Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Kungadömet Jerusalem bildades som en följd av det första korståget (1096-99). Dess förste regent Godefroy av Bouillon ville dock inte använda kungatiteln i det helige landet eftersom han ansåg att Jesus var den verklige kungen. Istället kallade han sig istället för den "heliga gravens beskyddare" (Advocatus Sancti Sepulchri). Rikets huvudstad flyttades till Akko (Acre) 1187 efter att Jerusalem hade återerövrats av muslimerna, och förblev så även åren 1229-1244 då staden Jerusalem återigen var en del av riket. De sista resterna av kungadömet Jerusalem (på fastlandet) föll 1291 när Akko erövrades av muslimerna.

1099-1100

Godefroy de Bouillon
1100-1118 Baudouin I de Boulogne *
1118-1131 Baudouin II du Bourg *
1131-1143 Mélisende de Jérusalem (regent 1143-53)


Ätten Anjou (Plantagenet)
 

1131-1143
1143-1162
1162-1174
1174-1185
1185-1186
1186-1190

Foulque V
Baudouin III
Amaury I
Baudouin IV le Lépreux (den spetälske)
Baudouin V
Sybille


Olika ätter
 

1186-1192
1192-1205

Guy de Lusignan **
Isabelle I
1192 Conrad de Montferrat
1195-1197 Henri II de Champagne
1197-1205 Amaury II de Lusignan
1205-1212
1205-1210
1210-1212
1212-1228
Marie de Montferrat
Jean d'Ibelin (regent)
Jean de Brienne (regent 1212-25) ***
Isabelle II (Yolande)


Ätten Hohenstaufen
 

1225-1228

Frédéric II (regent 1228-43)
1228-1254 Conrad IV
1243-1246
1246-1253
1253-1261
Alix de Champagne
Henri I de Lusignan
Plaisante d'Antioche
1254-1268 Conradin
1261-1264 Isabelle de Lusignan


Ätten Poitiers-Lusignan
 

1268-1284

Hugues III (regent 1264-68)
1278-1285 Charles d'Anjou
1284-1285 Jean I
1285-1291 Henri II

Kungadömet Jerusalem erövras av Egypten 1291

Den siste kungen av Jerusalem härskade även över Cypern och han och hans efterträdare fortsatte att titulera sig som kung av Jerusalem eftersom de hoppades att återerövra detta rike. Det gjorde även kungarna av Sicilien samt ätten Hohenstaufens arvtagare som redan innan kungadömet föll till Egypten hade gjort anspråk på att vara dess rättmätige kung. Som en följd av detta har titeln "kung av Jerusalem" burits av ett mycket stort antal furstar efter 1291 ända fram till idag trots att riket inte längre existerar.

* = Baudouin I och Baudouin II var grevar av Edessa 1098-1100 respektive 1100-1118.
** = Guy de Lusignan var kung av Cypern 1192-1194.
*** = Jean de Brienne var regent i det Latinska kejsardömet 1228-1237.

= Anjou
= Champagne
= Provence
= Tyskland
= Nedre Lothringen
= Schwaben
= Monferrato
= Sicilien
 
= Albanien
= Cypern