Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Valakiet var ett furstendöme som uppstod i södra Rumänien under 1200-talet. Under nästan hela dess existens har det varit en vasallstat, först till Ungern och efter 1396 till det Osmanska riket. Under korta perioder kunde Valakiet hävda sin självständighet som till exempel 1593-1601 då Mihai den tappre hade stora framgångar mot turkarna och lyckades bli furste även över Transsylvanien och Moldavien. Efter att det inhemska furstehuset dog ut 1659 utnämnde den turkiske sultanen i regel greker, så kallade fanarioter, till att styra Valakiet. Härskarna titulerades vojvod, vilket var en östeuropeisk motsvarighet till titeln hertig. Från och med 1716 användes titeln hospodar som betyder herre men som kan översättas till ståthållare. Förändringen hänger ihop med att Valakiets autonomi försvagades kraftigt under denna tid. Eftersom ämbetet som Valakiets hospodar såldes till högstbjudande av sultanen drabbades valakerna av en hård utsugning när hospodarerna försökte göra sin investering lönsam. Det underlättade inte heller att hospodarerna ofta avsattes varmed ämbeten återigen auktionerades ut. Samma person kunde också bli hospodar flera gånger, rekordet har Constantin Mavrocordat som var hospodar över Valakiet sex gånger och hade samma ämbete i Moldavien fyra gånger. Fanaroitväldet upphörde 1821 efter grekernas uppror mot det Osmanska riket. Under 1700- och 1800-talet växte Rysslands inflytande och Valakiet kan under den tiden beskrivas som ett ryskt protektorat. Valakiet upphörde att vara en autonom stat när det 1861 tillsammans med Moldavien uppgick i den nybildade staten Rumänien.

Vojvoder av Valakiet

ca 1247-1273
ca 1247
1273-1290
1290-1310
1310-1352
1352-1364
1364-1377
1377-1383
1383-1386
1386-1394
1394-1394
1394-1418
1418-1420
1420-1422
1422-1423
1423
1423-1424
1424
1424-1426
1426
1426-1427
1427
1427-1431
1431-1436
1436-1442
1442
1442-1443
1443-1446
1446-1456
1456-1462
1462-1473
1473-1474
1474-1475
1475-1476
1476
1476-1477
1477-1481
1481
1481
1481-1482
1482-1495
1495-1508
1508-1509
1509-1510
1510-1512
1512-1521
1521
1521
1522-1523
1523
1523-1524
1524
1524
1524-1525
1525
1525-1529
1529-1530
1530-1532
1532-1534
1534
1534-1535
1535-1545
1545-1552
1552-1553
1553-1554
1554-1557
1558-1559
1559-1568
1568-1574
1574
1574-1577
1577-1583
1583-1585
1585-1591
1591-1592
1592-1593
1593-1601
1599-1600
1600-1601
1601-1602
1601-1602
1602-1610
1610-1611
1611
1611
1611-1616
1616
1616-1618
1618-1620
1620-1623
1623-1627
1627-1629
1629-1632
1632
1632-1654
1654-1658
1658-1659
1659-1660
1660-1664
1664-1669
1669-1672
1672-1673
1673-1678
1678-1688
1688-1714
1714-1715
1715-1716
Litovoi (vojvod i Oltenia)
Seneslav (vojvod i Arges)
Barbat (vojvod i Oltenia)
Tihomir (Tugomir)
Basarab
Nicolaie Alexandru
Vladislav I (Vlaicu)
Radu I
Dan I
Mircea cel Batrin (den gamle)
Vlad I
Mircea cel Batrin (andra gången)
Mihail I
Radu II
Dan II
Radu II (andra gången)
Dan II (andra gången)
Radu II (tredje gången)
Dan II (tredje gången)
Radu II (fjärde gången)
Dan II (fjärde gången)
Radu II (femte gången)
Dan II (femte gången)
Alexandru I
Vlad Dracul
Mircea
Basarab II
Vlad Dracul (andra gången)
Vladislav II
Vlad Tepes
Radu cel Frumos
Basarab cel Batrin
Radu cel Frumos (andra gången)
Basarab cel Batrin (andra gången)
Vlad Tepes (andra gången)
Basarab cel Batrin (tredje gången)
Basarab cel Tinar
Mircea
Vlad Calugarul
Basarab cel Tinar (andra gången)
Vlad Calugarul (andra gången)
Radu cel Mare
Mihnea cel Rau
Mircea
Vlad cel Tinar
Neagoie Basarab
Teodosie
Vlad Dragomir Calugarul
Radu de la Afumati
Vladislav III
Radu Badica
Radu de la Afumati (andra gången)
Vladislav III (andra gången)
Radu de la Afumati (tredje gången)
Vladislav III (tredje gången)
Radu de la Afumati (fjärde gången)
Moise
Vlad Inecatul
Vlad Vintila
Radu Paisie
Vlad Vintila (andra gången)
Radu Paisie (andra gången)
Mircea Ciobanul
Radu Ilie
Mircea Ciobanul
Patrascu cel Bun
Mircea Ciobanul (andra gången)
Petru cel Tinar
Alexandru II
Vintila (regerade fyra dagar)
Alexandru II (andra gången)
Mihnea Turcitul
Petru Cercel
Mihnea Turcitul (andra gången)
Stefan Surdul
Alexandru cel Rau
Mihai Viteazul (den tappre)
Nicolaie Patrascu (medregent)
Simion Movila
Radu Mihnea
Simion Movila (andra gången)
Radu Serban
Ockuperat av Transsylvanien
Radu Mihnea (andra gången)
Radu Serban (andra gången)
Radu Mihnea (tredje gången)
Gavril Movila
Alexandru Ilias
Gavril Movila (andra gången)
Radu Mihnea (fjärde gången)
Alexandru Cocunul
Alexandru Ilias (andra gången)
Leon
Radu Ilias
Matei Basarab
Constantin Serban
Mihnea III
Gheorghe Ghica
Grigore Ghica
Radu Leon
Antonie Voda din Popesti
Grigore Ghica (andra gången)
Gheorghe Duca
Serban Cantacuzino
Constantin Brancoveanu
Stefan Cantacuzino
Nicolaie Mavrocordat

Hospodarer av Valakiet
 
1716-1719
1719-1730
1730
1730-1731
1731-1733
1733-1735
1735-1741
1741-1744
1744-1748
1748-1752
1752-1753
1753-1756
1756-1758
1758-1761
1761-1763
1763-1764
1764-1765
1765-1766
1766-1768
1768-1769
1769-1774
1770-1771
1774-1782
1782-1783
1783-1786
1786-1790
1789-1791
1791-1793
1793-1796
1796-1797
1797-1799
1799-1801
1799-1801
1801-1802
1802-1806
1806
1806-1807
1806-1812
1812-1818
1818-1821
1821
1821-1822
1822-1828
1828-1834
1834-1842
1842-1848
1848-1849
1849-1853
1853-1854
1854
1854-1856
1854-1856
1856-1859
1859-1861
Ioan Mavrocordat
Nicolaie Mavrocordat (andra gången)
Constantin Mavrocordat
Mihai Racovita
Constantin Mavrocordat (andra gången)
Grigore II Ghica
Constantin Mavrocordat (tredje gången)
Mihai Racovita (andra gången)
Constantin Mavrocordat (fjärde gången)
Grigore II Ghica (andra gången)
Matei Ghica
Gheorghe Racovita
Constantin Mavrocordat (femte gången)
Scarlat Ghica
Constantin Mavrocordat (sjätte gången)
Constantin Racovita
Stefan Racovita
Scarlat Ghica
Alexandru Ghica
Grigore III Ghica
Ockuperat av Ryssland
Manole Giani Ruset (under ryskt styre)
Alexandru Ipsilanti
Nicolaie Caragea
Mihai Sutu
Nicolaie Mavrogheni
Ockuperat av Österrike
Mihai Sutu (andra gången)
Alexandru Moruzi
Alexandru Ipsilanti
Constantin Hangerli
Alexandru Moruzi (andra gången)
Constantin Hangerli (andra gången)
Mihai Sutu (tredje gången)
Constantin Ipsilanti
Alexandru Sutu (under ryskt styre)
Constantin Ipsilant (andra gången)
Ockuperat av Ryssland
Ioan Gheorghe Caragea
Alexandru Sutu (andra gången)
Scarlat Callimachi
Ockuperat av det Osmanska riket
Grigore IV
Ockuperat av Ryssland
Alexandru Ghica
Gheorghe Bibescu
Uppror mot det Osmanska riket
Barbu Stirbei
Ockuperat av Ryssland
Ockuperat av det Osmanska riket
Ockuperat av Österrike

Barbu Stirbei (under österrikiskt styre)
Interregnum
Alexandru Ion Cuza

Valakiet förenas med Moldavien och bildar Rumänien 1861

= Moldavien   = Transsylvanien