Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Under tidig medeltid bestod Serbien av flera olika furstendömen som oftast erkände de bysantinska kejsarnas överhöghet och bar titeln Zupan. Det blev furstendömet Raška vars härskare från och med 1090 bar titeln stor-zupan som enade Serbien. Detta skedde under slutet av 1100-talet och Serbien förklarade sig vid samma tid självständig från det Bysantinska riket. Serbien upphöjdes till ett kungadöme 1217 och under 1300-talet upplevde det en storhetstid då Stefan Dušan antog titeln "serber greker och albaners tsar". Storhetstiden var dock kortlivad och Serbien splittrades i flera mindre furstendömen som efter 1389 antingen erövrades av det Osmanska riket eller förvandlades till vasallstater, den sista serbiska staten upplöstes 1502. Serbien återuppstod dock 1804 efter ett uppror mot det turkiska väldet, 1878 vann det full självständighet och 1882 upphöjdes det återigen till ett kungadöme. Efter första världskriget förenades Serbien med flera erövrade områden med slavisk befolkning och bildade därmed kungadömet Jugoslavien. I samband med det kommunistiska maktövertagandet 1945 avskaffades monarkin och en federation bildades, som i sin tur upplöstes i sina delrepubliker under 1990-talet


(Zupaner under bysantinsk överhöget)
 
840-865
865-891
865-875
865-875
891-892
892-917
917-921
921-924
924-931
931-960
960-980
980-1003
1003-1030
1030-1060
1060-1083
1083-1085
1083-1122
1122-1145
1145-1150
1150
1150-1155
1155
1155-1160
1160-1162
1162-1163
1163-1166

Vlastimir
Mutomir
Gojnik
Strojmir
Pribislav
Petar
Pavle
Zaharije
Ockuperat av Bulgarien
Časlav
Tihomilj
Ljutomir
Ljutomirovic
Ljutovid
Petrislav
Marko
Vukan (Stor-zupan från 1090)
Uroš I
Uroš II
Desa
Uroš II (andra gången)
Desa (andra gången)
Uroš I (tredje gången)
Primislav
Beloš
Desa (tredje gången)(Stor-zupaner, kungar och tsarer)
 
1166-1171 Tihomir
1168-1196 Stefan Nemanja
1168-1186
1196-1202
Stracimir
Stefan I (den förstkrönte)
1202-1204 Stefan Vukan
1204-1227 Stefan I (andra gången) = 1217
1227-1234
1234-1242
1242-1276
1268-1282
1282-1321
1321-1331
Stefan Radoslav
Stefan Vladislav I
Stefan Uroš I
Stefan II Dragutin
Stefan Uroš II Milutin
Stefan Uroš III Dečanski
1331-1355 Stefan Uroš IV Dušan = 1345
1346-1371 Stefan Uroš V = 1355
1366-1371

Vukašin Mrnjavčević

 *

1371-1395 Marko Kraljević  *
1371-1389 Stefan Lazar I Hrebljanović  (furste)

Serbiska furstar
(vasaller till det Osmanska riket)
 
1389-1427 Stefan III Lasarević
1427-1456

Đurađ I Branković

1456-1458
1458-1459
1459
1459-1471
1471-1485
1486-1496
1496-1502
1502-1804
1804-1813
1813-1815
1816-1839
1839
1839-1842
1842-1858
1858-1860
1860-1868
1868-1878
Lazar II
Stefan (den blinde)
Stefan IV Tomašević
Direktstyrt av det Osmanska riket
Vuk
Đurađ II
Jovan
Direktstyrt av det Osmanska riket
Đorđe Petrović (Karađorđe)
Direktstyrt av det Osmanska riket
Miloš Obrenović
Milan I Obrenović
Mihailo Obrenović
Aleksandar Karađorđević
Miloš Obrenović (andra gången)
Mihailo Obrenović (andra gången)
Milan II Obrenović


 
1882-1889
1889-1903
1903-1918
Milan II (samme som ovan)
Aleksandar I Obrenović
Petar I Karađorđević


(Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike 1918-1929)
 
1918-1921
1921-1934
1934-1945

1945-1946
1946-1992
1992-2003
2003-2006
2006-

Petar I (samme som ovan)
Aleksandar I
Peter II

Demokratiska federationen Jugoslavien
Federativa folkrepubliken Jugoslavien
Förbundsrepubliken Jugoslavien
Statsförbundet Serbien och Montenegro
Republiken Serbien

* = Kungar i Makedonien som inte var erkända av alla serber.
= Zeta (vasallstat till Serbien som motsvarar dagens Montenegro).
= Kung.
= Tsar.