Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Venedigs regenter

Under folkvandringstiden befolkades de öarna som skulle bli Venedig av människor som flydde för germanernas härjningar. Venedig kom aldrig att erövras av langobarderna på 500-talet utan förblev en bysantinsk enklav i Italien. Langobardernas och även kroaternas attacker ledde till att en doge (egentlig hertig) utnämndes 697 för att leda försvaret och för att styra Venedig. Dessa doger valdes för livstid och trots försök att göra ämbetet ärftligt förblev Venedig hela tiden en republik. Banden till det Bysantinska riket kom emellertid efterhand att försvagas och från och med mitten av 800-talet kan Venedig betraktas vara en självständig stat. Under Medeltiden förvandlades Venedig till en rik handelsstat och en lokal stormakt som kontrollerade flera öar och kuster i det östra Medelhavsområdet. När nationalstater och mäktiga imperier växte fram under 1400- och 1500-talet var dock Venedigs storhetstid över och det var därefter en italiensk småstat bland andra. Slutligen annekterades det av Österrike 1797 som en följd av Napoleonkrigen.

Republiken Venedig

697-717
717-726
726-737
737-741
742-755
755-756
756-764
764-787
787-804
804-810
810-827
827-829
829-836
836-864
864-881
881-888
887-888
888-912
912-932
932-939
939-942
942-959
959-976
976-978
978-979
979-991
991-1008
1008-1026
1026-1030
1030-1032
1032
1032-1043
1043-1070
1070-1084
1084-1096
1096-1101
1101-1118
1118-1129
1129-1148
1148-1155
1155-1172
1172-1178
1178-1192
1192-1205
1205-1229
1229-1249
1249-1252
1252-1268
1268-1275
1275-1280
1280-1289
1289-1311
1311-1312
1312-1328
1329-1339
1339-1342
1343-1354
1354-1355
1355-1356
1356-1361
1361-1365
1365-1368
1368-1382
1382
1382-1400
1400-1413
1414-1423
1423-1457
1457-1462
1462-1471
1471-1473
1473-1474
1474-1476
1476-1478
1478-1485
1485-1486
1486-1501
1501-1521
1521-1523
1523-1538
1539-1545
1545-1553
1553-1554
1554-1556
1556-1559
1559-1567
1567-1570
1570-1577
1577-1578
1578-1585
1585-1595
1595-1606
1606-1612
1612-1615
1615-1618
1618
1618-1623
1623-1624
1624-1630
1630-1631
1631-1646
1646-1655
1655-1656
1656
1656-1658
1658-1659
1659-1675
1675-1676
1676-1683
1683-1688
1688-1694
1694-1700
1700-1709
1709-1722
1722-1732
1732-1734
1734-1741
1741-1752
1752-1762
1762-1763
1763-1779
1779-1789
1789-1797

1797-1805
1805-1814

Paolo Lucio Anafesto
Marcello Tegalliano
Orso Ipato
Styrt av en årligt vald Magister Militum
Teodato Ipato (andra gången)
Galla Gaulo
Domenico Monegario
Maurizio Galbaio
Giovanni Galbaio
Obelerio Antenoreo
Angelo Participazio
Giustiniano Participazio
Giovanni I Participazio
Pietro Tradonico
Orso I Participazio
Giovanni II Participazio
Pietro I Candiano
Pietro Tribuno
Orso II Participazio
Pietro II Candiano
Pietro Participazio
Pietro III Candiano
Pietro IV Candiano
Pietro I Orseolo
Vitale Candiano
Tribuno Memmo
Pietro II Orseolo
Ottone Orseolo
Pietro Barbolano
Orso Orseleo
Domenico Orseleo
Domenico Flabanico
Domenico Contarini
Dominico Selvo
Vital Faliero de' Doni
Vital I Michele
Ordelafo Faliero
Domenico Michele
Pietro Polani
Domenico Morosini
Vital II Michele
Sebastiano Ziani
Orio Mastropiero
Enrico Dandolo
Pietro Ziani
Jacobo Tiepolo
Marino Morosini
Reniero Zeno
Lorenzo Tiepolo
Jacobo Contarini
Giovanni Dandolo
Pietro Gradenigo
Marino Zorzi
Giovanni Soranzo
Francesco Dandolo
Bartolomeo Gradenigo
Andrea Dandolo
Marino Faliero
Giovanni Gradenigo
Giovanni Delfino
Lorenzo Celsi
Marco Cornaro
Andrea Contarini
Michele Morosini
Antonio Veniero
Michele Steno
Tommaso Mocenigo
Francesco Foscari
Pasqual Malipiero
Cristoforo Moro
Nicolo Trono
Nicolo Marcello
Pietro Mocenigo
Andrea Vendramino
Giovanni Mocenigo
Marco Barbarigo
Agostin Barbarigo
Leonardo Loredano
Antonio Grimani
Andrea Gritti
Pietro Lando
Francesco Donato
Marcantonio Trivisano
Francesco Veniero
Lorenzo Priulo
Giorolamo Priulu
Pietro Loredano
Alvise Mocenigo
Sebastiano Veniero
Nicolò da Ponte
Pasqual Cicogna
Marino Grimani
Leonardo Donato
Marcantonio Memmo
Giovanni Bembo
Nicòlo Donato
Antonio Priulo
Francesco Contarini
Giovanni Cornaro
Nicòlo Contarini
Francesco Erizzo
Francesco Molino
Carlo Contarini
Francesco Cornello
Bertuccio Valiero
Giovanni Pesaro
Domenico Contarini
Nicòlo Sagredo
Luigi Contarini
Marcantonio Giustiniani
Francesco Morosini
Silvestro Valiero
Alvise Mocenigo
Giovanni Cornaro
Sebastiano Mocenigo
Carlo Ruzzini
Alvise Pisani
Pietro Grimani
Francesco Loredano
Marco Foscarini
Alvise Giovanni Mocenigo
Paolo Reniero
Ludovico Manin

Del av Österrike
Del av Italien


Kungadömet Venetien
 
1814-1835 Francesco  
1835-1848 Ferdinando  
1848-1866 Francesco Guiseppe  

Venetien erövras av Italien 1866

= Lombardiet = Österrike = Böhmen = Ungern = Transsylvanien