Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Mazovien och Kujavien

Mazovien och Kujavien utgör idag den centrala delen av Polen (huvudstaden Warszawa ligger i Mazovien). Men under medeltiden intog denna region en mycket självständig ställning gentemot de polska furstarna. Ett hedniskt uppror omkring 1037 innebar att Mazovien i praktiken blev självständigt under ett helt decennium. Landskapets tid som ett eget furstendöme börjar dock egentligen först 1138 då Polen delades upp i flera mindre ärftliga furstendömen som formellt lydde under fursten av Krakow överhöghet. Men denna överhöghet var enbart teoretisk och under 400 år skulle det finnas ett eller flera mazoviska furstendömen som stod utanför den polska centralmaktens kontroll (åren 1329-1351 erkände de rent av Böhmens överhöghet istället). I likhet med vad som hade hänt 1138 splittrades det mazoviska furstendömet flera gånger i mindre delar då alla söner till den avlidne fursten hade rätt till en del av arvet. Kujavien blev ett eget furstendöme redan 1186 och dess furste återupprättade det polska kungariket år 1320. Mazovien fortsatte dock att existera som en självstyrande del av Polen fram till 1526 då den gren av ätten Piast som hade styrt Mazovien dog ut och landskapet återbördades till den polske kungen.

Furstendömet Mazovien

ca 1037-1047
1047-1138
Mieclaw
Del av Polen
1138-1173 Boleslaw Kedzierzawy  
1173-1186 Leszek
1186-1194 Kazimierz Sprawiedliwy  
1194-1200 Helena znojemska (regent)
1194-1198 Leszek Bialy (Kujavien 1198-1202)  
1194-1247 Konrad I  

1247-1248
1248-1262
1262-1264
1262-1294
1262-1313

Boleslaw I
Siemowit I
Prejeslawa (regent)
Konrad II (bara Czersk från 1275)
Boleslaw II (bara Plock 1275-94)

Mazovien delas i Czersk, Plock och Rawa 1313

Furstendömet Kujavien
 

1138-1146
1146-1186

1186-1195
Del av Krakow
Del av Mazovien

Boleslaw Mieszkowic
1195-1198 Mieszko Stary (den gamle)  
1198-1200 Del av Mazovien
(1198) -1202 Leszek Bialy (den vite)  
1202-1233 Konrad I  
1233-1267 Kazimierz
1267-1288 Leszek Czarny (den svarte)  
1267-1299 Wladyslaw Lokietek (den korte)  
1299-1305 Waclaw I  
1305-1306 Waclaw II  

1306- (1333)

Wladyslaw Lokietek (2:a gången)  

Kujavien uppgår i kungadömet Polen 1320


Czersk
 
Plock

Rawa

1310-1341
1341-1349
1341-1374
1374-1381
1381-1471
(1454)-1503
1489

Traidenis I
Kazimierz I
Siemowit III
Siemowit IV
Del av Warszawa
Konrad III
Uppgår i Mazovien

1313-1336
1336-1351
1351-1370
1370-1374
(1370)-1381
1381-1426
1426-1427
1426-1434
1426-1434
1426-1455
1455-1459
1455-1462
1455-1462
1462
1462-1471
(1462)-1475
1475-1495
1495

Waclaw
Boleslaw III
Del av Polen
Del av Czersk
Siemowit III
Siemowit IV
Traidenis II
Siemowit V
Kazimierz II
Wladyslaw I
Paul Gizycki
Siemowit VI
Wladyslaw II
Paul Gizycki
Del av Warszawa
Kazimierz III
Janusz II
Uppgår i Polen

1313-1345
1345-1374
(1345)-1381
1381-1434
(1426)-1442
1442-1462
1462

Siemowit II
Del av Czersk
Siemowit III
Del av Plock
Siemowit V
Del av Plock
Uppgår i Polen


Warszawa
 


Belz
 

1313-1349
(1341)-1355
1355-1374
1374-1429
1429-1436
1429-1454
1454-1462
1454-1471
1454-1471
1454-1471
1454-1488
1489

Del av Czersk
Kazimierz I
Del av Czersk
Janusz I
Anna Holszańska
Boleslaw IV
Paul Gizycki
Konrad III
Kazimierz III
Janusz II
Boleslaw V
Uppgår i Mazovien

1388-1434
(1426)-1442
1442-1462
1462

Del av Plock
Kazimierz II
Del av Plock
Uppgår i Polen


Ciechanowski
 

-1471
(1455)-(1495)
1475-1495
1495

Del av Warszawa
Janusz II
Del av Plock
Uppgår i Polen

Furstendömet Mazovien

(1454) -1503
1503-1524
1503-1526
1526

Konrad III
Stanislaw
Janusz III
Anna

Mazovien dras in till den polska kronan 1526

= Böhmen
= Ungern
= Pommerellen
= Schlesien
= Kujavien
= Storpolen
= Mazovien
= Krakow