Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Dagens tjeckiska republik har en kontinuitet med det gamla Böhmiska kungadömet som utvecklades ur det hertigdöme som på tyska kallades för Böhmen och på tjeckiska Čechy (Tjeckien). Från början ingick hertigdömet i det Stor-Mähriska riket, men när detta gick under 907 som en följd av ungerska härjningar blev Böhmen självständigt. Närheten till Tyskland gjorde dock att de snart var tvungna att erkänna de tyska kungarnas/kejsarnas överhöghet. Men som ett tyskt län blev Böhmen snart en av de ledande staterna inom det Tyskromerska riket.

1055 inleddes dock en nedgångsperiod när senioritetsprincipen infördes för den böhmiska tronföljden. Detta innebar att den äldste medlemmen av ätten Přemysl skulle vara hertig av Böhmen. De övriga tilldelades hertigdömen i Mähren som lydde under Böhmens överhöghet. Resultatet blev upprepande inbördesstrider mellan de böhmiska regenterna och de mähriska hertigarna som inte upphörde förrän Přemysl Otakar I införde en tronföljdsordning baserad på förstfödslorätt (primogenitur). Han fick även Böhmen slutgiltigt upphöjt till ett kungadöme 1198.

Under 1300-talet och början av 1400-talet var de böhmiska kungarna även tyska kejsare. Men från och med slutet av 1400-talet kom Böhmen under utländskt inflytande och efter 1526 ingick det i Habsburgarnas välde. Tjeckerna skulle inte återfå sitt självbestämmande förrän efter första världskriget då staten Tjeckoslovakien bildades. Efter delningen 1993 skapades den nuvarande tjeckiska republiken.

Ätterna Přemysl och Piast

-889
894-915
915-921
922-935
929-972
972-999
999-1002
1002-1003
1003
1003
Bořivoj I
Spytihněv I
Vratislav
St. Václav I
Boleslav I
Boleslav II
Boleslav III
Vladivoj
Boleslav III (andra gången)
Jaromír
1003-1004

Boleslav Chrabrý (den tappre)

1004-1012
1012-1033
1033-1034
1034
1035-1055
1055-1061
1061-1092
1092
1092-1100
1100-1107
1107-1109
1109-1117
1117-1120
1120-1125
1125-1140
1140-1172
1172-1173
1173-1178
1178-1189
1189-1191
1191-1192
1192-1193
1193-1197
1197
1197-1198

Jaromír (andra gången)
Oldřich
Jaromír (tredje gången)
Oldřich (andra gången)
Břetislav I (resturator)
Spytihněv II
Vratislav II ( = 1085-1092, personlig titel)
Konrád I Brněnský
Břetislav II
Bořivoj II
Svatopluk II
Vladislav I
Bořivoj II (andra gången)
Vladislav I (andra gången)
Soběslav I
Vladislav II ( = 1158-1172, ärftlig titel)
Bedřich
Soběslav II
Bedřich (andra gången)
Konrád II Ota
Václav II
Přemysl I Otakar
Jindřich Břetislav III
Vladislav Jindřich
Přemysl Otakar I (andra gången) 
1198-1230
1230-1253
Přemysl Otakar I  (samme som ovan)
Václav I
1253-1278 Přemysl Otakar II
1278-1283 Otto (regent)
1283-1305 Václav II
1305-1306 Václav III

Ätterna Kärnten och Habsburg
 
1306
1306-1307
1307-1310
Jindřich Korutanský *
Rudolf I Habsburský
Jindřich Korutanský (andra gången)
1310-1346


Ätten Luxemburg

Jan Lucemburský

1346-1378 Karel I
1378-1419 Václav IV
1419-1420 Zikmund Lucemburský
1420-1436 Interregnum
1436-1437 Zikmund (andra gången)
1437-1439
1440-1457


Ätten Habsburg

Albrecht Habsburský
Ladislav Pohrobek (Posthumus)


1458-1471


Olika ätter

Jiři z Poděbrad

1469-1490 MatyᚠKorvín *
1471-1516 Vladislav II Jagellonský
1516-1526 Ludvík Jagellonský
1526-1564
Ätten Habsburg

Ferdinand I

1564-1576 Maxmilián
1576-1611 Rudolf II
1611-1619 MatyᚠII
1619 Ferdinand II Štýrský
1619-1620
Ätten Wittelsbach

Fridrich Falcký (av Pfalz)

1620-1637
Ätten Habsburg

Ferdinand II (andra gången)

1637-1657 Ferdinand III
1657-1705 Leopold I
1705-1711 Josef I
1711-1740 Karel II
1740-1780 Marie Terezie
1741-1742
Ätten Wittelsbach

Karel III

1780-1790
1790-1792
1792-1835
1835-1848
1848-1916
1916-1918

Ätten Habsburg-Lothringen
 
Josef II
Leopold II
František
Ferdinand V
František Josef
Karel IV

1918-1939
1939-1945
1945-1992
1992-

Tjeckoslovakien
Protektoratet Böhmen-Mähren (tysk ockupation)
Tjeckoslovakien
Tjeckien

* = Jindřich Korutanský var hertig av Kärnten och greve av Tyrolen 1310-1335.
* = MatyᚠKorvín titulerades kung av Böhmen men kontrollerade inte det egentliga Böhmen utan de till böhmiska kronan tillhörande länderna Mähren och Schlesien.

Av utrymmesskäl och eftersom det var en del av det böhmiska riket anges det inte i regentlängden ovan när regenterna även styrde över Mähren. Den informationen finns däremot i Mährens regentlängd.
.
= Österrikiska Nederländerna
= Luxemburg
= Milano/Lombardiet
= Bägge Sicilierna
= Tyskland
= Kurpfalz
= Württemberg
= Bayern
= Brandenburg
= Österrike
= Ungern
= Transsylvanien
= Pommerellen
= Kujavien
= Storpolen
= Polen