Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Av de olika serbiska furstendömena som existerade under tidig medeltid var Duklja länge det mest betydande. Påven upphöjde Duklja till ett kungadöme 1077 och vid samma tid började detta rike allt oftare kallas för Zeta. Från och med 1400-talet fick det sitt nuvarande namn Montenegro, vilket är en italiensk översättning av Crna Gora som betyder svarta berget. Dessförinnan hade landet överskuggats och sedan erövrats av furstendömet Raška som enade det serbiska folket på 1100-talet. Efter att Serbien splittrades på 1300-talet var Montenegro det enda kristna furstendöme på Balkan som undgick att erövras av det Osmanska riket. För att göra det än mer märkligt abdikerade dess furste 1516 och överlät makten åt en vald biskop (vladika), varmed Montenegro förvandlades till en teokrati. Från och med 1697 var ämbetet som vladika ärftligt och 1851 sekulariserades Montenogros styre så att det återigen kom att regeras av furstar med titeln knez. Samma ätt fortsatte dock att regera och 1910 antog de kungatiteln, bara för att åtta år senare fördrivas av Serbien som annekterade Montenegro och bildade den nya staten Jugoslavien. I samband med Jugoslaviens upplösning under 1990-talet växte en självständighetsrörelse fram i Montenegro som 2003 omvandlade det som var kvar av Jugoslavien till det lösa statsförbundet Serbien-Montenegro. I en folkomröstning år 2006 uppnåddes sedan full självständighet.

Ätten Vojislavić

ca 900
?
?
?
?
-971
971-990
990-1016
1016-1034
1034-1052
1052-1077

Petar (Predimir)
Hvalimir, Boleslav, Dragislav och Svevlad
Legec
Silvester
Tugomir
Hvalimir II
Petrislav
Jovan Vladimir

Dragomir = 970-1034
Stefan Vojislav (Dobroslav I)
Mihajlo I


 
1077-1081
1081-1101
1101-1102
1101-1102
1102
1102-1103
1103-1114
1114-1118
1118-1125
1125-1131
1131-1146
1146-1162
1162-1186
1186

Mihajlo I (samme som ovan)
Konstantin Bodin
Mihajlo II
Dobroslav II
Dobroslav III
Kocapar
Vladimir II
Djordje
Grubesa
Djordje (andra gången)
Gradinja
Radoslav
Mihajlo III
Erövrat av Serbien


= 1072


Serbiskt vasallrike

 
1186-1190

Stefan Nemanja

= 1168-1196

1190-1208 Stefan Vukan Nemanjić = 1202-1204
1208-1248
1248-1276
1276-1309
Djordje Nemanjić
Stefan Nemanjić
Jelena av Anjou
1309-1314 Stefan Uroš III Dečanski = 1321-1331
1314-1322 Stefan Konstantin
1322-1331 Stefan Uroš IV Dušan = 1331-1356

Ätten Balšić
 

1356-1362
1362-1378

Balsa I
Djuradj I

1378-1385 Balsa II = 1383-1385
1385-1403
1403-1421
Djuradj II
Balsa III

Förenat med Serbien
 
1421-1427 Stefan Lasarević = 1389-1427
1427-1456

Djuradj Branković

= 1427-1456


Ätten Crnojević
 

1435-1465
1465-1490
1490-1496
1496-1499
1499-1515
1515-1516

Stefan I Crnojević
Ivan I
Djuradj IV
Stefan II
Ivan II
Djordje V


Furstbiskopar

(Vladikas)

 
1516-1520
1520-1530
1530-1532
1532-1540
1540
1540-1559
1560-1561
1561-1569
1569-1579
1575-1582
1582-1591
1591-1593
1591-1593
1593-1636
1636-1639
1639-1649
1649-1659
1659-1673
1673-1685
1685
1685-1692
1692-1694
1694-1696

Vavila (biskop sedan 1493)
German II
Pavle
Vasilije I
Nikodim
Romil
Makarije
Ruvim I
Pahomije II Komanin
Gerasim
Venijamin
Nikanor
Stefan (medregent)
Ruvim II Boljević
Interregnum
Mardarije I Kornecanin
Visarion II
Mardarije II Kornecanin
Ruvim III Boljević
Vasilije II Velikrasić
Visarion II Banjica
Interregnum
Sava I Kaludjerović


Furstbiskopar av ätten Petrović-Njegos
(furstar från 1851)
 
1696-1735
1735-1781
1750-1766
1782-1830
1830-1851
1852-1860
1860-1910

Danilo I
Sava II
Vasilije (medregent)
Petar I
Petar II
Danilo II
Nikola I 
1910-1918

1918-1941
1941-1943
1943-1944
1944-2003

2003-2006
2006-

Nikola I (samme som ovan)

Del av Jugoslavien
Ockuperat av Italien *
Ockuperat av Tyskland
Del av Jugoslavien

Statsförbundet Serbien och Montenegro
Republiken Montenegro

* = När Jugoslavien besegrades av Tyskland 1941 överlämnades Montenegro till italienarna som förklarade landet som ett självständigt kungadöme. Men i praktiken var det en italiensk lydstat och sonsonen till den förre kungen avböjde kronan som erbjöds honom. Även den ryske prinsen Roman Romanov tackade nej till erbjudandet och ingen kung blev tillsatt i Montenegro trots dess status som kungadöme.

= Serbien   = Albanien,   = Bulgarien,   = Zahumlje (Hercegovina)