Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Meissen och Ostmark

Meissen är föregångaren till den nuvarande tyska delstaten Sachsen och det var under 900-talet befolkat av slaviska stammar som kuvades av Gero den store för Tysklands räkning. Området mellan Elbe och Oder styrdes sedan av Gero som markgrevskapet Ostmark 937-965. När Gero dog 965 delades Ostmark i fem nya markgrevskap varmed Meissen uppstod men även Nordmark som var föregångaren till Brandenburg. 1089 blev Meissen kärnlandet i ätten Wettins besittningar och förblev det även efter att det uppgick i kurfurstendömet Sachsen 1423.

Markgrevskapet Ostmark
(efter 965 även kallat Lausitz eller Niederlausitz)

937-965
965
965-976
965-981
976 och 981
965-993
993-1015
1015-1029
1029-1031
1031-1034
1034-1075

Gero der Grosse (den store)
Delas i Nordmark, Ostmark, Meissen, Zeitz och Merseburg
Günther (markgreve av Merseburg)
Wigger (markgreve av Zeitz)
Merseburg och Zeitz förenas med Meissen
Hodo I
Gero II
Thietmar II (Dietmar)
Hodo II
Dietrich
Dedo

1075-1081

Wratislaw
1081-1103 Heinrich I
1103-1123 Heinrich II
1124-1136 Albrecht der Bär (Björnen)
1123-1156 Konrad der Grosse (den store)

Ostmark (Lausitz) förenas definitivt med Meissen 1136.
Läs om regionens fortsatta historia längst ner på sidan.

Markgrevskapet Meissen
 

965-970
970-979
979-982
982-985

Wigbert
Thietmar I (Dietmar)
Günther (markgreve av Merseburg 965-976)
Rikdag


985-1002
1002-1010
1010-1031
1031-1046


Ekkehardingiska ätten
 
Ekkehard I
Gunzelin von Kuckenburg
Hermann
Ekkehard II
1046-1062
 

Ätten Weimar-Orlamünde

Wilhelm

1062-1067 Otto
1067-1068
Ätten Braunschweig

Ekbert I

1068-1089 Ekbert II
1089-1103
1103
1104-1123
1123-1124
1124-1129

1123-1156
1156-1190
1190-1195
1195-1197
1198-1221

Ätten Wettin

Heinrich I von Eilenburg
Thimo
Heinrich II
Wiprecht von Groitzsch
Hermann von Winzenburg

Konrad der Grosse (den store)
Otto der Reiche (den rike)
Albrecht I der Stolze (den stolte)
Direktstyrt av kejsaren (Heinrich VI)
Dietrich der Bedrängte

1221-1288 Heinrich der Erlauchte (den upplyste)
1288 Albrecht der Entartete (den vanartige)
1288-1291 Friedrich der Stammerer (den stammande)  *
1291-1307 Dietrich III (Diezmann)
1291-1323 Friedrich der Freidige
1293-1298 Adolf von Nassau
1298-1307 Albrecht von Habsburg
1323-1349 Friedrich der Ernsthafte (den allvarlige)
1349-1381 Friedrich der Strenge (den stränge)
1349-1382 Balthasar
1349-1407 Wilhelm der Einäugige (den enögde)
1381-1402
1381-1425
1381- (1428)
1423
Georg **
Wilhelm der Reiche (den rike) **
Friedrich der Streitbare (den stridbare) **
Meissen uppgår i Sachsen

Det mindre markgrevskapet Ostmark som bildades 965 kallades även för Lausitz och under 1400-talet började man kalla området för Niederlausitz eftersom man då uppfattade även det område som låg mellan Niederlausitz och Böhmen (Oberlausitz) som en del av Lausitz. Niederlausitz såldes 1303 av Albrecht von Habsburg till Brandenburg som 1255 hade erhållit Oberlausitz från Böhmen. Den tyske kejsaren förlänade 1319 Oberlausitz till Böhmen och detta rike köpte även Niederlausitz 1370. En medlem av det böhmiska kungahuset (Johann) blev 1378 hertig av Görlitz och styrde detta område som bestod av östra Niederlausitz och Neumark. Efter hans död 1396 återbördades hertigdömet till den Böhmiska kronan. Hela Lausitz avträddes till Sachsen i freden i Prag 1635, men Sachsen tvingades 1815 att avträda Niederlausitz till Preussen.

* = Friedrich var markgreve av Landsberg 1283-1288. Detta markgrevskap hade skapats 1261 åt hans far Dietrich den vise genom ett arvskifte av Meissen.
** = Georg, Wilhelm och Friedrich var 1381-1382 även lantgrevar av Thüringen. Men eftersom de då var omyndiga och ännu inte hade tillträtt de wettinska ländernas regering är de inte medtagna i Thüringens regentlängd.

= Tyskland
= Frisland
= Nassau
= Nordmark (Brandenburg)
= Askanien
= Thüringen
= Meissen
= Böhmen
= Österrike