Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Benevento

När Italien erövrades av langobarderna i slutet av 500-talet bildade en del av dem hertigdömet Benevento i södra Italien. När Karl den store erövrade Langobardernas rike blev Benevento ett furstendöme som för det mesta lyckades bevara sitt oberoende. Det splittrades dock i tre delar år 840 (Benevento, Capua och Salerno). Alla dessa så kallade langobardiska furstendömen erövrades av normanderna på 1000-talet och uppgick i kungadömet Sicilien som bildades 1130. En liten spillra av Benevento blev dock en del av Kyrkostaten och skulle, bortsett från 1806-1815 då Napoleons utrikesminister Talleyrand var dess furste, förbli styrt av påven fram till Italiens enande 1860.

Hertigdömet Benevento

571-591
591-641
641-646
646-651
651-662
662-677
677-707
707-730
730-732
732-733
733-740
740-743
743-749
749-758
758-774

Zottone
Arechi I
Aione I
Radoaldo
Grimoaldo I *
Romualdo I
Grimoaldo II
Romualdo II
Andelais
Gisulfo I
Gregorio
Godescalco
Gisulfo II
Liutprando
Arechi II


Furstendömet Benevento
 

774-787
787-806
806-817
817-832
832-839
839-853
854-878
878-881
881-884
884-890
890-891
891-895
895-897
897-900
900-910
901-943
911-940
933-943
940-961
943-959
959-968
961-981
968-981
981-1014
987-1033
1012-1053
1038-1053

Arechi II (samme som ovan)
Grimoaldo III
Grimoaldo IV
Sicone I
Sicardo
Radelchi I
Adelchi
Gaideri
Radelchi II
Aione II
Orso
Bysantinsk ockupation
Guido
Radelchi II (andra gången)
Atenolfo I
Landolfo I
Atenolfo II
Atenolfo III
Landolfo II
Pandolfo I
Landolfo III
Pandolfo I (andra gången)
Landolfo IV
Pandolfo II
Landolfo V
Pandolfo III
Landolfo VI


Under påvlig överhöghet
 

1053-1054
1054-1059
1054-1077
1056-1074

Rodolfo
Pandolfo III (andra gången)
Landolfo VI (andra gången)
Pandolfo IV


Självständiga furstar
 

1078-1081
1081-1806
1806-1815
1815-1860
1860-

Roberto il Guiscardo
Del av kyrkostaten
Charles Maurice de Talleyrand
Del av kyrkostaten
Del av Italien

Benevento delades år 840 i tre delar, nämligen Benevento, Capua och Salerno.

Grevskapet Capua
 
Furstendömet Salerno
 

840-842
842-861
861
861-862
862
862-879
879-882
882-885
885-887
887- (910)

Landolfo I
Landone I
Landone II
Pandone
Pandenolfo
Landolfo II
Pandenolfo (2:a gången)
Landone III
Landenolfo I
Atenolfo I

840-851
851-853
853
853-861
861-880
880-900
900-946
946-978
978-981
981

Siconolfo
Sicone II
Pietro
Ademaro
Guaiferio
Guaimario I
Guaimario II
Gisulfo I
Pandolfo I
Pandolfo


Furstendömet Capua
 

981-983
981-983
983-994
994-1027

Mansone
Giovanni I
Giovanni II
Guaimario III

900-982
982-992
982-993
993-999
999
999-1007
1007-1022
1009-1016
1016-1021
1020-1022
1022-1026
1026-1039
1038-1046
1046-1050
1050-1057
1057-1059

Förenat med Benevento
Aleardo
Landenolfo II
Laidolfo
Aldemaro
Landolfo VII
Pandolfo II
Pandolfo III
Pandolfo IV
Pandolfo V
Pandolfo VI
Pandolfo IV (2:a gången)
Guaimaro
Pandolfo IV (3:e gången)
Pandolfo V (2:a gången)
Landolfo VIII

1027-1052
1052-1077
1077

Guaimario IV
Gisulfo II
Salerno erövras av normanderna


Normandiska furstar
 

1058-1078
1078-1091
1091
1091-1098
1098-1106
1107-1120
1120
1120-1127
1127-1135
1135-1137
1137
1137-1144
1144-1155
1155-1156
1156

Riccardo I
Giordano I
Riccardo II
Landone IV
Riccardo II (2:a gången)
Roberto I
Riccardo III
Giordano II
Roberto II
Alfonso d'Altavilla
Roberto II (2:a gången)
Alfonso (2:a gången)
Guglielmo d'Altavilla
Roberto II (3:e gången)
Capua förenas med Sicilien

* = Grimoaldi I var kung över Langobarderna 662-671

= Sicilien eller Apulien-Kalabrien   = Benevento