Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Schwaben

Det schwabiska hertigdömet har sina rötter i den statsbildning som skapades av den germanska stamkonfederationen Alemannerna. Dessa omnämns för första gången år 213 och genomförde ofta plundringståg in i Romarriket. I mitten av 200-talet hade de lagt under sig den region i sydvästra Tyskland som kom att kallas för Alemannien. De förlorade sin självständighet 496 när de besegrades av den frankiske kungen Klodvig men de fortsatte att styras av hertigar som ofta försökte hävda sitt oberoende. Som en följd av detta avsatte Karl den store den siste hertigen och tillsatte inte en ny. Eftersom källorna om Alemanniens hertigar är så knapphändiga går det inte att sammanställa en sammanhängande regentlängd, de uppgifter som är kända om dem redovisas nedan.

Hertigar över Alemannerna

200-talet:
300-talet:
Chroc (253)
Agenarich (Serapio) Chorus, Suomar, Hortar, Ur, Ursicin, Vestralp, Hariobaud, Chronodemar (357), Gundomad (357), Vadomar (-360), Vithicab Vadomarsson (360-368), Macrian, Priarius (-378)
400-talet:
500-talet:
Gibuld (-470)
Butilin (536-554), Leuthari (536-554), Haming (-539), Leutfred I (570-587), Uncilin (588-613)
600-talet:
700-talet
:
Gunzo (-613), Chrodobert (615-639), Leutfred II (640-673/95)
Gotfrid (700-709), Huocin (-712), Willehari (-712), Lanfred I (709-730), Nebi (-746) Theodobald (737-744), Lanfred II (746-749), Gerold (791-799), Isenbard (799-806)

Alemanniens namn ändrades sedan till Schwaben (uppkallat efter sveberna som tros ha ingått i den alemanniska stamkonfederationen). Under 800-talet var Schwaben ett frankiskt delrike som tillföll medlemmar av den karolingiska ätten men 882 förenades det slutgiltigt med det Östfrankiska riket som sedan utvecklades till Tyskland. Därefter blev Schwaben ett av de så kallade stamhertigdömena som spelade en tongivande roll i Tysklands tidiga historia. Från och med 1079 innehades hertigdömet av den Hohenstaufiska ätten som från och med 1138 blev tysk kungaätt. När den Hohenstaufiska ätten dog ut 1268 upplöstes Schwaben i olika grevskap. Ett kortvarigt försök att återuppliva titeln hertig av Schwaben gjordes av ätten Habsburg som styrde över stora delar av Schwaben, men även detta försvann 1313.

Kungadömet Schwaben

829-843
843-876
876- (887)

Karl der Kahle (den skallige)
Del av Östfranken (Tyskland)
Karl der Dicke (den tjocke)  

Kungadömet Schwaben förenas med Östfranken 882

Hertigdömet Schwaben
 

909-911
911-915
915-917
917-926
926-949
950-954
954-973
Burchard von Rätien
Direktstyrt av kungen
Erchanger
Burchard I
Hermann I
Liudolf
Burchard II
973-982 Otto I

983-997
997-1003
1003-1012

Konrad I
Hermann II
Hermann III


Ätten Babenberg
 

1012-1015
1015-1030
1030-1038

Ernst I
Ernst II
Hermann IV


Olika ätter
 

1038-1045 Heinrich I
1045-1047
1048-1057
Otto II
Otto III
1057-1077 Rudolf von Rheinfelden
1077-1090 Berthold von Rheinfelden

1092-1098

Berthold von Zähringen


Ätten Hohenstaufen
 

1079-1105 Friedrich I
1105-1147 Friedrich II
1147-1152 Friedrich III Barbarossa
1152-1167 Friedrich IV
1167-1169 Friedrich V
1170-1191 Friedrich VI
1191-1196 Konrad II
1196-1208 Philipp
1208-1212 Otto IV (ätten Welf)
1212-1216 Friedrich VI
1216-1235 Heinrich II
1235-1254 Konrad III  

1254-1268

Konrad IV (Konradin)  

 Hertigdömet Schwaben upplöses 1268. Ett kortvarigt hertigdöme
 bildas senare av ätten Habsburgs schwabiska besittningar.

Ätten Habsburg
 

1289-1290
1290-1313

Rudolf
Johann Parracida
= Italien
= Sicilien
 = Jerusalem
= Tyskland
= Breisgau
 
= Braunschweig
= Franken
 
= Bayern
= Kärnten