Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Nassau

Nassau var aldrig ett betydande tyskt furstendöme och det var just därför som en av dess grevar, Adolf, blev vald till tysk kung 1292. Hans försök att skapa en stark territorialmakt genom att införliva Meissen och Thüringen gjorde dock att han avsattes som kung och sedan stupade i strid mot sin efterträdare 1298. Dessförinnan hade grevskapet Nassau 1255 delats upp mellan den Walramska och den Ottonska linjen av ätten Nassau. Den sistnämnda redovisas på en särskild sida och skulle med tiden bli kungar över Nederländerna, England och Skottland. Den Walramska linjen å andra sidan delades i ytterligare grenar varav två blev 1688 upphöjda till furstendömen. 1806 blev de kvarvarande två Walramska grenarna upphöjda till hertigdömen. 1814-1816 återförenades hela Nassau under den Walramska grenen Nassau-Weilburg. Nassau blev dock erövrat av Preussen 1866 som införlivade den med provinsen Hessen-Nassau. Sedan andra världskrigets slut ingår Nassau i den tyska delstaten Hessen.

Grevskapet Nassau
(grevar av Laurenburg till 1160, därefter Nassau)

ca 1093-1117
ca - 1124
ca 1123-1152
ca 1123-1144
ca 1151-1158
ca 1151-1198
ca 1158-1198
ca 1158
ca 1160-1190
ca 1198-1247
ca 1247-1255
ca 1247-1255

Dudo
Heinrich
Ruprecht I
Arnold I
Arnold II
Walram I
Ruprecht II (Laurenburg)
Heinrich I (Nassau)
Ruprecht III
Heinrich II
Walram II
Otto I

Nassau delas mellan den Walramska och
Ottonska linjen av greveätten 1255.

Walramska linjen
 

1255-1277

Walram II
1277-1298 Adolf
1298-1304
1298-1355
1298-1322
1344-1355
1344-1355
Ruprecht IV
Gerlach I
Walram III
Adolf II
Johann I
Delas i N-Wiesbaden-Idstein och N-Weilburg-Saarbrücken

Nassau-Wiesbaden-Idstein
 

1344-1370
1370-1386
1370-1393
1393-1426
1426-1480
1480-1509
1480-1511
1511-1558
1558-1566
1566-1568
1568-1596
1596-1605
1605

Adolf II
Gerlach II (Wiesbaden)
Walram IV (Idstein)
Adolf III
Johann II
Philipp (Idstein)
Adolf IV (Wiesbaden)
Philipp I
Philipp II
Balthasar
Johann Ludwig I
Johann Ludwig II
Förenas med Nassau-Weilburg


Nassau-Weilburg-Saarbrücken

 

1344-1371
1355-1390
1371-1429
1429- (1492)

Johann I (Weilburg)
Ruprecht (Sonnenberg)
Philipp I
Philipp II

Delas i Nassau-Weilburg och Nassau-Saarbrücken 1442

Nassau-Weilburg
 

Nassau-Saarbrücken
 

(1429) -1492
1492-1523
1523-1559
1559-1593
1559-1602
1593-1625
1625- (1640)
1625- (1668)

Philipp II
Ludwig I
Philipp III
Albrecht
Philipp IV
Ludwig III
Wilhelm Ludwig (N-Saarbr.)
Johann IV (N-Idstein)

1442-1472
1472-1544
1544-1554
1554-1559
1559-1574
1574
 

Johann II
Johann Ludwig
Philipp
Adolf
Johann III
Förenas med N-Weilburg
 


Nassau-Weilburg delas 1629 i N-Saarbrücken, N-Idstein och N-Weilburg. Den förstnämnda delas 1659 i sin tur i N-Ottweiler, N-Usingen och N-Saarbrücken


Nassau-Idstein
(furstendöme 1688)
 


Nassau-Saarbrücken
 

(1625) -1668
1668-1721
1721

Johann IV
Georg August Samuel
Förenas med N-Ottweiler

(1625) -1640
1640-1642
1642- (1699)
1642- (1702)
1642-1677
1677-1713
1713-1728
1728-1735

1735-1768
1768-1794
1794-1797
1797

Wilhelm Ludwig
Kraft
Johann Ludwig (N-Ottweiler)
Volrad (N-Usingen)
Gustav Adolf
Ludwig Kraft
Förenat med N-Ottweiler
Förenat med N-Usingen

Wilhelm Heinrich II
Ludwig
Heinrich
Förenas med N-Usingen


Nassau-Ottweiler
 

(1642) -1699
1699-1728
1728

Johann Ludwig
Friedrich Ludwig
Förenas med N-Usingen


Nassau-Usingen
(furstendöme 1688-1806, därefter hertigdöme)
 

(1642) -1702
1702-1718
1718-1775
1734
1775-1803
1803-1816
1816

Volrad
Wilhelm Heinrich I
Karl
Delas i  Usingen och Saarbr.
Karl Wilhelm
Friedrich August
Förenas med N-Weilburg

Nassau-Weilburg
(hertigdöme från 1806 och hela Nassau från 1816)

1629-1655
1655-1675
1675-1684
1675-1719
1719-1753
1753-1788
1788-1816
1816-1839
1839-1866
1866

Ernst Kasimir
Friedrich
Friedrich Wilhelm I
Johann Ernst
Karl August
Karl Christian
Friedrich Wilhelm II
Wilhelm
Adolf *
Erövrat av Preussen

* = Adolf var storhertig av Luxemburg 1890-1905

= Tyskland   = Meissen   = Thüringen