Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Brandenburg-Preussen

Brandenburg var ett av de mest betydande furstendömena i det Tyskromerska riket och 1356-1806 bar dess markgrevar titeln kurfurste, vilket innebar att de hade rätt att delta i de tyska kungavalen. 1618 förenades hertigdömet Preussen med Brandenburg. Preussen upphöjdes sedan till ett kungadöme 1701 och ersatte därmed Brandenburg som namn på ätten Hohenzollerns besittningar. Kartor och texter om Preussens historia finns tillgängliga på denna sida.

Markgrevskapet Nordmark

965-985
985-1003
1003-1009
1009-1018
1018-1044
1044-1056
1056-1057
1057-1082
1082-1087
1087-1106
1106-1114
1114-1128
1128-1130
1130-1133
Dietrich von Haldensleben
Lothar
Werner
Bernhard I
Bernhard II
Wilhelm
Lothar Udo I
Udo II
Heinrich I
Lothar Udo III
Rudolf
Heinrich II
Udo IV
Konrad von Plötzkau

Markgrevskapet Brandenburg

Ätten Askanien
 

1134-1170
1170-1184
1184-1205
1205-1220
1220-1266
1220-1266
Albrecht I der Bär (Björnen)
Otto I
Otto II
Albrecht II
Johann I
Otto III (B-Salzwedel -1267)
*

Brandenburg delat i två delar 1266-1317

Brandenburg-Salzwedel
 

Brandenburg-Stendal

1266-1267
1267-1268
Otto III
Johann III
1266-1282
1266-1304
1266-1317
1282-1309
1304-1305
1305-1319
1319-1320
Johann II
Konrad
Heinrich
Otto IV
Johann V
Waldemar
Heinrich von Landsberg
1267-1298 Otto V
1267-1300
1267-1291
1298-1308
1308-1317
Albrecht III
Otto VI
Hermann
Johann V

Ätten Wittelsbach

1320-1323 Interregnum
1324-1351 Ludwig
1348-1350 Der Falsche Waldemar
1351-1365
1365-1373
Ludwig der Römer (Romaren)
Otto der Faule **

**


Ätten Luxemburg
 
1373-1378 Wenzel ***
1378-1388 Sigismund
1388-1411 Jobst von Mähren
1411-1415 Sigismund (andra gången)

Ätten Hohenzollern
 
1415-1440
1440-1470
1470-1486
1486-1499
1499-1535
1535-1571
1571-1598
1598-1608
1608-1619
1619-1640
1640-1688

1688-1701

Friedrich I (även borggreve av Nürnberg)
Friedrich II (även Bayreuth från 1464)
Albrecht Achilles (även Ansbach-Bayreuth)
Johann Cicero
Joachim I Nestor
Joachim II Hektor
Johann Georg
Joachim Friedrich
Johann Sigismund
Georg Wilhelm
Friedrich Wilhelm der Grosste Kurfürst
(den store kurfursten)
Friedrich III

Kungadömet Preussen
 
1701-1713
1713-1740
1740-1786
1786-1797
1797-1840
1840-1861
1861-1888
1888
1888-1918
1918-1947
Friedrich I (samme som ovan)
Friedrich Wilhelm I
Friedrich II der Grosse (den store)
Friedrich Wilhelm II
Friedrich Wilhelm III
Friedrich Wilhelm IV
Wilhelm I
Friedrich III
Wilhelm II
Republik

Preussen upplöses i mindre delstater av det allierade kontrollrådet 1947.

* = Albrecht Björnen var 1124-1136 markgreve av Ostmark
** = Ludwig der Römer och Otto der Faule var bayerska hertigar 1347-1351 och Otto var det även 1375-1379.
*** = Wenzel var även kung av Tyskland (1378-1400) och Böhmen (1378-1419) samt hertig av Luxembourg (1383-1419).