Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Bulgarerna var ursprungligen ett turkiskt folk som under 600-talet invandrade till dagens Bulgarien där de bildade ett rike. Med tiden assimilerades bulgarerna med den inhemska slaviska befolkningen och deras folknamn kom att bli benämning även på de ursprungliga slaviska invånarna. Den titeln de bulgariska härskarna använde var på det turkiska språket "khan", men på det slaviska språket användes titeln "Knez". Denna ersattes 913 av titeln tsar som var det slaviska ordet för kejsare.

1018-1185 var Bulgarien en del av det  Bysantinska riket och 1393 erövrades merparten av Bulgarien av turkarna, den sista resten av riket erövrades 1422. Det skulle dröja till 1878 innan Bulgarien återuppstod som stat och full självständighet vanns inte förrän 1908 då Bulgariens furste också antog titeln tsar. Utomlands översattes de bulgariska tsarernas titel vanligen till kung.

Det första Bulgariska riket
(tsar/kungadöme från 913)

ca 629-665
665-668
668-694
694-715
715-721
721-737
737-754
754-760
760-763
763-765
765
765-766
766-767
767-777
777-797
797-814
814-831
831-836
836-852
852-889
889-893
893-927
927-969
969-977
977-997
997-1014
1014-1015
1015-1018
1018
Kurt
Bezmer
Isperih
Tervel
Tvirem
Sevar
Kormisoš
Vineh
Telec
Sabin
Umor
Toktu
Pagan
Telerig Teofilakt
Kardam
Krum
Omurtag
Malamir
Presian I
Boris I Mihail
Vladimir
Simeon I (den store, = 913)
Petăr I
Boris II
Roman Simeon
Samuil
Gavril Radomir
Ivan Vladislav
Presian II
Bulgarien erövras av det Bysantinska riket 1018

Uppror mot det Bysantinska riket
 

1040-1041
1041
1041

1072

Petăr II Deljan
Alusian
Petăr II Deljan
(andra gången)

Petăr III ( = 1081-1101)


Det andra bulgariska riket
 
1185-1197
1189-1196
1196-1207
1207-1218
1218-1241
1241-1246
1246-1256
1256
1256-1261
1257-1277
1272-1279
1278-1279
1279-1280
1280-1292
1292-1298
1298-1300
1299-1300
1300-1321
1321-1323
1323-1330
1330-1331
1331-1371
1356-1397
1371-1395
1397-1422
Petăr IV
Ivan Asen I
Ivan I
Boril
Ivan Asen II
Kaliman Asen I
Mihail Asen II
Kaliman Asen II
Mico Asen
Konstantin I Tih
Mihail Asen II
Ivajlo
Ivan Asen III
Georgi Terter I
Smilec
Ivan II
Čaka
Todor Svetoslav
Georgi Terter II
Mihail Asen III Šišman
Ivan Stefan (medregent 1323-24)
Ivan Aleksandăr Asen *
Ivan Sracimir (Vidin)
Ivan Šišman (Tarnovo)
Konstantin II
Bulgarien erövras av det Osmanska riket 1395-1422

Bulgarien
(tsar/kungadöme 1908-1946)
 

1878-1886
1887-1918
1918-1943
1943-1946
1946-
Aleksandăr I (furste)
Ferdinand I ( = 1908)
Boris III
Simeon II
Republik

* = Ivan Aleksandăr utnämnde sin äldste son Mihail Asen IV till medregent 1332 men denne dog redan 1355. Ytterligare två söner utnämndes till medregenter 1337, Ivan Asen IV och Ivan Sracimir. Den förre dog redan 1349 och en fjärde son, Ivan Šišman, blev medregent 1356. De två söner som överlevde Ivan Aleksandăr kom att ärva varsin del av det bulgariska riket med huvudstäderna Vidin och Tarnovo. Dessa erövras av turkarna 1395 och 1397 men en son till Ivan Sracimir fortsatte att regera över en liten spillra av det bulgariska riket fram till 1422.