Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Ansbach och Bayreuth

Föregångaren till markgrevskapen Ansbach och Bayreuth var borggrevskapet Nürnberg som omnämndes första gången 1105. Genom giftermål blev detta ca 1192 en av ätten Hohenzollerns besittningar. Den gren av ätten som var borggrevar av Nürnberg utvidgade sedan sitt territorium under 1300-talet och fick det 1363 upphöjt i riksfurstligt stånd. 1415 pantade den tyske kungen Sigismund bort markgrevskapet Brandenburg till borggreve Friedrich VI och eftersom panten inte kunde lösas in fick Friedrich VI Brandenburg som förläning 1417. När han dog 1440 delades borggrevskapet Nürnberg upp i två markgrevskap som därefter tillföll sidogrenar av den Hohenzollernska ätten i Brandenburg. Deras siste markgreve avträdde 1791 sina länder till Preussen som i sin tur avträdde Ansbach och Bayreuth till Bayern 1805 och 1807.

Borggrevskapet Nürnberg

Ätten Raabs

1105-1147
? -1143
1147-1160
1143-1192

Gottfried II
Konrad I
Gottfried III
Konrad II


Ätten Hohenzollern
(även grevar av Hohenzollern till 1227)

 

1192-1200
1200-1227
1200-1261
1261-1297
1261-1314
1297-1300
1300-1332
1332-1334
1332-1357
1332-1361
1357-1397
1397
1397-1420
1397-1440
1440

Friedrich I 
Friedrich II
Konrad II (III)
Friedrich III
Konrad III
Johann I
Friedrich IV
Konrad IV
Johann II
Albrecht
Friedrich V
Delas i Ansbach och Bayreuth
Johann III (Bayreuth)
Friedrich VI (Ansbach 1397-1420)
Delas i B-Bayreuth och B-Ansbach


Brandenburg-Bayreuth
 

1440-1464
1464-1470
1467-1486
1486-1495
1495-1515
1515-1527
1527-1553
1553-1603
1603-1655
1655
1655-1712
1712-1726
1726-1735
1735-1763
1763-1769
1769

Johann IV Alchimista
Friedrich VII
Albrecht Achilles (Ansbach 1440-86)
Sigismund
Friedrich VIII (Ansbach 1486-1515)
Kasimir
Albrecht II Alcibiades
Georg Friedrich I (Ansbach 1543-1603)
Christian
Delas i B-Bayreuth och B-Kulmbach
Christian Ernst
Georg Wilhelm
Georg Christian Karl (Kulmbach 1708-26)
Friedrich IX
Friedrich Christian
Förenas med Brandenburg-Ansbach


Brandenburg-Kulmbach
 

1655-1666
1666-1708
1708- (1735)
1726

Georg Albrecht
Christian Heinrich
Georg Friedrich Karl
Förenas med Brandenburg-Bayreuth


Brandenburg-Ansbach
 

1440-1486
1486-1515
1515-1543
1543-1603
1603-1625
1625-1634
1634-1667
1667-1686
1686-1692
1692-1703
1703-1723
1723-1757
1757-1791
1791-1806
1807-

Albrecht Achilles (Bayreuth 1467-86)
Friedrich VIII (Bayreuth 1495-1515)
Georg der Fromme
Georg Friedrich I (Bayreuth 1553-1603)
Joachim Ernst
Friedrich II
Albrecht
Johann Friedrich
Christian Albrecht
Georg Friedrich II
Wilhelm Friedrich
Karl Wilhelm Friedrich
Christian Friedrich Karl Alexander
Del av Preussen
Del av Bayern

= Brandenburg