Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Bayern

Bayern var ursprungligen ett självständigt hertigdöme som kuvades av Karl den store 788. Som en del av Frankerriket kom det att tidvis att styras av lydkungar som tillhörde det frankiska kungahuset och efter ett arvskifte inom detta hus var Bayern 876-882 självständigt igen. För att bekämpa hotet mot Ungrarna i början av 900-talet återuppstod det bayerska hertigdömet inom det tyska kungadömets ram genom att markgreven Arnulf blev vald till hertig av bayrarna. Som ett av de så kallade stamhertigdömena kom Bayern sedan att spela en tongivande roll i tysk historia och flera av dess hertigar var även tyska kejsare. Efter att under senare delen av medeltiden ha varit uppdelat på flera grenar av ätten Wittelsbach återförenades Bayern 1503. Under trettioåriga kriget blev Bayerns hertig även kurfurste och 1805 upphöjdes Bayern av Napoleon till ett kungadöme.

508-512
512-537
537-565
537-567
550-590
590-595
591-609
609-630
609-640
640-680
680-702
702-715
702-723
702-725
702-730
725-737
737-748
748-788
Agilolfingiska ätten

Theodo I
Theodo II
Theodo III
Theodobald
Garibald I
Grimwald I
Tassilo I
Agilolf
Garibald II
Theodo IV
Theodo V
Theodobald
Grimoald II
Theodobert
Tassilo II
Hubert
Odilo
Tassilo III

788 blev hertigdömet Bayern erövrat av Frankerriket. Med undantag
 av perioden 876-880 var det därefter ett län i Frankerriket
 och efter 911 i det Tyska riket.

814-817
817-876
876-880

Karolingiska ätten

Lothar *
Ludwig der Deutsche (som kung av Östfranken från 843)

Karlmann
889-907
907-937
937-938
938-947

Ätten Wittelsbach

Liutpold (markgreve)
Arnulf der Böse (den onde)
Eberhard
Berthold

947-955
Sachsiska ätten

Heinrich I

955-976 Heinrich II der Zänker
976-982 Otto I von Schwaben
983-985 Heinrich III (ätten Wittelsbach)
985-995 Heinrich II (andra gången)
995-1004 Heinrich IV
1004-1009
Luxemburgska ätten

Heinrich V

1009-1017
1017-1026
Interregnum
Heinrich V (andra gången)
1026-1027
Saliska ätten

Konrad II

1027-1042 Heinrich VI
1042-1047 Heinrich VII (Luxemburgska ätten)
1047-1049 Heinrich VI (andra gången)
1049-1053
1053-1061
Konrad I (ätten Zütphen)
Heinrich VIII
1054-1055
1055-1061
1061-1070
1070-1077
1077-1096
Konrad
Agnes
Otto II (ätten Northeim)
Welf I (ätten Welf)
Heinrich VIII (andra gången)
1096-1101
1101-1120
1120-1126

Ätterna Welf och Babenberg

Welf I (andra gången)
Welf II der Dicke (den tjocke)
Heinrich IX der Schwarze (den svarte)

1126-1139 Heinrich X der Stoltze (den stolte)
1139-1141 Leopold
1141-1156 Heinrich XI Jasomirgott
1156-1180 Heinrich XII der Löwe (Lejonet)
1180-1183
1183-1231

Ätten Wittelsbach

Otto I
Ludwig I der Kelheimer


 
1231-1253 Otto II der Erlauchte (den upplyste)  

Efter att ha varit medregenter i två år delade Ludwig II och Heinrich XIII Bayern i Niederbayern och Oberbayern 1255. Niederbayern delas sedan ännu en gång 1331.

Niederbayern
 
Oberbayern
 
1253-1290 Heinrich XIII 1253-1294 Ludwig II der Strenge
1290-1312 Otto III 1294-1317 Rudolf I
1294-1296 Ludwig III 1294-1347 Ludwig IV
1294-1310
1310-1339
1310-1334
1312-1333
1339-1340
Stephan I
Heinrich XIV (Landshut)
Otto IV (Burghausen)
Heinrich XV (Nattemberg)
Johann I
Bayern enades 1340 men det delas igen 1349 av dess sex samregerande hertigar.
1347-1353 Stephan II 1347-1361 Ludwig V
1347-1353
1347-1353
Wilhelm I
Albrecht I
1347-1351
1347-1351
1361-1363
Ludwig VI der Römer
Otto V der Faule
Meinhard
**
**
Niederbayern delas 1353 i Bayern-Straubing och Bayern-Landshut. Dessa delar sedan Oberbayern mellan sig när dess siste hertig dör 1363.
 
Bayern-Straubing
 
Bayern-Landshut
 
1353-1358 Wilhelm I 1353-1375 Stephan II
1353-1404 Albrecht I 1375-1379 Otto V (andra gången)
1404-1417 Wilhelm II 1375-1392 Stephan III
1404-1425 Johan III

Bayern-Landshut delades 1392 i Bayern-Landshut, Bayern-Ingolstadt och Bayern-München. Dessa delar sedan Bayern-Straubing mellan sig när dess siste hertig dör 1425.

Bayern-Ingolstadt
 
Bayern-München Bayern-Landshut
1392-1413
1395-1402
1395-1402
1413-1443
1443-1445
Stephan III *
Ernst *
Wilhelm III *
Ludwig VII
Ludwig VIII
1392-1397
1395-1402
1397-1438
1397-1435
1435-1440
1438-1460
1460-1463
1460-1501
1460-1508
Johann II
Stephan III *
Ernst *
Wilhelm III *
Adolf
Albrecht III
Johann IV
Sigismund *
Albrecht IV
1375-1393
1375-1392
1393-1450
1450-1479
1479-1503
Friedrich
Johann II
Heinrich IV
Ludwig IX
Georg

1503 dör den siste hertigen av Bayern-Landshut varmed Bayern-Münchens hertig Albrecht IV blir regent över hela Bayern.

Bayern
(kurfurstendöme 1623-1805, kungadöme 1805-1918. Förenat med Pfalz från 1777)

1460-1508
1508-1550
1550-1579
1579-1597
Albrecht IV der Weise (den vise)
Wilhelm IV
Albrecht V
Wilhelm V
1597-1651 Maximilian I
1651-1679
1679-1726
Ferdinand Maria
Maximilian II Emanuel
1726-1745 Karl Albrecht
1745-1777 Maximilian III Joseph
1777-1799 Karl Theodor
1799-1825 Maximilian I Joseph
1825-1848
1848-1864
1864-1886
1886-1913
1913-1918
1918-
Ludwig I
Maximilian II
Ludwig II
Otto
Ludwig III
Republik

* = Lothar var romersk kejsare 817-855
** = Ludwig VI och Otto V var kurfurstar av Brandenburg 1351-65 och 1365-73
* = Dessa hertigar var regenter över både B-Ingolstadt och B-München.
* = Bayern-München delades 1467 så att Sigismund 1467-1501 var hertig över Bayern-Dachau.

= Tyskland
= Frisland
= Holland
= Hainaut
= Luxemburg
= Sachsen
= Braunschweig
= Jülich-Berg
= Pfalz
= Italien
= Brandenburg
= Rheinfranken
= Schwaben
= Tyrolen
= Verona
= Böhmen
= Österrike
= Kärnten
= Ungern