Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Bosnien var ett otillgängligt bergsområde som länge lyckades bevara sin frihet från främmande härskare. 1137 blev det dock en del av Ungern och kom att styras av härskare med titeln ban (motsvarande den tyska titeln markgreve). Fast även efter denna händelse åtnjöt Bosnien ett stort självstyre och intog med tiden en alltmer självständig ställning. Detta fullbordades 1377 När Tvertko I krönte sig till kung och klippte av alla band med Ungern. Det bosniska kungadömet upplevde en kort storhetstid innan det erövrades av det Osmanska riket 1463. Därefter var Bosnien tillsammans med Hercegovina (det södra hörnet av dagens republik) en turkisk provins som 1878 hamnade under Österrikisk kontroll och efter första världskriget var en del av Jugoslavien innan det blev självständigt 1992.

1083-1091
1091-1137
1137

Stefan (ban lydande kungen av Zeta)
Styrt av lokala ledare
Erövrat av Ungern


Baner under ungerskt överhöghet
 
1154-1163
1163-1172
1172-1204
1204-1232
1232-1250
1235-1240
1250-1287
1287-1290
1287-1313
1299-1304
1304-1322

1314-1353
1353-1366
1366-67, 1370
1367-1377

Boric
Ockuperat av det Bysantinska riket
Kulin
Stefan
Mateja Ninoslav
Sibislav
Prijezda I Kotromanić (även 1239-1241)
Prijezda II  Kotromanić
Stefan I Kotromanić
Mladen I Subić
Mladen II Subić

Stefan II Kotromanić
Stefan Tvrtko I  Kotromanić
Stefan Vuk Kotromanić
Stefan Tvrtko I (andra gången) 
1377-1391
1391-1395
1395-1398
1398-1404
1404-1408
1408-1418
1418-1420
1420-1433
1433-1435
1435-1443
1443-1461
1443-1444
1443-1446

1461-1463

1463-1908
1878-1908
1908-1918
1918-1941
1941-1945
1945-1992
1992-

Stefan Tvrtko I (samme som ovan)
Stefan Dabisa
Jelena Gruba
Stefan Ostoja Hristić
Tvertko II Tvertković
Stefan Ostoja Hristić (andra gången)
Stefan Ostojović
Tvertko II Tvertković (andra gången)
Radivoj Ostojović
Tvertko II Tvertković (tredje gången)
Stefan Tomas Ostojović
Ulrih Celjski
Radivoj Ostojović
(andra gången)
Stefan Tomasević ( = 1457)

Del av det Osmanska riket
Ockuperat av Österrike-Ungern
Del av Österrike-Ungern
Del av Jugoslavien
Del av Kroatien
Del av Jugoslavien
Republiken Bosnien och Hercegovina

Ursprunget till Hercegovina var det lilla furstendömet Zahumlje som även kallades för Hum. Det växlade mellan att lyda under Duklja (Montenegro) och Serbien innan det på 1300-talet blev en del av Bosnien. Hercegovina fick sitt nuvarande namn genom att dess härskare som gjorde uppror mot den bosniske kungen kallade sig själv för "hercog" (hertig). Hercegovina betyder alltså hertigdömet. Perioden av självständighet blev dock kort och 1481 erövrades det av Osmanska riket. Sedan 1853 har Hercegovina ingått i namnet på osmanska provinsen Bosnien och dess efterföljare till vilka dagens självständiga republik räknas.

970-1034
1016-1166
1166-1326
1326-1448

1435-1466
1466-1481
1481
Dragomir Vojislavić  
Del av Duklja/Zeta (Montenegro)
Del av Serbien
Del av Bosnien

Stefan Vukćić
Vlatko
Erövrat av det Osmanska riket

= Serbien,   = Duklja/Zeta (Montenegro)