Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Biskopsdömet Utrecht grundades 695 med avsikten att kristna friserna. Den förste biskopen var den anglosaxiske missionären Willibrord (695-739). 1024 upphöjdes biskoparna i furstligt stånd och fick därmed världslig makt över ett område som kom att omfatta tre av dagens nederländska provinser (Utrecht, Drenthe och Overijssel). Dessutom hade de tillsammans med grevarna av Holland ett kondominium bestående av Frisland. Furstbiskopsdömet upplöstes 1528 när Hendrik II sålde det till kejsar Karl V  som därefter förenade det med de Spanska Nederländerna.

1024-1026
1027-1054
1054-1076
1076-1099
1100-1112
1112-1114
1114-1127
1128-1139
1139-1150
1150-1156
1156-1178
1178-1196
1196-1197
1197
1197-1212
1212-1215
1216-1227
1227-1233
1233-1249
1249-1267
1268-1290
1291-1296
1296-1301
1301-1317
1317-1322
1322
1322-1340
1341
1342-1364
1364-1371
1371-1378
1378-1393
1393-1423
1423-1455
1424-1425
1425-1433
1434-1450

1455-1456
1456-1496
1496-1517
1517-1524
1524- (1529)
1528-1581

Adelbold II (biskop sedan 1010)
Bernold
Willem I
Koenraad van Zwaben
Burchard van Lechsgemünd
Interregnum
Godebald
Andries van Cuijk
Hartbert van Bierum
Herman van Horne
Godfried van Rhenen
Boudewijn II van Holland
Arnold I van Isenburg
Dirk I van Holland
Dirk II van Are
Otto I van Gelre
Otto II van Lippe
Wilbrand van Oldenburg
Otto III van Holland
Hendrik I van Vianden
Jan I van Nassau
Jan II van Sierck
Willem II Berthout van Mechelen
Gwijde van Avesnes
Frederik II van Sierck
Jacob van Oudshoorn
Jan III van Diest
Nicolaas Capocci
Jan IV van Arkel
Jan V van Virneburg
Arnold II van Horne
Floris van Wevelinkhoven
Frederik III van Blankenheim
Rudolf van Diepholt
Rhabanus van Helmstatt
Zweder van Culemborg
Walraven van Meurs

Gijsbrecht van Brederode (ej invigd)
David van Bourgondië
Frederik IV van Baden
Filips van Bourgondië-Blaton
Hendrik II van Beieren
Del av Spanska Nederländerna

Uppgår i Förenande Nederländerna 1581