Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Friuli, Verona & Aquileia

Friuli var ett betydelsefullt langobardiskt hertigdöme i nordöstra Italien som bildades i samband med den langobardiska erövringen av Italien år 568. Namnet Friuli är en förvanskning av namnet på centralorten Forum Julii. Hertigdömet överlevde den frankiska erövringen av langobardernas rike år 774 och ombildades senare till ett markgrevskap. Men detta län drogs in till kronan i början av 900-talet. Några decennier senare bildades markgrevskapet Verona som hade nästan samma utsträckning som det gamla Friuli. Dess centralmakt skulle emellertid försvagas kraftigt under de följande seklerna och "markgreve av Verona" kom mer att bli en hederstitel än en verklig härskartitel. I freden i Konstanz 1183 bekräftades det omfattande självstyre som de norditalienska städerna de facto hade skaffat sig långt tidigare och markgrevskapet kan därmed betraktas som upplöst. I dess ställe hade patriarken av Aquileia år 1077 bildat ett andligt furstendöme som omfattade en stor del av det forna markgrevskapet (däribland ett hertigdöme vid namn Friuli). Själva staden Verona kom att bilda en stadsrepublik som blev dominerad av ätten della Scala innan den erövrades av Venedig 1405. Även patriarkatet Aquileias världsliga besittningar blev erövrade av Venedig år 1420.

Hertigdömet Friuli

ca 568-580
ca 568-590
590-610
610-617
610-617
617-651
651-663
663-666
666
666-678
678-?
?-694
694
694-705
705
705-706
706-739
739-744
744-749
749-751
751-774
774-776

Grasulf I
Gisulf I
Gisulf II
Tasso
Kakko
Grasulf II
Ago
Lupus
Arnefrid
Wechtar
Landar
Rodoald
Ansfrid
Ado
Ferdulf
Corvulus
Pemmo
Ratchis
Aistulf
Anselm
Peter
Hrodgaud


Frankiska hertigar
 

776-787
789-799
799-808
808-817
817-819
819-828
828-846
846-863

Marcarius
Eric
Hunfrid
Aio
Cadalaus
Balderic
Delat i fyra grevskap
Eberhard


Markgrevskapet Friuli
 

863-874
874- ca 890
ca 890-896
896-951

Unruoch
Berengar I

Walfred
Direktstyrt av kungen (Berengar I till 924)


Markgrevskapet Verona
 

952-955

Enrico I
955-976 Enrico II
976-1151 I personalunion med Kärnten
1151-1160 Ermanno III
1160-1183 Ermanno IV

Markgrevskapet Verona upplöses i mindre stadsstater i freden i Konstanz 1183

Själva staden Verona hade sedan 1136 utgjort en självstyrande stadskommun där kejsartrogna Ghibbelliner och påvetrogna Guelfer kämpade om makten. Större delen av det forna markgrevskapet hade redan 1077 tilldelats patriarkatet av Aquileia. Detta var ett vanligt biskopsdöme vars biskop på 500-talet hade antagit titeln patriark i ett misslyckat försök att frigöra stiftet från påvens överhöghet. Från och med 1077 blev Aquileia däremot huvudstad i ett andligt furstendöme som var en av Italiens viktigaste stater tills det (tillsammans med Verona) erövrades av Venedig.

Verona
(Guelfer och Ghibelliner)
 

Patriarkatet Aquileia
(hertigar av Friuli)
 

1136-1226
1226-1233
1233-1236
1236-1259
1247-1253
1253-1263

Republikanskt styre
Ezzelino da Romano
Giovanni di Sehio
Ezzelino (andra gången)
Rizzardo San Bonifazio
Ludovico San Bonifazio

1077-1084
1084-1085
1086-1121
1122-1129
1130-1161
1161-1181
1182-1194
1195-1204
1204-1218
1218-1251
1251-1269
1269-1273
1273-1299
1299-1301
1302-1315
1316-1318
1319-1332
1334-1350
1350-1358
1359-1365
1365-1381
1381-1387
1387-1394
1394-1402
1402-1412
1409-1418
1412- (1439)

Enrico
Federico II di Moravia
Ulrico I di Eppenstein
Gerardo I
Pellegrino I di Ortenbourg
Ulrico II di Treven
Goffredo
Pellegrino II
Volfrago
Bertoldo
Gregorio di Montelongo
Filippo I di Carinzia
Raimondo della Torre
Pietro II Gerra
Ottobuono di Razzi
Cassono della Torre
Pagano della Torre
Bertrando di San Genesio
Nicola di Lussemburgo
Ludovico I della Torre
Marquardo di Randeck
Filippo II di Alençon
Giovanni V Sobieslaw
Antonio I Gaetani
Antonio II Panciera
Antonio III di Ponte
Ludovico di Teck


Ätten della Scala
 

1260-1277
1277-1301
1301-1304
1304-1311
1308-1329
1329-1351
1351-1352
1351-1359
1359-1365
1359-1375
1375-1381
1381-1387
1387-1404
1404
1404
1404
1404-1405

Mastino I
Alberto I
Bartolomeo I
Alboino I
Cangrande I
Mastino II
Alberto II
Cangrande II
Paolo Alboino
Cansignorio
Bartolomeo II
Antonio I
Ockuperat av Milano
Guglielmo
Bruno
Antonio II
Ockuperat av Padua

Verona och Aquileia erövras av Venedig år 1405 respektive 1420

= Italien = Bayern = Baden