Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Albanerna tros vara ättlingar till illyrierna som levde öster om adriatiska havet under Antiken. Den första albanska staten uppstod under 1100-talet, men var kortlivad. På 1300-talet erövrades kustområdet och en viss del av inlandet av ätten Anjou som härskade över Bägge Sicilien. De grundade det första albanska kungadömet som dock efterhand fick sitt territorium begränsat till staden Durrës med omgivningar. Resten av av Albanien stred stater som Zeta (Montenegro), Serbien och Epirus om. Segraren blev emellertid det Osmanska riket som växte fram under 1300-talet och bortsett från en period under 1400-talet då den albanske nationalhjälten Skanderbeg framgångsrikt bekämpade turkarna kontrollerade de hela Albanien fram till 1912 då stormakterna såg till att Albanien blev självständigt. Det skulle dock dröja innan någon stabil centralmakt bildades och under tiden bildade rivaliserande stormakter sina egna små republiker på albanska mark. Ordnade förhållanden uppnåddes 1925 då en republik bildades, men 1939 annekterades Albanien av Italien och det var först efter andra världskriget som Albanien definitivt blev självständigt.


(bestod efterhand bara av staden Durrës med omgivningar)

Ätten Anjou

1272-1285 Carlo I
1285-1301 Carlo II
1301-1332
1332-1364
1364-1368
 
Filippo I
Roberto
Filippo II
 
1368-1382 Carlo Thopia
1383-1385
1385-1388
1388-1392
Balsa II
Carlo Thopia (andra gången)
Georgio Thopia
Durrës erövras av Venedig 1392 som behåller det till 1501 då
staden erövras av det Osmanska riket. Detta hade redan under
1380-talet erövrat större delen av Albanien.
1443-1468 Gjergj Kastrioti (Skanderbeg)
Osmanska riket återtar kontrollen över Albanien 1478 då tio år
hade gått efter upprorsledaren Skanderbegs död.


(anarki)

 

1912-1914
1914
1914-1916
1916-1918
1918-1925
1925-1928
Provisorisk regering
Wilhelm zu Wied (kung/furste)
Provisorisk regering
Ockuperat av Österrike-Ungern
Provisorisk regering
Republik
(Ahmed Zogu president)


 
1928-1939 Zog I (president 1925-1928)
1939-1943 Vittorio Emanuele III
1943-1944 Ockuperat av Tyskland

1946-1976
1976-1991
1991-

Folkrepubliken Albanien
Socialistiska folkrepubliken Albanien
Republiken Albanien
= Anjou
  = Provence
= Italien
= Neapel
= Zeta (Montenegro)
= Jerusalem