Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Grevskapet Flandern skapades av den franske kungen Karl den skallige som en förläning åt sin svärson Balduin Järnarmen ca 864. Flandern var en del av Frankrike men skiljde sig från resten av landet genom att dess befolkning bestod av germanska flamländare och att dess näringsliv var riktad mot England. Till skillnad från de övriga franska länen införlivades aldrig Flandern med den franska kronodomänen utan det kom från och med 1384 att ingå i de burgundiska länderna som sedan utvecklades till dagens Belgien.

864-879

879-918
918-965
960-962
965-988
988-1035
1035-1067
Boudewijn met de IJzeren Arm
(Balduin Järnarmen)
Boudewijn II
Arnulf de Grote (den store)
Boudewijn III
Arnulf II
Boudewijn IV
Boudewijn V
1067-1070 Boudewijn VI
1070-1071 Arnulf III
1071-1093
1093-1111
1111-1119
1119-1127
1127-1128
Robrecht I de Fries (Frisern)
Robrecht II van Jeruzalem
Boudewijn VII
Karel de Goede (den gode)
Willem I Clito
1128-1168 Diederik (Dirk) van de Elzas
1168-1191
1191-1194
Filips I van de Elzas
Margaretha I van de Elzas
1191-1194 Boudewijn VIII
1194-1205 Boudewijn IX
1205-1244 Johanna
1244-1278 Margaretha II
1246-1251 Willem II van Dampierre
1278-1305
1305-1322
1322-1346
1346-1384
Gwijde van Dampierre
Robrecht III van Bethune
Lodewijk I van Nevers
Lodewijk II van Male

Förenat med Burgund i en personalunion 1384

= Hainaut   = Namur   = Latinska kejsardömet