Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Pfalzgrevar vid Rhen

En pfalzgreve var ursprungligen en ämbetsman i Frankerriket och sedan det Tyskromerska riket som ansvarade för skötseln av de kungliga palatsen. 1093 förlänades den Lothringiske pfalzgreven i Aachen med ett område vid mellersta Rhen som skulle utvecklas till ett av Tysklands mest betydelsefulla furstendömen med status som kurfurstendöme. Detta pfalzgrevskap blev 1214 en av ätten Wittelsbachs besittningar. Eftersom det fanns flera olika pfalzgrevar kallade innehavarna av förläningen vid Rhen sig för Pfalzgrevar vid Rhen och de behöll benämningen även efter 1400 då de var de enda återstående pfalzgrevarna. När Pfalz delades 1410 blev Kurpfalz benämning för det furstendöme som hade kurfurstetiteln.

1093-1095
1095-1099
1099-1105
1105-1113
1113-1129
1129-1139
Heinrich II
Heinrich III
Ludwig
Siegfried
Gottfried
Wilhelm
1139-1142
1142-1155
1156-1195
1195-1211
1211-1214
Heinrich IV Jasimirgott
Hermann III
Konrad von Hohenstaufen
Heinrich V
Heinrich VI
1214-1227
Ätten Wittelsbach

Ludwig I der Kelheimer

1227-1253 Otto (den upplyste)
1253-1294 Ludwig II (den stränge)
1294-1317 Rudolf I
1317-1329 Ludwig IV
1329-1353
1353-1390
1390-1398
1398-1410
Rudolf II
Ruprecht I
Ruprecht II
Ruprecht III

Pfalz delas 1410 mellan Ruprecht III:s fyra söner i Kurpfalz, Oberpfalz (Pfalz-Amberg), Pfalz-Mosbach och Pfalz-Zweibrücken.

Pfalz-Mosbach
 
Oberpfalz
(grenen Pfalz-Amberg)
 

1410-1461
1461-1499

Otto I
Otto II
1410-1443
1443-1448
Johann
Christoffer  

När de grenar av ätten Wittelsbach som styr Oberpfalz och Pfalz-Mosbach dör ut 1499 och 1448 förenas deras territorier med Kurpfalz.

Kurpfalz

Grenen Pfalz-Heidelberg

1410-1436
1436-1449
1449-1476
1476-1508
1508-1544
1544-1556
1556-1559
Ludwig III
Ludwig IV
Friedrich I der Siegreiche (den segerrike)
Philipp der Aufrichtige  (den uppriktige)
Ludwig V der Friedfertige (den fridsamme)
Friedrich II der Weise (den vise)
Otto Heinrich


Grenen Pfalz-Simmern
 

1559-1576
1576-1583
1583-1610
1610-1623
1623-1628
1628-1648
1648-1680
1680-1685
Friedrich III
Ludwig VI
Friedrich IV
Friedrich V (Vinterkonungen)
Ockuperat av  kejsaren
Maximilian (Bayerska grenen)
Karl Ludwig
Karl

Grenen Pfalz-Neuburg
 
1685-1690 Philipp Wilhelm
1690-1716 Johann Wilhelm
1716-1742 Karl Philipp
1742- (1799) Karl Theodor

Karl Theodor ärver Bayern 1777 varmed Kurpfalz förenas med detta land.

Pfalz-Zweibrücken

Zweibrücken var ursprungligen ett grevskap som hade skapats 1182 av Heinrich I som tillhörde den Walramidiska ätten. Zweibrücken förenades med Pfalz när Ruprecht II köpte grevskapet 1385 från dess dåvarande greve Eberhard. Vid arvskiftet 1410 föll det gamla grevskapet på Stephans lott i form av hertigdömet Pfalz-Zweibrücken. Hans gren av ätten Wittelsbach skulle överleva alla andra, men upprepade arvskiften (1459, 1515, 1569 och 1604) reducerade Zweibrückens territorium.

Grenen Pfalz-Zweibrücken
 

1410-1459
1459-1489
1489-1514
1514-1532
1532-1569
1569-1604
1604-1635
1635-1661
1661-1681
1677-1693
1681-1697
Stephan
Ludwig I
Alexander
Ludwig II
Wolfgang
Johann I
Johann II
Friedrich
Friedrich Ludwig
Ockuperat av Frankrike
Karl (XI)
1697-1718 Karl (XII)
1718-1731 Gustav Samuel Leopold

Grenen Pfalz-Birkenfeld
 
1731-1735
1735-1775
1775-1795
1795- (1825)
Christian III
Christian IV
Karl (Birkenfeld 1767-75)
Maximilian Joseph

Maximilian Joseph ärver Kurpfalz och Bayern 1799

Pfalz-Birkenfeld

Pfalz-Birkenfeld uppstod när Pfalz-Zweibrücken delades i fem delar 1569. Birkenfeld-grenen delades själv 1600 i Pfalz-Birkenfeld (dog ut 1671) och i Pfalz-Bischweiler. Den sistnämnda delades 1654 i Pfalz-Bischweiler och Pfalz-Gelnhausen. Bischweiler-grenen ärvde Birkenfeld när huvudlinjen dog ut 1671 och 1731 ärvde de även hertigdömet Zweibrücken. Fyra år senare ägde en delning av territoriet rum så att grenen Pfalz-Gelnhausen regerade över Birkenfeld medan Pfalz-Bischweiler fick nöja sig med Zweibrücken.

1569-1600
1600-1669
1600-1626
1669-1671
1671-1717
1717-1735
1735-1767
1767-1775
1775-1780
1780-1789
1789-1801

1801-1814
1814-1816
1816-1817
1817-1937
1937-1947
1947-

Karl I
Georg Wilhelm
Friedrich
Karl Otto
Christian II
Christian III
Friedrich Michael
Karl II (hertig av Zweibrücken 1775-95)
Johann
Karl Johann Ludwig
Wilhelm

Del av Frankrike
Administrerat av Österrike och Bayern
Del av Preussen
Del av Oldenburg
Del av Preussen
Del av Rheinland-Pfalz

På denna sida är fokus lagt på att redovisa regenterna över de viktigaste pfalziska länderna. En mer utförlig redovisning av de olika pfalziska grenarna av ätten Wittelsbach finns här.