Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Franken

Franken var ett av de fem så kallade stamhertigdömena som Tyskland var delat i under 900-talet. Till skillnad från de övriga så utvecklades dock Franken inte till någon stabil statsbildning. Dess förste hertig blev 911 vald till tysk kung och överlät Franken till sin bror Eberhard. Han dog 939 under ett uppror mot en annan tysk kung som avstod från att utnämna en ny hertig över Franken. Denna centrala region i Tyskland var därefter splittrat i olika grevskap och furstbiskopsdömen som lydde direkt under kung. I den västra delen av Franken (Rheinfranken) fanns flera grevskap som tillhörde den saliska ätten, dess medlemmar benämndes stundtals som hertigar av Franken och 1024 blev de även tysk kungaätt. 1093 förlänades dessa territorier till Pfalzgreven av Aachen och förvandlades därefter till furstendömet Kurpfalz som kom att spela en betydelsefull roll i Tyskland.

 I den östra delen av Franken (Ostfranken) var furstbiskopsdömet Würzburg den mest inflytelserika staten. Det var att motverka furstbiskoparnas maktställning i den regionen som kejsar Heinrich IV förlänade sin blivande svärson Friedrich av Hohenstaufen med hertigdömet Ostfranken 1079. Men detta hertigdöme upplöstes 1196 och därefter var återigen furstbiskoparna av Würzburg ledande i Ostfranken. 1442-1802 bar de också titeln hertig av Franken. Under Trettioåriga kriget blev deras territorium ockuperat av den svenska armén som 1633 insatte fältherren Bernhard av Weimar som regent med titeln hertig av Franken. Efter slaget vid Nördlingen 1634 återtogs dock furstbiskopsdömet Würzburg av katolikerna.

Hertigdömet Franken

906-911 Konrad I

911-939

Eberhard III

Stamhertigdömet upplöstes 939

Rheinfranken
(grevar av Speyer och Worms som stundtals
 omnämndes som hertigar av Franken)

 

935-955

Konrad der Rote (den röde)
955-1004 Otto von Worms
1004-1011 Konrad der Ältere (den äldre)
1011-1039 Konrad (II)
1011-1039 Konrad der Jüngere (den yngre)

1039-1056

Heinrich (III)
1056-1076 Heinrich (IV)
1076-1088 Konrad  
1088-1093 Direktstyrt av kungen


Den Saliska ättens besittningar vid Rhen
 förlänas 1093 till
pfalzgreven av Aachen.

Hertigdömet Ostfranken
(även kallat hertigdömet Rothenburg)
 

1079-1105

Friedrich I
1105-1116 Direktstyrt av kejsaren
1116-1152 Konrad I
1152-1167 Friedrich II
1167-1169 Friedrich V
1169-1188 Friedrich VI
1188-1196 Konrad II

Hertigdömet upplöses efter Konrad II:s död 1196