Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Anhalt

Anhalt som ursprungligen kallades för grevskapet Askanien var ätten Askaniens stamland. Denna ätt var markgrevar av Brandenburg 1134-1320 och hertigar av Sachsen 1138-1142 och 1180-1689 (endast Sachsen-Lauenburg från 1422). Den yngre släktgren som hade fått grevskapet Askanien på sin arvslott fick sitt land upphöjt till furstendömet Anhalt 1218. Som de flesta mindre tyska furstendömen blev det ofta föremål för delningar. 1807 blev de tre dåvarande Anhaltska furstendömena upphöjda till hertigdömen och från 1863 var hela Anhalt enat.

Grevar av Askanien

ca 1030-1060
ca 1060-1080
ca 1080-1123
1123-1170
1170-1212
1212-1252

Esiko von Ballenstedt
Adalbert
Otto
Albrecht der Bär (Björnen)
Bernhard
Heinrich I
  *
 
 

Askanien upphöjs 1218 till furstendömet Anhalt som sedan delas i Anhalt-Aschersleben, Anhalt-Bernburg och Anhalt-Zerbst 1252

Anhalt-Aschersleben
 
Anhalt-Bernburg
 

1252-1267
1267-1283
1267-1304
1304-1315

Heinrich II
Heinrich III
Otto I
Otto II

1252-1286
1286-1291
1286-1318
1318-1348

Bernhard I
Johann I
Bernhard II
Bernhard III

Delas mellan A-Bernburg och A-Zerbst 1315

1348-1354
1348-1374
1354-1404
1374-1420
1404-1415
1404-1468
1468

Bernhard IV
Heinrich IV
Otto III (i Aschersleben)
Bernhard V
Otto IV
Bernhard VI
Förenas med A-Zerbst

Anhalt-Zerbst

1252-1310
1310-1316
1310-1367
1316-1362
1362-1382
1367-1370
1382-1392
1382-1396

Siegfried
Albrecht I
Waldemar I
Albrecht II
Johann II
Waldemar II
Waldemar III
Albrecht III

Delas i Anhalt-Dessau och Anhalt-Köthen 1396

Anhalt-Dessau
 

1382-1405
1405-1417
1405-1448
1405-1448
1405-1471
1471
1471-1487
1471-1509
1471-1510
1471-1516
1516-1544
1544
1516-1553
1516-1561

Sigismund I
Waldemar V
Sigismund II
Albrecht VI
Georg I
Delas i A-Dessau och A-Köthen
Sigismund III
Georg
Rudolf IV
Ernst I
Johann V
Delas i Zerbst, Plötzkau och Dessau
Georg III (Anhalt-Plötzkau)
Joachim I

Anhalt-Dessau förenas med Anhalt-Zerbst 1561

Anhalt-Zerbst

1544-1551
1551-1561
1551-1570
1551-1586
1586-1603
1586-1603
1586-1603
1586-1603

Johann V (A-Dessau 1516-1544)
Karl (i Zerbst)
Bernhard VII (i Dessau)
Joachim II Ernst (i Koslau)
Christian I
August
Rudolf
Ludwig

Delas i Dessau, Bernburg, Plötzkau, Zerbst, Köthen 1603

Anhalt-Dessau
(Hertigdöme 1807, hela Anhalt 1863)
 

1586-1618
1618-1660
1660-1693
1693-1747
1747-1751
1751-1817
1817-1871
1871-1904
1904-1918
1918
1918
1918-1945
1945

Johann Georg I
Johann Kasimir
Johann Georg II
Leopold der Alte Dessauer
Leopold Maximilian
Leopold Friedrich Franz
Leopold Friedrich
Friedrich I
Friedrich II
Eduard
Joachim
Republik
Uppgår i Sachsen-Anhalt

Efter andra världskrigets slut förenades Anhalt med den preussiska provinsen Sachsen och bildade den tyska delstaten Sachsen-Anhalt. Men den upplöstes redan 1952 i de östtyska distrikten Halle och Magdeburg. Delstaten Sachsen-Anhalt återuppstod dock när Tyskland enades 1990.

Anhaltska stater styrda av sidolinjer

1603-1630
1630-1656
1635-1670
1656-1718
1670-1709
1707-1727
1718-1721
1721-1765
1727-1772
1765-1796
1772-1806
1796-1834
1806-1811
1806-1812
1834-1863
1863
Anhalt-Bernburg (hertigdöme 1807)
 
Christian I
Christian II
Friedrich
Victor Amadeus
Wilhelm
Leberecht
Karl Friedrich
Victor Friedrich
Victor Amadeus Adolf
Friedrich Albrecht
Karl Ludwig
Alexius Friedrich Christian
Friedrich
Victor Karl Friedrich
Alexander Karl
Förenas med A-Dessau
Anhalt-Zerbst 1586-1603

Anhalt-Harzgerode

Anhalt-Harzgerode
A-Bernburg-Schaumburg-Hoym


A-Bernburg-Schaumburg-Hoym

A-Bernburg-Schaumburg-Hoym

A-Bernburg-Schaumburg-Hoym
A-Bernburg-Schaumburg-Hoym

 
1396-1423
1423-1435
1423-1473
1471-1508
1473-1475
1508-1552
1552-1603
1603-1649
1649-1665
1665

Anhalt-Köthen

Albrecht III
Waldemar IV
Adolf
Waldemar VI von Dessau
Albrecht IV
Wolfgang
Förenat med huvudlinjen

Ludwig Anhalt-Zerbst 1586-1603
Wilhelm Ludwig
Förenas med A-Plötzkau som byter namn till A-Köthen
1603-1653
1653-1654
1654-1669
1669-1670
1671-1704
1704-1728
1728-1755
1755-1789
1755-1797
1789-1812
1797-1830
1812-1818
1818-1847
1830-1840
1847

Anhalt-Köthen (A-Plötzkau till 1665)
(hertigdöme 1807)
 
August Anhalt-Zerbst 1586-1603
Ernst Gottlieb
Leberecht
Emmanuel
Emmanuel Leberecht Posthumus
Leopold
August Ludwig
Karl Georg Leberecht
Friedrich Erdmann
August Christian Friedrich
Ferdinand
Ludwig August Emil
Heinrich
Ludwig
Förenas med A-Dessau
Anhalt-Pless

Anhalt-Pless till 1818

Anhalt-Pless till 1830
Anhalt-Pless
 
1603-1621
1621-1667
1667-1704
1667-1714


Anhalt-Zerbst
 

Rudolf A-Zerbst (ovan) 1586-1603
Johann VI
Johann Ludwig I
Anton Günther
Anhalt-Dornburg
Anhalt-Mühlingen
1667-1718 Karl Wilhelm
1704-1746 Johann Ludwig II Anhalt-Dornburg till 1742
1704-1747 Christian August Anhalt-Dornburg till 1742
1718-1742 Johann August
1747-1793 Friedrich August
1793-1796
1796
Frederica Augusta Sophia
Förenas med Anhalt-Dessau

* = Albrecht Björnen var 1124-1136 markgreve av Ostmark

= Sachsen   = Brandenburg   = Jever