Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Thüringen

Thüringerna var en av de germanska stammar som under 400-talet bildade stora riken. Det Thüringiska riket sträckte sig från Elbes mynning till Donau men krossades av franker och sachsare år 531. Det thüringiska hertigdöme som sedan bildades under frankisk överhöghet var ett betydligt mindre stamhertigdöme. Trots det lyckades hertigarna från 639 i praktiken uppnå självständighet från Frankerriket innan det slutligen kuvades under 700-talet. Under 800-talet återuppstod hertigdömet och eftersom det också var förenat med det thüringiska markgrevskapet kallades dess regent för markhertig. När det sedan förenades med Sachsen 909 upphörde Thüringen att att vara en egen politisk enhet. Dess funktion som försvar av Tysklands östgräns övertogs av markgrevarna av Ostmark och sedan markgrevarna av Meissen. De sistnämnda gjorde under 1000-talet försök att återupprätta den thüringiska hertigtiteln.

Thüringiska riket

ca 450-500
ca 500-530
ca 500-530
ca 500-531
Bisin
Baderich
Berthachar
Hermenefried
Thüringen erövras av Frankerriket 531

Hertigdömet Thüringen
(oberoende från 639)
 

ca 634-642
ca 642-687
ca 687-689
ca 689-719
Radulf
Hetan I
Gozbert
Hetan II
Thüringen kuvas av Frankerriket

Markhertigar av Thüringen
 

ca 849-874
874-880
880-892
892-906
907-908
Thakulf
Radulf
Poppo
Konrad
Burchard von Wettin
Hertigen av Sachsen blir ny markhertig 909
varmed Thüringen förenas med detta land.

Hertigar av Thüringen

1000-1002 Ekkehard   
1002-1003
 
Wilhelm (II) von Weimar
 
1046-1062 Wilhelm (IV) von Weimar  
1062-1067 Otto von Weimar  

Lantgrevskapet Thüringen

Under 1000-talet samlade den Ludowingiska ätten på sig olika grevskap i Thüringen och Hessen och dessa omvandlades till lantgrevskapet Thüringen 1130 varmed Thüringen återuppstod som en politisk enhet. När den Ludowingiska ätten dog ut 1247 utbröt ett långvarigt tronföljdskrig som resulterade i att Hessen avskiljdes från Thüringen som istället hamnade i en personalunion med markgrevskapet Meissen under ätten Wettins styre. Albrekt den vanartige sålde alla sina besittningar till den tyske kungen Adolf 1293 men ätten Wettin fick tillbaka dessa besittningar i början av 1300-talet efter tronstrider.

Ludowingiska ätten
(lantgrevar från 1130)

1031-1056
1056-1123
1123-1140
1140-1172
1172-1190
1190-1216
1216-1227
1227-1241
1241-1247

Ludwig der Bärtige (den skäggige)
Ludwig der Springer
Ludwig I
Ludwig II der Eiserne (den järnhårde)
Ludwig III der Fromme (den fromme)
Hermann I
Ludwig IV der Heilige (den helige)
Hermann II
Heinrich Raspe


Ätten Wettin
 

1247-1265 Heinrich der Erlauchte (den upplyste)

1265-1294

Albrecht der Entartete (den vanartige)


Ätterna Nassau och Habsburg
 

1294-1298 Adolf von Nassau

1298-1307

Albrecht von Habsburg


Ätten Wettin
 

1298-1307 Dietrich (Diezmann)
1298-1323 Friedrich der Freidige
1323-1349 Friedrich der Ernsthafte (den allvarlige)
1349-1381 Friedrich der Strenge (den stränge) *
1349-1382 Wilhelm der Einäugige (den enögde)
1349-1406
1406-1440
Balthasar
Friedrich der Friedfertige (den fridsamme)

 
1440-1445 Friedrich der Sanftmütige
1440-1482 Wilhelm der Tapfere (den tappre)
1482-1485 Albrecht der Beherzte (den modige)
1482-1486 Ernst (kurfurste sedan 1464)
1486-1525 Friedrich III der Weise (den vise)
1525-1532 Johann der Beständige (den ståndaktige)
1532-1547 Johann Friedrich (den ädelmodige)
1542-1553 Johann Ernst
1554-1566 Johann Friedrich II
1554-1572
 
Johann Wilhelm
 

 

1572-1920
1920-1952
1952-1990
1990-

Splittrat i olika sachsiska hertigdömen
Tysk delstat
Delat i tre östtyska distrikt
Tysk delstat

* = När Friedrich den stränge dog 1381 blev hans söner Georg, Wilhelm och Friedrich (den stridbare) lantgrevar av Thüringen och markgrevar av Meissen. Men redan året efter, då de fortfarande var omyndiga och ännu inte hade tillträtt regeringen, genomfördes en delning av de Wettinska länderna så att deras farbror Balthasar blev ensam regent över Thüringen.

= Tyskland   = Meissen   = Nassau   = Österrike   = Sachsen   = Luxemburg