Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Schlesien

När Polen delades i olika furstendömen mellan Boleslaw III:s söner 1138 tillföll Schlesien den äldste sonen Wladyslaw. Som sådan styrde han också som senior över Krakow i Lillpolen men redan 1146 fördrevs han från alla sina länder av sin broder Boleslaw. Men eftersom Polen under denna tid var en vasallstat till den tyskromerske kejsaren ingrep denne 1163 och insatte Wladyslaws tre söner som hertigar/furstar över Schlesien. De två äldsta sönerna fick många ättlingar och dessa delade upp Schlesien i ett stort antal hertigdömen. Av utrymmesskäl redovisas den oberschlesiska grenens hertigar på en separat sida.

De flesta niederschlesiska hertigar bröt med Polen och erkände Böhmens överhöghet 1329, vilket de oberschlesiska hertigarna hade gjort två år tidigare. 1335 var hela Schlesien böhmisk men som tidigare hade Schlesiens hertigar betydande autonomi. Eftersom hertigarna uppmuntrade tysk invandring blev den polska befolkning i stor utsträckning assimilerad och under 1300-talet var det i princip ett tysktalande land. Den sista grenarna av ätten Piast dog ut 1675 och därefter var hela Schlesien direktstyrt av de böhmisk-österrikiska härskarna. 1742 erövrades större delen av Schlesien av Preussen som sedan förlorade det till Polen efter de båda världskrigen.

Notera att enbart de hertigdömen som stammade från delningen av Polen 1138 och styrdes av ätten Piast är medtagna på dessa sidor. De övriga schlesiska hertigdömena var förläningar de böhmiska kungarna tilldelade olika individer, som till exempel Troppau, Münsterberg-Öls och Jägerndorf, och dessa hade inte lika stora befogenheter som de nedanstående.

Hertigdömet Schlesien
(de oberschlesiska hertigarna efter 1211 redovisas på en särskild sida)

1138-1146 Wladyslaw Wygnaniec (den fördrivne)  
1146-1163 Boleslaw Kedzierzawy (den lockige)  
1163-1203 Konrad (Mittelschlesien)
1163-1211  Mieszko I (Oberschlesien)  

Niederschlesien (Breslau)
 
1163-1201
1195-1201
Boleslawl
Jaroslaw (Neisse-Oppeln)
1201-1238 Henryk I Brodaty (den skäggige)  
1238-1241 Henryk II Pobozny (den fromme)  
1241
1241-1247
1241-1266
Delas i Liegnitz, Lebus, Breslau, Glogau
Mieszko (Schlesien-Lebus) *
Henryk III
1266-1290 Henryk IV  
1290 Förenas med Schlesien-Liegnitz

Schlesien-Liegnitz (och Brieg)
 
1241-1278
1278
1278-1286
1278-1296
1296-1335
1296-1338
1296-1348
1348-1364
1348-1398
1364-1394
1364-1398
1364-1409
1398-1399
1399-1420
1399-1436
1409-1419
1420-1441
1436-1446
1441-1452
1441-1453
1453-1455
1453-1488
1488-1495
1495-1521
1495-1547
1521-1550
1547-1570
1547-1586
1570-1579
1570-1596
1586-1592
1586-1602
1602-1639
1602-1653
1639-1664
1639-1672
1653-1663
1672-1675
1675-1742
1742-1945
1945-
Boleslaw II  
Delas i Liegnitz, Schweidnitz, Hirschberg
Bernhard I (Schlesien-Hirschberg)
Heinrich V
Heinrich VI (Schlesien-Breslau 1311-1335) **
Wladyslaw
Boleslaw III (Schlesien-Brieg 1311-1338)
Wenzel I
Ludwig I (Schlesien-Brieg)
Boleslaw IV
Heinrich VII
Ruprecht
Heinrich VIII
Heinrich IX (S-Lüben-Hainau-Ohlau)
Ludwig II (Schlesien-Brieg 1399-1416)
Wenzel II (även biskop av Breslau)
Ludwig III (S-Lüben-Hainau-Ohlau)
Elisabeth von Brandenburg
Heinrich X (Schlesien-Goldberg)
Johann I (Schlesien-Brieg 1441-1446)
Liegnitz direktstyrt av Böhmen
Friedrich I (Schlesien-Brieg 1453-1455)
Johann II
Georg (Schlesien-Brieg-Lüben)
Friedrich II
Anna von Pommern (Schlesien-Brieg-Lüben)
Friedrich III
Georg II (Schlesien-Brieg)
Heinrich XI
Friedrich IV
Johann Georg (Schlesien-Brieg)
Joachim Friedrich (S-Brieg 1586-1596)
Johann Christian (Schlesien-Brieg)
Georg Rudolf (Schlesien-Liegnitz-Goldberg)
Georg III (Schlesien-Brieg)
Christian (Schlesien-Wohlau 1639-1663)
Ludwig IV
Georg Wilhelm
Direktstyrt av Böhmen (Österrike)
Del av Preussen
Del av Polen

Schlesien-Schweidnitz (och Jauer)
 
1278-1301
1301
1301-1326
1301-1346
1326-1343
1326-1368
1368
Boleslaw III
Delas i Schweidnitz, Jauer och Münsterberg
Bernhard II
Heinrich I (Schlesien-Jauer)
Heinrich II
Boleslaw V (i Fürstenberg till 1346, sedan Jauer)
Förenas med Böhmen genom arv

Schlesien-Münsterberg
 
1301-1341
1341-1351
1351-1410
1410-1420
1410-1428
1410-1442
1442-1456
1456-1791
1791-
Boleslaw IV
Nicholas
Boleslaw VI
Heinrich II
Johann
Eufemia
Direktstyrt av Böhmen
Hertigdömet Münsterberg (ätten Podiebrad)
Köpt av Preussen

Schlesien-Glogau
 
1241-1274
1274-1289
1274-1304
1274-1309
Konrad II
Premysl I (Schlesien-Steinau)
Konrad III (Schlesien-Sagan)
Henryk III
1309 Delas i Sagan, Namslau, Öls, Steinau och Glogau
1309-1322 Boleslaw (Schlesien-Öls)
1309-1331 Przemysl II
1309-1361/5 Jan (Schlesien-Steinau)
1338
1322, 1331, 1365
Halva Glogau säljs till Böhmen
Länen delas upp mellan de övriga släktgrenarna

Schlesien-Sagan (och halva Glogau)
 
1309-1342
1342-1369
1369-1393
1369-1394
1369-1397
1397-1423
1397-1439
1397-1467
1439-1440
1439-1459
1459-1467
1467-1472
1467-1476
1467-1504
1476-1510
1476-1526
1504-1549
1510
1526
1549
Henryk IV
Henryk V
Henryk VI (Schlesien-Crossen)
Henryk VII (S-Glogau-Steinau)
Henryk VIII (S-Grünberg-Sprottgau)
Henryk X (Schlesien-Glogau)
Jan I
Henryk IX (Schlesien-Freistadt-Crossen)
Waclaw
Baltazar
Jan II
Baltazar (andra gången)
Henryk XI (Schlesien-Freistadt-Crossen)
Jan II (andra gången, S-Freistadt 1476-1504)
Barbara von Brandenburg (S-Crossen)
Glogau del av Polen
Schlesien-Freistadt del av Sachsen
Crossen förenas med Brandenburg
Glogau förenas med Böhmen
Freistadt förenas med Böhmen.

Schlesien-Öls (S-Namslau till 1322)
 
1309-1366
1366-1403
1403-1413
1413-1447
1413-1429
1413-1427
1413-1452
1413-1444/7
1429-1471
1439-1492
1492-1495
1495-1569
1569- ca 1580
ca 1580
Konrad I
Konrad II
Konrad III
Konrad IV (S-Bernstadt,) ***
Konrad V
Konrad VI (Schlesien-Steinau)
Konrad VII (S-Kosel-Wartenberg)
Konrad VIII (Schlesien-Wohlau)
Konrad IX (Schlesien-Öls-Kosel)
Konrad X (Schlesien-Wohlau)
Direktstyrt av Böhmen
Del av hertigdömet Münsterberg
Direktstyrt av Böhmen (Österrike)
Förenas med Schlesien-Brieg

* = Schlesien-Lebus såldes Brandenburg 1258.
** = Schlesien-Breslau erkände den Böhmiska kungens överhöghet 1327 och såldes till denne 1335.
*** = Konrad IV blev biskop av Breslau 1417.

= Krakow   = Storpolen   = Mazovien