1700
Ätten Habsburg
 
Carlo II och V
Filippo I
Filippo II
Filippo III
Carlo III och VI

1700-1713


Ätten Bourbon

Filippo IV

1714-1720


Ätten Savoyen (på Sicilien)
 
Vittorio Amadeo
1714-1735
Ätten Habsburg
 
Carlo IV och VII
1735-1759
1759-1815

Ätten Bourbon

Carlo V och VIII *
Ferdinando IV och III


1799

Parthenopeiska republiken (i Neapel)

Kungadömet Neapel
 (fransk satellitstat på fastlandet 1806-1815)
 
1806-1808
1808-1815
Guiseppe Bonaparte (Joseph)
Gioacchino Murat (Joachim Murat) **

Bägge Sicilierna
 
1815-1825
1825-1830
1830-1859
1859-1860
Ferdinando I (andra gången)
Francesco I
Ferdinando II
Francesco II

 1860 erövrades Bägge Sicilierna av Garibaldi och förenas med kungadömet Italien

* = Carlo var 1731-1735 hertig av Parma och 1759-1788 kung av Spanien.
** = Joachim Murat var 1806-1808 storhertig av Berg.

= Frankrike
= Anjou
= Navarra
= Aragonien
= Portugal
= "Belgien"
= Lothringen
= Provence
= Savoyen
= Milano
= Tyskland
= Schwaben
= Österrike
= Jerusalem
= Böhmen
= Ungern
= Transsylvanien
= Albanien
= Benevento eller Capua