Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Hohenzollern

Grevskapet Hohenzollern, eller Zollern som det först kallades, skapades 1111 och var under hela dess existens ett obetydligt furstendöme i Schwaben. Desto mer ryktbarare var den ätt med samma namn som regerade över Hohenzollern och som från 1192 även var borggrevar av Nürnberg. Bröderna Konrad och Friedrich IV delade de Hohenzollernska länderna så att Konrad fick Nürnberg och Friedrich fick Hohenzollern. Det var från Konrad som kurfurstarna av Brandenburg och kungarna av Preussen stammade. Det egentliga Hohenzollern levde därefter som sagt en obemärkt tillvaro, vilket upprepade delningar som en följd av arvskiften bidrog till. Redan 1125 hade de Hohenzollernska länderna delats så att sidolinje kom att regera över grevskapet Hohenberg, när den sidolinjen dog ut 1468 tillföll grevskapet ätten Habsburg. En annan tidigt delning ägde rum 1288 då grevskapet Schalksburg bildades och som 1403 tillföll Württemberg. Det egentliga Hohenzollern upphöjdes till ett riksfurstendöme 1623 och avträddes till Preussen 1849. Den furstliga grenen av ätten Hohenzollern levde dock vidare och var 1866-1881 Rumäniens furstehus och 1881-1947 dess kungahus.

1111-1125
1125-1145
1145-1200
1200-1227
1200-1248
1241-1288
1288-1298
1298-1309
1298-1333
1333-1367
1333-1379
1367-1401
1379-1412
1401-1426
1401-1439
1439-1488
1488-1512
1512
Friedrich I
Friedrich II
Friedrich III (Nürnberg 1192-1200)
Konrad (Nürnberg 1200-1261)
Friedrich IV (Nürnberg 1200-1227)
Friedrich V der Erlauchte
Friedrich der Ritter
Friedrich VII
Friedrich VIII
Friedrich der Strassburger
Friedrich der alte Schwarzgraf
Friedrich XI
Friedrich der jüngere Schwarzgraf
Friedrich der Öttinger
Eitel Friedrich I
Jobst Nicholaus I
Eitel Friedrich II>
Delas i Hechingen & Hohenberg

Hohenzollern-Hohenberg
 
1512-1517
1517-1535
1535-1538
1538-1558
1558
Franz Wolfgang
Christoph Friedrich
Franz Joachim
Jobst Nicholaus II
Förenas med Hohenzollern-Hechingen

Hohenzollern-Hechingen
(furstendöme från 1623)
 
1512-1525
1525-1575
1575

1575-1604
1604-1623
1623-1661
1661-1671
1671-1735
1735-1750
1750-1798
1798-1810
1810-1838
1838-1849
1849
Eitel Friedrich III
Karl I
Delas i H-Hechingen, H- Sigmaringen,
H-Haigerloch och H-Hohenzollern

Eitel Friedrich IV
Johan Georg
Eitel Friedrich V
Philipp Friedrich Christoph
Friedrich Wilhelm
Friedrich Ludwig
Joseph Wilhelm Franz
Hermann Friedrich Otto
Friedrich Hermann
Friedrich Wilhelm Konstantin
Förenas med Preussen

Hohenzollern-Hohenzollern
 
1575-1587
1587-1602
1602
Joachim
Johann Georg
Förenas med Hohenzollern-Hechingen

Hohenzollern-Haigerloch
 
1575-1601
1601-1623
1601-1630
1630-1681
1681-1702
1702-1750
1750-1767
1767
Christoph
Johann Christoph
Johann III
Del av Hohenzollern-Sigmaringen
Franz Anton
Ferdinand Anton
Franz Christoph Anton
Förenas med Hohenzollern-Sigmaringen

Hohenzollern-Sigmaringen
(furstendöme från 1623)
 
1575-1606
1606-1638
1638-1681
1681
1681-1689
1689-1716
1716-1769
1769-1785
1785-1831
1831-1848
1848-1849
1849
Karl II
Johann I
Meinhard
Delas i H-Sigmaringen och H-Haigerloch
Maximilian
Meinhard II
Joseph Friedrich Ernst
Karl Friedrich
Anton Aloysius
Karl
Karl Anton
Förenas med Preussen