Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Den region som idag utgör centrala Österrike och Slovenien befolkades av slaver i slutet av 500-talet. Dessa bildade furstendömet Karantanien som är känt från 600-talet och som vissa vill se som en föregångare till dagens slovenska republik. Karantanien lyckades hävda sitt oberoende från avarerna i öst och bayrarna i väst under hela 600-talet. Men i mitten av 700-talet blev trycket från avarerna så stort att Karantanien accepterade bayersk överhöghet för att få skydd. 788 blev Karantanien tillsammans med Bayern en del av Frankerriket och den siste slaviske fursten avsattes 828 varefter Karantanien styrdes av frankiska grevar. Under 800-talet och 900-talet återuppstod Karantanien med sitt tyska namn Kärnten flera gånger som ett hertigdöme för att 976 slutligen uppnå ställningen som ett av det tyska rikets stamhertigdömen. Senare under medeltiden skedde det en kraftig tysk invandring och Kärnten förlorade sin slaviska karaktär. 1335 blev Kärnten en av den habsburgska ättens besittningar och var därefter sammanlänkat med Steiermark och Krain vid de olika delningarna av de habsburgska arvländerna. Från och med 1619 var det ständigt förenat med Österrike och utgör idag en österrikisk delstat, denna är dock betydligt mindre än det historiska Karantanien som förutom Slovenien även bestod av större delen av Steiermark.

ca 630

ca 745-750
ca 750-752
ca 752-770
ca 770-788
ca 784-798
ca 788-
?
?
? - 819
ca 819-820
828-876
Valuk (Valug)

Borut (Boruth)
Gorazd (Kakaz, Cacatius)
Hotimir (Khotimir, Cheitmar, Ceithumar)
Valtunk (Waltunk, Waldung)
Inko (Ingo)
Pribislav
Semika
Stojmir (Stoimir)
Etgar (Edgar)
Ludevit (Liudewit, Ljudewit Posavski)
Direktstyrt av Frankerriket


(i personalunion med markgrevskapet Verona 976-1151)
 
876-893
893-927
927- (947)
938-976
Arnulf von Kärnten
Del av Bayern
Berthold
Del av Bayern
976-978 Heinrich I der Jüngere (den yngre)
978-985 Otto von Worms
985-989 Heinrich I (andra gången) ( = 983-985)
989-995 Heinrich II der Zänker
995-1004 Otto (andra gången)
1004-1011 Konrad I der Ältere
1011-1035 Adalbero von Eppenstein (även Steiermark)
1036-1039 Konrad II der Jüngere
1039-1047 Heinrich III
1047-1055
1055-1057
1057-1061
Welf I
Interregnum
Konrad III
1061-1077 Berthold von Zähringen
1073-1076
1077-1090
1090-1122

Ätten Eppenstein

Markward
Liutold
Heinrich III

1122-1123
1123-1135
1135-1144
1144-1161
1161-1181
1181-1202
1202-1256

Ätten Spanheim

Heinrich IV
Engelbert
Ulrich I
Heinrich V
Hermann
Ulrich II
Bernhard 
1256-1269 Ulrich III (markgreve av Krain från 1246)
1269-1276
Ätten Přemysl

Ottokar

1276-1295
1295-1310
1310-1335

Meinhardinska ätten
 
Meinhard (regent 1276-1286)
Otto III
Heinrich VI *

1335-1339


Ätten Habsburg

Otto der Fröhliche (den glade)

1335-1358 Albrecht der Weise (den vise)
1358-1365 Rudolf der Stifter (Stiftaren)
1365-1379 Albrecht III

1365-1386

Leopold III
1386-1406 Wilhelm
1386-1411 Leopold IV
1386-1411 Friedrich IV

1386-1424

Ernst der Eiserne (den järnhårde)
1424-1493 Friedrich V (III)
1493-1519 Maximilian
1519-1521 Karl I (V)

1519-1564

Ferdinand I
1564-1590 Karl II
1590- (1637) Ferdinand II

1519-1521
1519-1564
1564-1590
1590- (1637)

Karl I (V)
Ferdinand I
Karl II
Ferdinand IIFörenat med Österrike från och med 1619

Steiermark var en del av det gamla Kärnten som under 900-talet blev ett särskilt markgrevskap med namnet "Kärntner Mark". 1056 övertogs markgrevskapet av Ottokar I som kallade sig för markgreve av Steyr efter den borg han hade sitt residens i, detta namn utvecklades sedan till Steiermark. 1180 upphöjdes Steiermark till ett hertigdöme och ingick 1192 i en personalunion med Österrike när det ärvdes av ätten Babenberg. Tillsammans med Kärnten och Krain ärvdes det 1379 och 1564 av sidolinjer till ätten Habsburg (se ovan). Från och med 1619 har Steiermark ständigt varit förenat med Österrike. Den södra delen avträddes dock till Jugoslavien efter första världskriget och är nu en del av Slovenien.

Ätten Eppenstein

ca 970-1000
1000-1035
Markward
Adalbero (även Kärnten 1011-1035)

Ätten Lambach-Wels
 
1035-1056
1040-1050

Arnold
Gottfried


Ottokarska ätten
 
1056-1075
1075-1082
1082-1122
1122-1129
1129-1164
1164-1192

1192-1379
1379-1457
1457-1564
1564-1619
1619-

Ottokar I von Steyr
Adalbero der Rauhe (den råe)
Ottokar II
Leopold der Starke (den starke)
Ottokar III
Ottokar IV

Förenat med Österrike
Styrt av en Habsburgsk sidolinje
Förenat med Österrike
Styrt av en Habsburgsk sidolinje
Förenat med Österrike

Krain avskiljdes från Kärnten år 1040 och bildade då ett eget markgrevskap. Detta förlänades till patriarken av Aquileia 1077 men fortsattes att styras av underordnade markgrevar fram till 1112. Patriarken av Aquileia förlänade sedan Krain till Österrikes hertig 1245, men dennes död kort efteråt ledde till att Krain återförenades med Kärnten året efter. Från och med 1335 blev det en del av habsburgarnas arvländer och år 1364 upphöjdes det till ett hertigdöme. Efter första världskriget blev Krain en del av Jugoslavien och kom att utgöra huvuddelen av delrepubliken Slovenien som blev självständigt 1991.

1040-1044
1045-1070
1070-1098
1098-1112
1112-1245
1245-1246

1246-1809
1809-1814
1814-1918
1918-1991
1991-

Poppo I
Ulrich I
Poppo II
Ulrich II
Direktstyrt av patriarken av Aquileia
Friedrich II der Streitbare

Förenat med Kärnten (Inre Österrike)
Del av Frankrike
Del av Österrike
Del av Jugoslavien
Del av Slovenien

* = Heinrich VI var kung av Böhmen 1306 och 1307-1310.

= Tyskland
= Nederländerna

= Spanien
= Bägge Sicilierna
= Schwaben
= Breisgau
= Württemberg
 
= Rheinfranken
= Bayern
= Tyrolen
 
= Böhmen
= Österrike
= Ungern