Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Savoyen var först ett grevskap och efter 1416 ett hertigdöme som låg på den franska sidan av alperna. Under medeltiden utvidgade dess grevar sina besittningar med bland annat markgrevskapet Turin och därmed blev Savoyen en av Italiens viktigare stater. 1720 införlivades ön Sardinien och staten bytte namn till kungadömet Sardinien. Under 1800-talet tog de sardinska kungarna ledningen i strävandena efter ett enat Italien och 1861 lyckades de med detta varmed kungadömet Sardinien upplöstes och uppgick i Italien, men med den före detta sardinske kungen Vittorio Emanuele II som Italiens kung.

Ätten Savoyen

ca 1027-1048
ca 1048-1051
ca 1051-1060
ca 1060-1078

Umberto I Biancomanno (vita handen)
Amadeo I
Othon (Otto)
Pietro I

1078-1080
1080-1103
1103-1148
1148-1189
1189-1233
1233-1253
1253-1263
1263-1268
1268-1285
1285-1323
1323-1329
1329-1343
1343-1383
1383-1391
1391-1434
1434-1465
1465-1472
1472-1482
1482-1490
1490-1496
1496-1497
1497-1499
1499-1529
1529-1536
1536-1559
1559-1580
1580-1630
1630-1637
1637-1638
1638-1675

Amadeo II
Umberto II (den starke)
Amadeo III
Umberto III (den helige)
Tomaso I
Amadeo IV
Boniface
Pietro II
Filipppo I
Amadeo V, il Grande (den store)
Eduardo
Aymon (den fredlige)
Amadeo VI
Amadeo VII
Amadeo VII (den fredlige) *
Ludovico I
Amadeo IX
Filiberto I
Carlo I
Carlo II
Filippo II
Filiberto II (den sköne)
Ockuperat av Frankrike
Carlo III (den gode)
Ockuperat av Frankrike
Emanuele Filiberto
Carlo Emanuele I, il Grande (den store)
Vittorio Amadeo I
Francesco Hyacinthe
Carlo Emanuele II

1675-1730
1730-1773
1773-1796
1796-1802
1802-1821
1821-1831
1831-1849
1849-1861

Vittorio Amadeo II
Carlo Emanuele III
Vittorio Amadeo III
Carlo Emanuele IV
Vittorio Emanuele I
Carlo Felice
Carlo Alberto
Vittorio Emanuele II

Sardinien uppgår 1861 i den enade Italien

* = Amadeo VII var med namnet Felix V motpåve 1439-1449.

= Sicilien