Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

Volym 2 innehåller huvudsakligen modellritningar på infanteriets fanor i enlighet med förordningen från 1686. De fyra första fanorna ingår egentligen i volym 1 (som innehåller m/1686:s kavalleristandar) men jag har även tagit med dem här så att alla infanterifanor är samlade på ett ställe. Notera att Drottningens livregemente till fot (i likhet med många kavalleriregementen) har dubbletter. Detta beror på att Olof Hoffman ursprungligen målade tre uppsättningar av m/1686.

I slutet av den här volymen ingår ytterligare tre fanritningar som inte hör hemma i de egentliga m/1686-sviterna. Den allra sista föreställer Lewenhaupts regemente som sattes upp för att ingå i den svenska hjälpkår som deltog i det pfalziska tronföljdskriget (1688-1697). Den fanan kom att bli prototypen för de fanor som gjordes till värvade regementen under stora nordiska kriget.

069 Björneborgs infanteriregemente
Livfana
070 Björneborgs infanteriregemente
Kompanifana
071 Dalregementet
Livfana
 
072 Dalregementet
Kompanifana
 
073 Drottningens
livregemente till fot
Livfana
074 Drottningens
livregemente till fot
Livfana
075 Drottningens
livregemente till fot
Kompanifana
076 Drottningens
livregemente till fot
Kompanifana

077 Hälsinge
infanteriregemente
Livfana

078 Hälsinge
infanteriregemente
Kompanifana
079 Jönköpings infanteriregemente
Livfana
080 Jönköpings infanteriregemente
Kompanifana
081 Jämtlands
dragonregemente
Livfana
082 Jämtlands
dragonregemente
Kompanifana
083 Kalmar läns infanteriregemente
Livfana
084 Kalmar läns infanteriregemente
Kompanifana
085 Kronobergs infanteriregemente
Livfana
086 Kronobergs infanteriregemente
Kompanifana
087 Livgardet
Kompanifana
088 Nylands infanteriregemente
Livfana
089 Nylands infanteriregemente
Kompanifana
090 Närke-Värmlands infanteriregemente
Livfana
091 Närke-Värmlands infanteriregemente
Kompanifana
092 Prins Carls infanteriregemente
Livfana
093 Prins Carls infanteriregemente
Kompanifana
094 Savolax infanteriregemente
Livfana
095 Savolax infanteriregemente
Kompanifana
096 Skaraborgs infanteriregemente
Livfana
097 Skaraborgs infanteriregemente
Kompanifana
098 Södermanlands infanteriregemente
Livfana
099 Södermanlands infanteriregemente
Kompanifana
100 Tavastehus infanteriregemente
Livfana
101 Tavastehus infanteriregemente
Kompanifana
102 Tyska livregementet
Livfana
103 Tyska livregementet
Kompanifana
104 Upplands infanteriregemente
Livfana
105 Upplands infanteriregemente
Kompanifana
106 Västerbottens infanteriregemente
Livfana
107 Västerbottens infanteriregemente
Kompanifana
108 Västgöta-Dals infanteriregemente
Livfana
109 Västgöta-Dals infanteriregemente
Kompanifana
110 Västmanlands infanteriregemente
Livfana
111 Västmanlands infanteriregemente
Kompanifana
112 Västmanlands
infanteriregemente
Kompanifana
113 Åbo läns
infanteriregemente
Livfana
114 Åbo läns
infanteriregemente
Kompanifana
115 Älvsborgs
infanteriregemente
Livfana
116 Älvsborgs
infanteriregemente
Kompanifana
117 Österbottens infanteriregemente
Livfana
118 Österbottens infanteriregemente
Kompanifana
119 Östergötlands infanteriregemente
Livfana
120 Östergötlands
infanteriregemente
Kompanifana
121 Västgöta-Dals
infanteriregemente
Kompanifana
122 Västgöta-Dals
infanteriregemente
Kompanifana
123 Lewenhaupts infanteriregemente 1688
Kompanifana

Fortsätt till Volym 3 - fanritningar från 1695 till 1766.