Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Jülich-Kleve

= Jülich-Kleve-Berg
= Spanska Nederländerna
= Sachsen
= Pfalz-Neuburg
= Brandenburg
= Österrike
= Andra delar av det Tyskromerska riket

I slutet av medeltiden växte det fram en statsbildning i västra Tyskland bestående av olika grevskap och hertigdömen (Jülich, Kleve, Berg, Mark och Ravensberg) som förenats genom arv och giftermål. Men trots att det räknades som ett av de mest betydande furstendömena i Tyskland är staten mest känd för den kris som utlöstes av att dess furstehus dog ut 1609 och som var nära att utlösa fullskaligt europeiskt stormaktskrig. Detta berodde på att det katolska Pfalz-Neuburg och de protestantiska staterna Brandenburg och Sachsen gjorde anspråk på att ärva Jülich-Kleve. Utgången av arvstvisten skulle allvarligt påverka maktbalansen i mellan protestanter och katoliker i Tyskland och i bakgrunden fanns också den habsburgske kejsaren som i allians med Sachsen försökte få kontroll över området, vilket i så fall skulle påverka kriget mellan Spanien och Nederländerna.

Mordet på den franske kungen 1610 avvärjde hotet om ett stormaktskrig, men 1613-1614 utkämpades ett tronföljdskrig mellan Pfalz-Neuburg och Brandenburg som slutade med en delning av Jülich-Kleve som sedan bekräftades i ett fördrag 1666. Detta innebär att Brandenburg erhöll Kleve, Mark och Ravensberg medan Pfalz-Neuburg fick Jülich och Berg.

Jülich-Berg
(även grevar av Ravensberg från 1437)

Kleve-Mark
 


1423-1437
1437-1475
1475-1511
1511- (1539)


Adolf (Berg från 1408)
Gerhard VII
Wilhelm IV
Johann

1391-1394
1394-1398
1398-1448
1448-1481
1481-1521

Adolf III * (Kleve från 1368)
Dietrich
Adolf IV
Johann I
Johann II

Jülich-Kleve-Berg
(även grevar av Ravensberg och Mark)

1521-1539
1539-1592
1592-1609
1609-1614

Johann III (Jülich-Berg från 1511)
Wilhelm
Johann Wilhelm
Tronstrid


Jülich-Berg

 

1609-1614 Philipp Ludwig
1614-1653 Wolfgang Wilhelm
1653- 1690 Philipp Wilhelm
1690-1716 Johann Wilhelm
1716-1742 Karl Philipp
1742-1799 Karl Theodor
1799-1806

Maximilian I Joseph


Storhertigdömet Berg
 

1806-1808
1809-1813

1814-1945
1945-

Joachim Murat
Ludwig Napoleon

Del av Preussen
Del av Nordrhein-Westfalen

Under Napoleonkrigen erövrades Jülich av Frankrike, vilket avträddes formellt 1801. Berg utvidgades och upphöjdes till ett storhertigdöme som gavs till den franske marskalken Joachim Murat. När Napoleon sedan utnämndes honom till kung av Neapel 1808 blev Napoleons brorson Ludwig Napoleon ny storhertig av Berg. Efter Napoleons fall upplöstes dock storhertigdömet och dess territorium gavs till Preussen av kongressen i Wien.

Berg
(hertigdöme från 1380)

1101-1132
1132-1160
1160-1180
1160-1189
1189-1218
1218-1247
1247-1259
1259-1296
1296-1308
1308-1348
1348-1360
1360-1408
1408- (1437)
1423
Adolf III
Adolf IV
Eberhard von Mark
Engelbert I
Adolf VI
Heinrich
Adolf VI
Adolf VII
Wilhelm
Adolf VIII
Gerhard (även Ravensberg 1346-1360)
Wilhelm (även Ravensberg 1360-1404)
Adolf
Uppgår i Jülich-Berg


Jülich
(markgrevskap 1336-1356 och därefter hertigdöme)
 

1003-1029
1029-1081
1081-1114
1114-1127
1127-1138
1138-1142
1142-1176
1176-1207
1207-1219
1219-1277
1274-1277
1277-1297
1297-1328
1328-1361

Gerhard I (greve av Jülichgau)
Gerhard II (greve av Jülichgau)
Gerhard III
Gerhard IV
Gerhard V
Gerhard VI
Wilhelm I
Wilhelm II
Wilhelm III
Wilhelm IV
Wilhelm V
Walram
Gerhard VI
Wilhelm VI (I)

1361-1393
1393-1402
Wilhelm II
Wilhelm III
1402-1423
1423

Reinhold
Uppgår i Jülich-Berg


Kleve
(hertigdöme från 1417)
 

ca -1061
ca 1061-1092
1092-1119
1119-1147
1147-1172
1172-1193
1193-1260
1260-1275
1275-1305
1305-1311
1311-1347
1347-1368
1368- (1394)
1391

Rütger I
Rütger II
Dietrich II
Arnold I
Dietrich III
Dietrich IV
Dietrich V
Dietrich VI
Dietrich VII
Otto
Dietrich VIII
Johann
Adolf *
Uppgår i Kleve-Mark


Grevskapet Mark
 

1170-1199
1199-1249
1218-1241
1249-1277
1277-1308
1308-1328
1328-1347
1347-1391
1377-1406
1391-1394
1394-1398
1394-1448
1398-1461
1448- (1481)
1461

Friedrich I
Adolf I
Eberhard I
Engelbert I
Eberhard II
Engelbert II
Adolf II
Engelbert III
Dietrich I
Adolf III (även Kleve 1368-1394)
Dietrich II
Adolf IV (Kleve-Mark)
Gerhard
Johann I (Kleve-Mark)
Hela Mark uppgår i Kleve-Mark


Grevskapet Ravensberg
 

1072-1082
1082-1144
1144-1170
1170-1221
1221-1249
1249-1306
1306-1328
1328-1346
1346-1360
1360-1404
1404-1428
1428- (1475)
1437

Hermann (greve av Calvelage)
Hemann I von Calvelage
Otto I
Hermann II
Ludwig
Otto III
Otto IV
Bernhard
Gerhard I (även Berg 1348-1360)
Wilhelm I (även Berg 1360-1408)
Wilhelm II
Gerhard II
Uppgår i Jülich-Berg

* = Adolf III var biskop av Münster 1357-1363 och ärkebiskop av Köln 1363-1364

= Geldern   = Limburg   = Bayern   = Pfalz-Neuburg (även Kurpfalz efter 1685)