Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson

Bremen-Verden avträds till Hannover i freden i Stockholm.

En ny fred i Stockholm resulterar i att Vorpommern söder om floden Peene avträds till Preussen.

I freden i Nystad erövrar Ryssland Estland, Livland, Ingermanland och södra karelen

Hattarnas ryska krig slutar med att en remsa av Finland förloras till Ryssland.

Ett gränstraktat med Danmark-Norge reglerar den omstridda gränsen i nordkalotten

Gustav IV Adolf pantar bort Wismar till Mecklenburg. Panten återinlöses aldrig.

I freden i Fredrikshamn förloras Finland till Ryssland.

I freden i Kiel tvingas Danmark byta Norge mot  Vorpommern. Norge bildar sedan union med Sverige

Unionen med Norge upplöses med konventionen i Karlstad

För att se större kartor över Sveriges gränsförändringar i Tyskland klicka här.