Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Cypern var sedan 58 f. Kr. en del av Romarriket och därefter det Bysantinska riket. Cypern blev i praktiken självständigt när den bysantinske tronpretendenten Isaakios Komnēnos erövrade ön 1185. Han fördrevs sedan 1191 av Rickard Lejonhjärta under det tredje korståget. Denne sålde ön till tempelriddarna som i sin tur sålde Cypern till den före detta kungen av Jerusalem, Guy de Lusignan. Formellt blev Cypern inte ett kungadöme förrän 1197 då Guys broder och efterträdare Amaury I upphöjdes till kung av den tyskromerske kejsaren Heinrich IV. Kungadömet existerade sedan i 300 år innan dess drottning Catherine Cornaro tvingades sälja ön till Venedig 1489.

Ätten Komnēnos

1185-1191
1191
1191-1192
Isaakios
Erövrat av England
Styrt av tempelriddarna

Ätten Lusignan
 
1192-1194 Guy *
1194-1205 Amaury I  
1205-1218 Hugues I
1218-1253 Henri I **
1253-1267 Hugues II

Ätten Poitiers-Lusignan
 
1267-1284 Hugues III  
1284-1285 Jean I  
1285-1306 Henri II  
1306-1310
1310-1324
1324-1359
1359-1369
1369-1382
1382-1398
1398-1432
1432-1458
1458-1460
1460-1473
1473-1474
1474-1489

1489-1571
1571-1878
1878-1960

1960-
Amaury II de Tyr
Henri II (andra gången)
Hugues IV
Pierre I
Pierre II
Jacques I
Janus
Jean II
Charlotte
Jacques II le bâtard
Jacques III le posthume
Catherine Cornaro

Styrt av Venedig
Del av det Osmanska riket
Brittiskt styre

Republik

* = Guy var kung av Jerusalem 1186-1192.
** = Henri I var regent i Jerusalem 1246-1253.

 = Jerusalem