Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Ungrarna, eller magyarerna som de själva kallar sig, invandrade till dagens Ungern 895 där de skapade ett eget rike. Den förste ungerske furste som tog titeln kung var István I (1001) som innan han lät döpa sig hette Vajk. Det ungerska kungadömet var under medeltiden mycket större än vad Ungern är idag, Kroatien var frĺn slutet av 1000-talet fram till 1918 i en permanent personalunion med Ungern och även dagens Slovakien samt stora delar av Rumänien och Serbien tillhörde riket. Den stora katastrofen för Ungern kom i slaget vid Mohacs 1526 dĺ turkarna erövrade en tredjedel av landet. De ĺterstĺende delarna kontrollerades av tvĺ rivaliserande ätter, Habsburg och Zápolya. De sistnämndas andel av Ungern förvandlades senare till den turkiska vasallstaten Transsylvanien när turkarna erkände Habsburgarna som Ungerns rättmäktiga kungar. Habsburgarna ĺtertog hela Ungern i slutet av 1600-talet och det förblev en del av det habsburgska väldet fram till slutet av första världskriget.

ca 895-907
907-947
947-955
955-972
972-997
997-1038

Árpáds ätt

Árpád
Zolta
Fajsz
Taksony
Géza István
Szent István I (Stefan den helige)   = 1001

1038-1041
1041-1044
1044-1046
1046-1060
1060-1063
1063-1074
1074-1077
1077-1095
1095-1116
1116-1131
1131-1141
1141-1161
1161-1173
1162-1163
1163-1165
1173-1196
1196-1204
1204-1205
1205-1235
1235-1270
1270-1272
1272-1290
1290-1301

Péter I (ätten Orseolo)
Sámuel (ätten Aba)
Péter I (andra gĺngen)
András I
Béla I
Salamon
Géza I
Szent László I (Vladislav den helige)
Kálmán (bokälskaren)
István II
Béla II (den blinde)
Géza II
István III
László II
(motkung)
István IV
(motkung)
Béla III Elek
Imre
László III
András II
Béla IV
István V
László IV (Kumanen)
András III (av Venedig)


Ätterna Přemysl och Wittelsbach
 

1301-1305

Vencel


1305-1307 Béla V (Otto)
1308-1342


Ätten Anjou

Károly I Róbert 

1342-1382 Lajos I Nagy (den store)
1382-1385 Mária
1385-1386 Károly II (den korte)
1386-1395 Mária (andra gĺngen)
 
Ätterna Luxemburg och Habsburg
 
1387-1437 Zsigmond
1438-1439 Albert
1440, 1444-1457 Lászlo V Postumus

Jagelloniska och Hunyadi-ätten
 
1440-1444 Ulászló I
1458-1490 Mátyás I Corvin
1490-1516 Ulászló II
1516-1526 Lajos II (den brĺdmogne)
1526-1540
1540-1571


Ätten Zápolya
(i opposition mot ätten Habsburg)
 

János I
János II Zsigmond
1526-1564


Ätten Habsburg

Ferdinánd I


1564-1576 Miksa
1576-1608 Rudolf
1608-1619 Mátyás II
1619-1620 Ferdinánd II
1620-1622

Gábor (ätten Bethlen)

1622-1637

Ferdinánd II (andra gĺngen)

1637-1657 Ferdinánd III *
1657-1705 Lipót I
1705-1711 József I
1711-1740 Károly III
1740-1780 Mária Terézia
1780-1790
1790-1792
1792-1835
1835-1848
1848-1916
1916-1919
 

Ätten Habsburg-Lothringen
 
Jószef II
Lipót II
Ferenc I
Ferdinánd V
Ferenc József
Károly IV **
 
1919
1920-1946
1946-
Sovjetrepublik
Monarki 
(Miklós Horthy var regent 1920-1944)
Republik

* = Ferdinánd III hade sonen Ferdinánd IV som medregent 1647-1654.
** = Károly IV lade ner sin krona 1919 men abdikerade aldrig formellt. Hans ansprĺk pĺ Ungerns krona togs 1922 över av sonen Otto II.

= Österrikiska Nederländerna
= Luxemburg
= Milano/Lombardiet
= Bägge Sicilierna
= Tyskland
= Württemberg
= Bayern
= Böhmen
= Österrike
= Transsylvanien
= Pommerellen
= Kujavien
= Krakow