Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Mantua

I likhet med flera andra italienska småstater var Mantua en självstyrande kommun som gjorde sig oberoende från kejsaren under medeltiden. Med tiden kom dess styrelse att domineras av starka män som kallades för "signores". Från och med 1328 tillhörde dessa ätten Gonzaga och 1432 köpte de titeln markgreve (eller markis) av Mantua från kejsaren. 1530 upphöjdes de till hertigar och från och med 1536 styrde de också över markgrevskapet Monferrato, vilken även det blev ett hertigdöme 1573. En fransk sidogren ärvde hertigdömena 1627 efter att de med franskt stöd hade vunnit det mantuanska tronföljdskriget. Det spanska tronföljdskriget ledde dock till att Mantua annekterades av Österrike 1708, varefter det delade sitt öde med hertigdömet Milano. Stadens Mantuas störste son är den romerske poeten Vergilius som levde under det första århundradet före Kristi födelse. 

Signores av Mantua

1272-1291
1291-1299
1299-1309
1309-1328
Pinamonte Bonacolsi
Bardallone Bonacolsi
Guido Botticela
Rinaldo il Passerino

Ätten Gonzaga
 
1328-1360
1360-1369
1369-1382
1382-1407
1407-1432
Luigi I
Guido
Luigi II
Francesco I
Gian Francesco

Markgrevskapet Mantua

 
1432-1444
1444-1478
1478-1484
1484-1519
1519- (1540)
Gian Francesco (samme som ovan)
Ludovico
Federico I
Francesco II
Federico II  (samme som nedan)

Hertigdömet Mantua
 
1530-1540 Federico II
1540-1550 Francesco III
1550-1587 Guglielmo
1587-1612 Vincenzo I
1612 Francesco IV
1612-1626 Ferdinando
1626-1627 Vincenzo II

Ätten Gonzaga-Nevers
 
1627-1637 Carlo I
1637-1665 Carlo III
1665-1708 Carlo IV

Mantua annekteras av Österrike och delar därefter sin historia med Milano

= Monferrato