Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Den förste som titulerades sig som kung av Italien var germanen Odovakar som är mest känd för att ha avsatt den siste västromerske kejsaren 476. Det rike han skapade erövrades av ostrogoterna 493 som sedan förlorade det till Östrom som i sin tur förlorade det till langobarderna och så vidare...

476-493 Odoacre * Odovakar
493-526
526-534
534-536
536-540
(536)-541
541
541-552
552-553
534-553

Ostrogoternas rike

Teoderico *
Atalarico
Teodato
Vitige
Ildibaldo
Erarico
Baduila (Totila)
Teia
Erövrat av Östrom

Theoderik den store
Athalarik
Theodohad
Vitiges
Hildebad
Erarik
Baduila (Totila)
Teia
 
568-572
572-574
574-584
584-590
591-616
616-626
626-636
636-652
652-653
653-661
661-662
661-662
662-671
671-688
680-700
689
701
701
701-712
712
712-744
744
744-749
749-756
756-774

Langobardernas rike

Alboino
Clefi
Splittrat i olika hertigdömen
Autari
Agilulfo
Adaloaldo
Arioaldo
Rotari
Rodoaldo
Ariperto
Pertarito
Godeperto
Grimoaldo
Pertarito (andra gången)
Cuniperto
Alachi
Liutberto
Raginperto
Ariperto
Ansprando
Liutprando
Ildebrando

Alboin
Cleph

Authari
Agilulf
Adaloald
Arioald
Rothari
Rodoald
Aripert
Perctarit
Godepert
Grimoald
Perctarit
Cunincpert
Alahis
Liutpert
Raginpert
Aripert
Ansprand
Liutprand
Hildeprand
Rachis Ratchis
Astolfo Aistulf
Desiderio * Desiderius
774-814
781-810
812-817
813-840
817-855
844-875
875-877
877-879
879-888

Frankiskt delrike

Carlomagno (Karl den store)
Pipino
Bernardo
Ludovico il Pio (den fromme)
Lotario I
Ludovico II
Carlo il Calvo (den skallige)
Carlomanno
Carlo il Grosso (den tjocke)

  = 800


  = 813
  = 823
  = 850
  = 875

  = 881

888-924
889-894
891-898
894-896
900-905

Nationella kungar

Berengario I
Guido
Lamberto
Arnolfo
Ludovico III (den blinde)

  = 915 
  = 891
  = 892
  = 896 
  = 901
922-926
926-947
931-950
950-961
952-961
Rodolfo
Ugo
Lotario II
Berengario II
Adalberto
961-973
973-983
983-1002
1002-1014
Ottone I (Otto den store)
Ottone II
Ottone III
Arduino
  = 962 
  = 967 
  = 996 
 


Från och med 1014 var Italien förenat med Tyskland i en
personalunion. Formellt så upplöstes inte kungadömet Italien
förrän 1648 men i praktiken hade det varit splittrat i feodala
småstater och självstyrande kommuner sedan 1200-talet
.

1805-1814
1814-1861


Ätten Bonaparte

Napoleone
Splittrat i småstater


 

1861-1878
1878-1900


Ätten Savoyen

Vittorio Emanuele II
Umberto I

1900-1946 Vittorio Emanuele III
1946
1946-
Umberto II
Republik

* = Odovakars. Theoderiks och Desiderius namn på deras germanska språk var Audawakrs, Thiudareiks och Daufer.

= Romersk kejsare   = Tyskland   = Frankrike   = Friuli   = Albanien