Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Pommern

Det första omnämnandet av en pommersk furste ägde rum 1046 när Zemuzil erkände den tyske kejsarens överhöghet. Pommern som var befolkat av en slavisk stam hade dock varit självständigt under en längre tid. Ca 995 erövrades Pommern av Polen och under de följande århundradena kämpade Polen, Danmark och tyska stater om överhögheten över Pommern som själv försökte hävda sin självständighet. I början av 1100-talet splittrades det pommerska området och en östlig del som kom att kallas för Pommerellen gick ett annat öde till mötes än de övriga delarna som förvandlades till det tyska hertigdömet Pommern.

Den gren av den pommerska fursteätten som regerade över den västligaste delen av Pommern (Slawien) kallades för ätten Greif och antog hertigtiteln 1170, som sedan blev bekräftad av den tyske kejsaren 1181. Efter att ha lytt under Danmark 1185-1227 blev Pommern återigen tyskt, men underordnat Brandenburg. Under resten av medeltiden försökte de pommerska hertigarna att skaka av sig Brandenburgs överhöghet, vilket slutligen uppnåddes genom fördraget i Grimnitz 1529. Under samma tid skedde en omfattande kolonisation av tyska bönder och den ursprungliga slaviska befolkningen blev assimilerad av dessa. När den siste medlemmen av ätten Greif dog 1637 var Pommern redan ockuperat av Sverige och vid Westfaliska freden delades Pommern mellan Sverige och Brandenburg.

Pommern

ca 1046
 1062-1107

Zemuzil (Sienomysl)
Swantebor (Swiatobor)

Efter Swantebors död splittras Pommern mellan hans söner i tre olika furstendömen.

Pommerellen (Gdansk)

Tidvis splittrat i furstendömena Bialogarda (Belgard), Gdansk (Danzig), Lubiszewo (Lübschau) och Swiecie (Schwetz). 1294-1308 och 1466-1772 benämndes det som vojvodskapet Pommern. 1308-1466 och 1772-1945 benämndes det som Västpreussen.

1107-1121
1121-1155
1155-1178
1178-1200
1178-1207
1207
1207-1220
1220-1257
1220-1266
1220-1278
1266-1271
1266-1294
1294-1296
Swietopelk (Swantipolk)
Del av Polen
Subislaw I
Grzymislaw II (Lubiszewo-Swiecie)
Sambor I
Subislaw II (Bialogarda)
Msciwoj I (Mestwin I)
Racibor (Ratibor) (Bialogarda)
Swietopelk II Wielki (den store)
Sambor II (Lubiszewo)
Warcislaw (Wartislaw)
Msciwoj II (Swiecie 1266-1271)
Przemysl
1296
1296-1299
Leszek inowrocławski
Wladyslaw Lokietek

1299-1305
1305-1306
1306-1308

1308-1466
1466-1772
1772-1945
1919-1939
1919-
Waclaw I
Waclaw II
Wladyslaw Lokietek

Del av Tyska orden
Del av Polen
Del av Preussen
Fristaten Danzig
Del av Polen


(2:a gången)

Schlawe-Stolp
 
1107-1155
1155-1220
1220-1227

1227-1236
1236-1306
1306-1317
1317-
Ratibor I (Racibor) (även Pommern)
Bogislaw (Boguslaw)
Ratibor II

Delat mellan Pommern & Pommerellen
Del av Pommerellen
Del av Brandenburg
Förenat med Pommern

Pommern (Slawien)
(hertigar från 1170)
 
1107-1135
1135-1155
1155-1182
1155-1187
1178-1185
1187
Wartislaw I (Warcislaw)
Ratibor I (även Schlawe-Stolp)
Kasimir I (P-Demmin)
Bogislaw I (P-Stettin)
Ratibor II (P-Stettin)
Delas i Demmin och Wolgast


Pommern-Wolgast

 


Pommern-Demmin
 
1187-1222
1222-1224
1222-1278
1278-1295
1295
1295-1309
1309-1326
1326-1365
1326-1368
1326-1390
1368
1365-1393
1365-1394
1394
1394-1405
1405-1449
1405-1457
1457-1474
1457-1478
1474-1523
1523-1531
1523-1569
1531-1560
1560-1569
1569
1569-1592
1569-1600
1569-1603
1592-1625
1625
Bogislaw II
Bogislaw III
Barnim I
Barnim II
Delas i Stettin och Wolgast
Bogislaw IV
Wartislaw IV
Barnim IV
Bogislaw V (P-Stargard efter 1368)
Wartislaw V (P-Stralsund 1368-90)
Delas i Stralsund, Stargard, Wolgast
Bogislaw VI
Wartislaw VI (P-Rügen 1377-93)
Delas i Wolgast och Rügen
Barnim VI
Barnim VII (i Gützkow)
Wartislaw IX (i Wolgast)
Erich II (i Wolgast)
Wartislaw X (i Rügen)
Bogislaw X
Georg
Barnim XI (P-Stettin)
Philipp I
Johann Friedrich
Delas i Stettin, Barth, Wolgast och Rügenwalde
Ernst Ludwig
Johann Friedrich (P-Stettin)
Barnim XII (P-Rügenwalde)
Philipp III Julius
Förenas med P-Barth

1187-1219
1219-1227
1219-1264
1264

Kasimir II
Barnim
Wartislaw III
Förenas med P-Wolgast


Pommern-Stettin
 

1295-1345
1345-1368
1368-1371
1371-1403
1371-1413
1413-1427
1413-1435
1435-1451
1451-1464
1464

Otto I
Barnim III
Kasimir IV
Bogislaw VII
Swantibor I
Otto II
Kasimir VI
Joachim
Otto III
Förenas med P-Wolgast


Pommern-Stargard
 

(1326) -1374
1374-1377
1377-1392
1377-1403
1377-1417
1392-1459

Bogislaw V
Kasimir V
Wartislaw VII (P-Stolp)
Barnim V (P-Traburg)
Bogislaw VIII
Erich I (P-Stolp)

1417-1447
1459

Bogislaw IX
Förenas med P-Wolgast


Pommern-Rügen
 

1394-1414
1414-1440
1414-1454
1454

Wartislaw VIII
Swantibor II (i Rügen)
Barnim VIII (i Triebsees)
Förenas med P-Wolgast

Pommern (-Barth)

1569-1606
1606-1618
1618-1620
1620-1637
1637-1648

Bogislaw XIII
Philipp II
Franz
Bogislaw XIV
Ockuperat av Sverige

Pommern delas mellan Sverige och Brandenburg 1648

Efter Westfaliska freden var västra Pommern (Vorpommern) svenskt och den östra delen  (Hinterpommern) tillhörde Brandenburg. Delar av Vorpommern erövrades av Brandenburg-Preussen 1679, 1720 och 1815 varefter hela Pommern blev en preussisk provins. Efter andra världskriget tillföll Hinterpommern Polen medan Vorpommern förenades med Mecklenburg och bildade den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern. 1952-1990 var denna delstat upplöst i tre östtyska distrikt men den återuppstod i samband med Tysklands enande.

Furstendömet Rügen
(dansk vasallstat 1168-1438)

1162-1170
1170-1217
1218-1249
1249-1260
1260-1302
1303-1325

Tezlaw
Jaromar I
Wislaw I
Jaromar II
Wislaw II
Wislaw III

Rügen förenas med Pommern-Wolgast 1325 efter att dess fursteätt hade dött ut

= Norge
= Danmark
= Sverige
= Böhmen
= Storpolen
= Krakow
= Kujavien
= Ungern