Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Württemberg

Grevskapet Württemberg i sydvästra tyskland uppstod när stamhertigdömet Schwaben sönderföll under 1200-talet. 1441-1496 och 1617-1642 var det uppdelat i olika släktgrenar. Det blev 1495 upphöjt till ett hertigdöme och i samband med napoleonkrigen blev det 1803 ett kurfurstendöme och 1805 ett kungadöme. När Tyskland förlorade första världskriget störtades monarkin i Württemberg och det förvandlades till en tysk delrepublik.

Grevskapet Württemberg

1241-1265
1265-1279
1279-1325
1325-1344
1344-1392
1344-1366
1392-1417
1417-1419
1419-1450
1419-1480
1450-1457
1457-1495
1480-1496
Ulrich I
Ulrich II
Eberhard I der Erlauchte (den upplyste)
Ulrich III
Eberhard II der Greiner (grälmakaren)
Ulrich IV
Eberhard III der Milde (den milde)
Eberhard IV
Ludwig I (Württemberg-Urach från 1441)
Ulrich V (Württemberg-Stuttgart från 1441)
Ludwig II (Württemberg-Urach)
Eberhard V (Württemberg-Urach)
Eberhard VI (Württemberg-Stuttgart)

Hertigdömet Württemberg
 
1495-1496
1496-1498
1498-1519
Eberhard I (greve 1457-1495)
Eberhard II (greve 1480-1496)
Ulrich I
1520-1534 Ferdinand I
1534-1550
1550-1568
1568-1593
1593-1608
1608-1628
1628-1674
1674-1677
1677-1733
1733-1737
1737-1793
1793-1795
1795-1797
1797-1805
Ulrich I (andra gången)
Christoph
Ludwig III
Friedrich I
Johann Friedrich
Eberhard III
Wilhelm Ludwig
Eberhard IV Ludwig
Karl Alexander
Karl Eugen
Ludwig Eugen
Friedrich Eugen
Friedrich II (kurfurste från 1803)

Kungadömet Württemberg
 
1805-1816
1816-1864
1864-1891
1891-1918
1918-1945
1946-1952
1952-
Friedrich (samme som ovan)
Wilhelm I
Karl
Wilhelm II
Republik
Ockuperat av  Frankrike och USA
Del av Baden-Württemberg

1617-1742 var Württemberg uppdelat i olika släktgrenar, huvudgrenen som redovisas ovan kallades då för Württemberg-Stuttgart. De nedanstående grenarna uppstod vid två olika delningar, den första ägde rum 1617 och den andra 1649 när Württemberg-Stuttgart delades en gång till. När en släktgren dog ut återbördades dess del av hertigdömet till huvudgrenen Württemberg-Stuttgart.

Württemberg-Mömpelgard
 
Württemberg-Weiltingen
1617-1631
1631-1662
1662-1684
1684-1697
1697-1699
1699-1723
Ludwig Friedrich
Leopold Friedrich
Georg
Ockuperat av Frankrike
Georg (andra gången)
Leopold Eberhard
1617-1635
1635-1662
1662-1705
1705-1735
Julius Friedrich
Manfred
Friedrich Ferdinand
Juliana Charlotte Sibylla

Württemberg-Neustadt

Württemberg-Neuenburg
 
1617-1641
1641-1649
1649-1682
1682-1716
1682-1701
1716-1742
Friedrich Achilles
Förenat med W-Stuttgart
Friedrich
Friedrich August
Friedrich Wilhelm
Karl Rudolf
1617-1622
1622-1649
1649-1671
Magnus
Förenat med W-Stuttgart
Ulrich II

= Österrike   = Ungern   = Böhmen