Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Sachsen

Sachsen var ursprungligen ett stamhertigdöme i nordvästra Tyskland. När dess hertig Heinrich Lejonet fråntogs sina län av kejsaren 1180 splittrades det i en mängd små riksomedelbara furstendömen och det lilla som blev kvar av hertigdömet gick till ätten Askanien. Efter ett arvskifte inom ätten Askanien bildades sedan två sachsiska hertigdömen, Sachsen-Lauenburg och Sachsen-Wittenberg. Det sistnämnda hade kurfurstvärdighet vilket innebar att dess hertig hade rösträtt i det tyska kungavalet. 1423 förlänades Sachsen-Wittenberg till Friedrich den stridbare av ätten Wettin som också var markgreve av Meissen. När även lantgrevskapet Thüringen förenades med Sachsen 1440 hade en ny stor och betydelsefull sachsisk stat uppstått utanför det ursprungliga stamhertigdömet Sachsens område.

843-864
864-880
880-912
912-936
Sachsiska ätten

Liudolf
Bruno
Otto I
Heinrich I der Vogler (Fågelfängaren)

936-961 Otto II der Grosse (den store)
961-973
973-1011
1011-1059
1059-1072
1072-1106
1106-1127

Billungska ätten

Hermann
Bernhard I
Bernhard II
Ordulf
Magnus
Lothar (ätten Supplinburg)


Ätterna Askanien och Welf
 
1127-1138 Heinrich der Stoltze (den stolte)
1138-1142 Albrecht der Bär (Björnen)
1142-1180 Heinrich der Löwe (Lejonet)
1180-1212 Bernhard III
1212-1260

Albrecht I

Sachsen delas 1260 i Sachsen-Wittenberg och Sachsen-Lauenburg.
Den sistnämnda staten redovisas på en separat sida.
1260-1298
1298-1356
1356-1370
1370-1388
1388-1419
1419-1422
Albrecht II
Rudolf I
Rudolf II
Wenzel
Rudolf III
Albrecht III
1423-1428
Ätten Wettin

Friedrich I der Streitbare (den stridbare)

1428-1464 Friedrich II der Sanftmütige (den saktmodige)
1428-1445 Wilhelm der Tapfere (den tappre)
1464-1485 Ernst
1464-1485 Albrecht der Beherzte (den modige)

Ätten Wettins Ernestinska gren (
)
 
1482-1486
1486-1525
1525-1532
1532-1547
1542-1553
1554-1566
1554-1572
1572
Ernst (kurfurste sedan 1464)
Friedrich III der Weise (den vise)
Johann der Beständige (den ståndaktige)
Johann Friedrich der Grossmütige (den ädelmodige)
Johann Ernst
Johann Friedrich II der Mittlere (den mellerste)
Johann Wilhelm
Delas i Sachsen-Coburg-Eisenach och Sachsen-Weimar

1485 delades Sachsen mellan bröderna Ernst och Albrecht som hade varit samregenter sedan 1464. De två nya staterna som uppstod kallades till en början för kurfurstendömet Sachsen (Ernst) respektive hertigdömet Sachsen (Albrecht). Den Ernestinska grenen av ätten Wettin förlorade dock kurfurstetiteln och stora landområden till den Albertinska grenen 1547. Efterhand splittras sedan de ernestinska besittningarna genom arvskiften i flera små och obetydliga sachsiska hertigdömen. Dessa redovisas på en särskild sida.

Ätten Wettins Albertinska gren
(kurfurstar från 1547)
 
1485-1500 Albrecht (hertig sedan 1464)
1500-1539 Georg der Bärtige (den skäggige)
1539-1541 Heinrich der Fromme (den fromme) = 1500-1515
1541-1553
1553-1586
1586-1591
1591-1611
1611-1656
1656-1680
1680-1691
1691-1694
1694-1733
1733-1763
1763
1763-1806
Moritz
August
Christian I
Christian II
Johann Georg I (Öl-Göran)
Johann Georg II
Johann Georg III
Johann Georg IV
Friedrich August I der Starke (den starke)
Friedrich August II
 -
 -
Friedrich Christian
Friedrich August III der Gerechte (den rättrådige)

Kungadömet Sachsen
 
1806-1827
1827-1836
1836-1854
1854-1873
1873-1902
1902-1904
1904-1918

1918-1952
1952-1990
1990-

Friedrich August I (kurfurste 1763-1806)
Anton
Friedrich August II
Johann
Albert
Georg
Friedrich August III

Republik (tysk delstat)
Delat i tre östtyska distrikt
Tysk delstat

Sidogrenar till den Albertinska linjen

När Johan Georg I dog 1656 delades den Albertinska delen av Sachsen mellan hans fyra söner. När sidogrenarna efterhand dog ut tillföll de huvudgrenen vars del av Sachsen kallades för Kursachsen.

Sachsen-Merseburg
 
Sachsen-Weissenfels Sachsen-Zeitz

1656-1691
1691-1694
1694
1694-1731
1731-1738

Christian I
Christian II
Christian Moritz
Moritz Wilhelm
Heinrich
 

1656-1680
1680-1697
1697-1712
1712-1736
1736-1746

August
Johann Adolf I
Johann Georg
Christian
Johann Adolf II

1656-1681
1681-1718

Moritz
Moritz Wilhelm
= Tyskland
= Frisland
= Braunschweig
= Askanien
= Thüringen
 
= Brandenburg
= Bayern
 
= Polen
= Litauen