Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Monferratos markgrevar

Monferrato var ett markgrevskap som låg mellan Turin och Milano. Från och med 1306 härskade en sidogren till det bysantinska kejsarhuset där. När denna ätt dog ut förenades Monferrato efter en kort tid av spanskt styre med hertigdömet Mantua. Som en följd av det mantuanska tronföljdskriget erövrades norra Monferrato av Savoyen 1631. Resten av Monferrato förenades med Savoyen 1708 när dess furstehus dog ut.

Aleramidiska ätten

967-991
991
991-1042
1042-1084
1084-1100
1100-1136
1136-1191
Aleramo
Ottone I
Guglielmo III
Ottone II
Guglielmo IV
Ranieri I
Guglielmo V
1191-1192
1192-1207
1207-1225
1225-1253
1253-1296
1296-1305
Corrado
Bonifacio I
Guglielmo VI
Bonifacio II
Guglielmo VII
Giovanni I
 

Ätten Paleologus
 
1306-1338
1338-1372
1372-1378
1378-1381
1381-1418
1418-1445
1445-1464
1464-1483
1483-1494
1494-1518
1518-1530
1530-1533
1533-1536
Teodoro I
Giovanni II
Ottone III
Giovanni III
Teodoro II
Giovanni Giacomo
Giovanni IV
Guglielmo VIII
Bonifacio III
Guglielmo IX
Bonifacio IV
Giovanni Giorgio
Spanskt styre

Ätten Gonzaga
 
1536-1540 Federico II
1540-1550 Francesco III
1550-1587 Guglielmo IX
1587-1612 Vincenzo I
1612 Francesco IV
1612-1626 Ferdinando
1626-1627 Vincenzo II

Ätten Gonzaga-Nevers
 
1627-1637 Carlo I
1637-1665 Carlo III
1665-1708 Carlo IV

Monferrato förenas med Savoyen 1708

 = Jerusalem   = Mantua