Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson


Livgardets kompanifana av m/1686

Livfana för Liv- och hustrupper från Gustav IV Adolfs tid

Kompanifana för Liv- och hustrupper från Gustav IV Adolfs tid

Första livgrenadjärregementets fana från Oscar II:s tid

Livgardets fana av m/1686.

Livfana för liv- och hustrupper under Gustav IV Adolfs tid.

Kompanifana för Liv- och hustrupper under Gustav IV Adolfs tid

Första livgrenadjärregementets bataljonsfana under Oscar II:s tid

Liv- och hustrupperna var de regementen som hade allra högst status. Dessvärre hade dessa under den gustavianska tiden identiska fanor vilket gör det omöjligt att avgöra exakt vilket regemente de individuella fanorna tillhörde.

Okänd fansvit från 1620

292 Vit eller blå fana (S:t Petersburg)
293 Blå fana (S:t Petersburg)

Liv- och hustrupper

Adolf Fredriks tid

----  Kompanifana (AM.010766)

Gustav III:s eller Gustav IV Adolfs tid


305 Livfana (AM.068102)

Gustav IV Adolfs tid

306 Livfana (Armémuseum)
307 Kompanifana (AM.067963)
308 Kompanifana (AM.067962)
309 Kompanifana (AM.010432)
310 Kompanifana (AM.067966)
311 Kompanifana (Armémuseum)
312 Livfana (AM.010601)
313 Livfana (AM.010431)
314 Kompanifana (AM.068093)
315 Kompanifana (AM.067965)
316 Kompanifana (AM.068098)
317 Kompanifana (AM.010433)
318 Kompanifana (AM.010430)
319 Kompanifana (AM.010435)
320 Kompanifana (AM.067885)
321 Kompanifana (AM.067967)
322 Kompanifana (AM.067988)
323 Vaktfana (AM.068092)
324 Kompanifana (AM.010436)
325 Kompanifana (AM.067964)
326 Vaktfana (AM.067873)
327 Vaktfana (AM.067888)
----  Vaktfana (AM.010765)
328 Kompanifana (Armémuseum)

Karl XIII:s tid

329 Livfana (AM.067869)
330 Livfana (AM.067961)
331 Livfana (Armémuseum)

Från Karl XIII:s tid
(Chiffer ändrat till Karl XIV Johan)


332 Kompanifana (AM.068028)
333 Kompanifana (Armémuseum)
334 Kompanifana (Armémuseum)
335 Kompanifana (AM.068126)
336 Kompanifana (Armémuseum)
337 Kompanifana (Armémuseum)
338 Kompanifana (AM.010441)
339 Svea livgardesfana
340 Kompanifana (Armémuseum)
341 Kompanifana (AM.067908)
342 Kompanifana (AM.068030)
343 Kompanifana (Armémuseum)
344 Kompanifana (AM.010439)
345 Livfana (AM.010603)

346 Vaktfana (AM.010437)
347 Vaktfana (AM.068134)
348 Vaktfana (AM.068105)

Karl XIV Johans tid

349 Livfana (AM.068133)
350? Livfana (AM.010780)
350? Livfana (AM.010781)
351 Kompanifana (AM.068125)
352 Kompanifana (Armémuseum)
353 Kompanifana (Armémuseum)
354 Kompanifana (AM.0104429)
355 Kompanifana (AM.010440)
356-365 Svea livgardesfanor

366 Vaktfana 1 (AM.067929)
367 Vaktfana 2 (AM.068003)
368 Vaktfana 3 (AM.010443)
369 Vaktfana 4 (Armémuseum)

Andra livgardet

Svit från Karl XIV Johans tid

370 Livfana (Göta livgardes förråd)
371 Kompanifana 1 (Göta livgardes förråd)
372 Kompanifana 2 (Göta livgardes förråd)
373 Kompanifana 3 (Göta livgardes förråd)
374 Kompanifana 4 (Göta livgardes förråd)
375 Kompanifana 5 (Göta livgardes förråd)
376 Kompanifana 6 (Göta livgardes förråd)

Livgardet (Svea livgarde)

294 Livfana äldre än 1686 (Armémuseum)

Svit från 1680 eller 1690

295 Kompanifana 1 (AM.010775)
----  Kompanifana 2 (AM.091586)
----  Kompanifana 3 (AM.091588)
----  Kompanifana 4 (AM.091589)
----  Kompanifana 5 (AM.091590)
----  Kompanifana 6 (AM.091591)
----  Kompanifana 7 (AM.091592)
----  Kompanifana 8 (AM.091593)

Svit från 1710

296 Kompanifana 1 (AM.067881)
----  Kompanifana 2 (AM.091587)
----  Kompanifana 3 (AM.091594)
----  Kompanifana 4 (AM.091595)
----  Kompanifana 5 (AM.091596)
----  Kompanifana 6 (AM.091597)
----  Kompanifana 7 (AM.091599)

Svit från 1680-talet som togs i bruk 1720

----  Kompanifana (AM.068031)

297 Fragment av fana m/1686 (Armémuseum?)
298 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
299 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
300 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
301 Fragment av fana (S:t Petersburg)

Christoffer Sergels svit från 1748
(ändrade av honom 1751)


302 Kompanifana (AM.068029)

Tobias Leijs svit från 1762-63

303 Kompanifana 1 (Svea Livgardes förråd)
304 Kompanifana 2 (AM.068027)

Oldenburgs och Catharina Hesses svit från 1810

339 Kompanifana (AM.068039)

Svit från Karl XIV Johans tid
ännu i bruk vid Svea Livgarde år 1900


356 Kompanifana 1
357 Kompanifana 2
358 Kompanifana 3
359 Kompanifana 4
360 Kompanifana 5
361 Kompanifana 6
362 Kompanifana 7
363 Kompanifana 8

364 Vaktfana 1
365 Vaktfana 2

Karl XIV Johans tid

----  Kompanifana (AM.010521)


Livregementets grenadjärkår

Svit från Karl XIV Johans tid

377 Livfana (Livregementet till fots förråd)

Första livgrenadjärregementet
(före detta Östgöta infanteriregemente)

Svit från Oscar II:s tid


----  Bataljonsfana (AM.010639)
Andra livgrenadjärregementet
(före detta Östgöta kavalleriregemente)

Svit från Karl XIV Johans tid
(fördes 1820-1844)


378 Kompanifana 1 (AM.010672)
379 Kompanifana 2 (AM.010673)
Livbeväringsregementet

380 Livfana från 1822 (AM.089946)
381
Kompanifana från 1841 (AM.010737)

Fortsätt till sidan med de indelta regementenas fanor.