Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  SVERIGE
 

 
 

  


 
 
  DANMARK- 
 
NORGE
 
 

 
 
  HOLSTEIN-
  GOTTORP
 
 
  PREUSSEN
 
 
  RYSSLAND
  
 
  SACHSEN
  

 

Örjan Martinsson

 
1 Polska gardet 13 Beichlingen (Wackerbarth 1703, Friesen 1714) 25 Malleraque
2 Sachsiska gardet 14 Reuss 26 Wolfenbüttel
3 Kurprinsen 15 Bieberstein 27 Weissenfels
4 Drottningen 16 Löwenhaupt (Reibnitz 1701) 28 Seiffertitz
5 Benkendorf (Egidy 1701) 17 Rothenburg 29 Ansbach-Bayreuth (Seckendorff 1711)
6 Röbel (Steinau 1701) 18 Zeitz (Schulenburg 1703) 30 Seissan (Flemming 1715)
7 Tiesenhausen (Thielau 1701) 19 Weimar (Kanitz 1703) 31 Seydlitz
8 Neitschütz (Pistoris 1701, Goltz 1702) 20 Tromp (Droste 1703) 32 Flemming (Wackerbarth 1715)
9 Sacken 21 Flemming/Mannig/Seidlitz 33 Ansbach-Kavanagh
10 Venediger und Biron 22 Hayn (Nehmitz grenadjärer 1704) 34 Ansbach-Castelli
11 Fürstenberg (Kaiser 1706, Braun 1716) 23 Wostromirsky (O'Gilvy 1707, Goltz 1710) 35 Dresdens garnisonsbataljon
12 Görtz 24 Martiniére (Joyeuse) 36 Janitsjarkåren
 

Den sachsiska arméns uniformer var antagligen mycket typisk för europeiska arméer vid denna tid men dessvärre är det inte mycket som är känt om dem. Den fakta som jag har om dess infanteriuniformer (och artilleriet) har jag sammanställt på denna sida (kavalleriet har en egen sida). Uppgifterna kommer från två publikationer som inte är helt samstämmiga: Daniel Schorrs artikel "Notes on the Saxon Army 1700-1716" som tidigare var publicerad på hans numera nedlagda hemsida Northern Wars, och Lars-Eric Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721, III".

Allmänna uniformsuppgifter

  Meniga Trumslagare Befäl
Hatt: Svart filthatt med brättet uppvikt på olika sätt. Den trekantiga hatten spred sig långsamt och blev troligen inte standard förrän åtminstone 1707. Hattgalonen skulle enligt Daniel Schorr överensstämma med knappfärgen (mässing = gul, tenn = vit) men Höglund anger även andra färger. En vit rosett fanns eventuellt på hattens vänstra sida. Officerare hade troligen guld- eller silvergalon medan underofficerare kan ha haft silvergalon. Regementsofficerare kan även ha haft vita fjädrar på hatten.
Halsduk: Troligen var det standard att ha både en vit och svart halsduk men några regementen hade röda. Efter 1707 knöts halsduken bakom nacken istället för som tidigare en kravatt.
Rock: Röd rock 1695-1733 (därefter vit) Till en början täckte knapparna hela rockens längd, men omkring 1707 ändrades detta så att de endast gick till midjan. Ficklocken horisontella med tre knappar. Eventuellt en axelklaff på vänster sida för patronväskans bantlär.

Uppslag och foder i regementsfärgen. Ärmuppslagen hade tre knappar vardera.

Trumslagarna kan ha haft snören på ärmarna (troligen i knappfärgen) och en krage i regementsfärgen. Någon gång efter 1707 försvann snörena på ärmarna och ersattes med röda svalbon kantade med regementsfärgen på axlarna. Officerare: Knapparna troligen av guld eller silver.

Underofficerare: Kan ha haft krage och en silvergalon på ärmuppslagen.

 

Kamisol (Väst): Röd väst, men den kunde även vara i regementsfärgen. Hade i likhet med rocken knappar längs hela västens längd, dock var dessa av en mindre storlek. Efter 1707 kan västen ha haft en krage som bars över rocken. Höglund anger konsekvent att västen var i regementsfärgen. Mina bilder följer Höglund såvida Schorr inte uttryckligen anger att regementet hade röd väst.
Byxor: Byxor var vanligen av skinn men vissa regementen hade byxor av kläde. Officerarna i Wostromirsky hade röda klädesbyxor och troligen hade de andra regementenas officerare också klädesbyxor.
Strumpor: Vanligen gråvita eller vita strumpor. Några regementena hade dock strumpor i regementsfärgen.
Skor: Svarta skor med mässingsspänne.
Livgehäng och handskar: Av ljust skinn Officerarnas livgehäng kan ha varit överdraget med tyg i regementsfärgen och kantad med guld eller silver.
Värja och skida: Värjfästet var av vit metall och skidan av mörkbrunt läder.
Specifik utrustning: Flintlåsmusköter, hylsbajonetter och värjor. Luntlåsmusköter samt pluggbajonetter var dock fortfarande i bruk i några regementen i början av kriget.

Patronväska och grenadjärväska av brunt eller svart läder. Bantlären av ljust skinn med ett kruthorn fäst vid den.

Det andra och tredje ledet i bataljonen bar även "svinfjädrar" (spjut som användes till att göra spanska ryttare som skydd mot kavalleri).

Trummor av trä målade i rött med nedåtgående flammor i regementsfärgen så att triangelmönster bildas. Över- och nederkanten målade i alternerande vertikala eller diagonala ränder i rött och i regementsfärgen.

Utöver detta hade trumman även August den starkes vapen (Sachsens vapen plus Polen-Litauens vapen) i vit bakgrund.

Underofficerare hade hillebard. Officerare hade halvpik med en utformning som varierande i de olika regementena.

Ringkrage som värdighetstecken för officerare infördes 1715 och var av silver med namnchiffer i guld (bokstäverna FA under en krona).

Livbindeln infördes också officiellt för officerare 1715 men hade troligen burits tidigare även om färgerna innan dess är okända. 1715 skulle den ha färgerna silver och rött. Den bars vanligen över axeln  men det är möjligt att den också bars vid midjan.

 


Grenadjärmössa
 


Grenadjär vid Sachsiska gardet

Framsidan: Skärmen var vanligen av styvt rött kläde kantad med regements- eller knappfärgen. Kanten kunde vara rak eller vågig. Ifall det var en flik på framsidan var den normalt i regementsfärgen eller röd. Även den var kantad.

En plåt av mässing eller tenn med Sachsens vapen var normalt fastsatt på skärmen. Det kunde också finnas ett antal granater, även dessa av mässing eller tenn. Skärmen hade dessutom ett emblem av metall med regementsnamnet, antingen mässing eller tenn (ett regemente, Kurprinsen, hade koppar).

Baksidan: Den bakre fliken kunde vara röd eller i regementsfärgen, även kantad med regements- eller knappfärgen
Luvan: Antingen en hängande luva eller en luva fastsatt vid skärmen så att mössan såg ut som en mitra. Den var antingen röd eller i regementsfärgen och kantad i knapp- eller regementsfärgen. Tofsen var normalt i knappfärgen.

Eftersom armén omorganiserades 1707, 1716-1717 och 1730-1733 och nya uniformer delades ut i stor mängd kan dessa tidpunkter vara tillfällen då uniformerna genomgick större förändringar.

Av intresse är också en uppgift från Rehnsköld 1704 om att August den starke hade låtit göra munderingar "efter Swenska maneret" varigenom sachsare ska ha uppträtt med blå rockar med små uppslag och vita galoner på hattarna (Bellander sid 224). Ett sachsiskt dragonregemente ska ha haft blå rockar som ersattes med röda år 1704 (DR 9), men kanske var det flera.


Polska gardet
(Polnische Garde och
från 1712: 1. Gardesregiment)


Gardesregementena, som tillfälligt var sammanslagna ca 1706 ("Doppelregiment Garde"), kan enligt Schorr ha haft krage på rocken som ett tecken på deras högre rang. Båda gardesregementen hade patronväskor av svart läder med en röd kant på locket samt ett runt emblem av mässing  med Sachsens vapen och krona. Gardesregementena grenadjärväskor hade istället för emblemet det kungliga namnchiffret i mässing (bokstäverna FAR under en krona).

Enligt Schorr finns det motstridiga uppgifter om halsdukens färg. En källa (Kuhn) anger att båda regementena hade röda halsdukar medan en annan (Dietrich) anger att de hade vita halsdukar. Dietrich avbildar även det sachsiska gardet med gula uppslag, men detta är sannolikt en uniform av senare datum. Schorr anser det som troligt att regementena hade flera halsdukar av olika färg och nämner att Sachsiska gardet hade svarta halsdukar.

Schorr nämner också en illustration som troligen föreställer en grenadjärofficer vid ett gardesregemente omkring 1716. Denne har en trekantig hatt med silvergalon, vita fjädrar och en vit rosett på vänstra sidan. Den högra axeln har en ägiljett i vitt/silver. Livgehänget och patronväskans bantlär är kantade med silvergaloner. Patronväskan är av ljust skinn med locken kantad med silver och försett med ett silveremblem med krona. Officern har en svart halsduk och är beväpnad med en flintlåsmusköt.

Höglund anger att båda gardesregementena hade vita västar, röda galoner på hattarna och knapphål broderade i vitt. De knappfärger som han anger är dock felaktiga eftersom han har medgett till mig att han har blandat ihop regementena.

Düna 1701, Kliszow 1702, Thorn 1703, Posen 1704, Punitz 1704, Fraustadt 1706. En bataljon vardera i sjömakternas tjänst 1707-1713. Malplaquet 1709, Sachsiska gardet deltog i belägringen av Tönningen 1713.
 


Sachsiska gardet
(Sächsische Garde och
från 1712: 2. Gardesregiment)


1701

Vita uppslag, mässingknappar


1701
Vita uppslag, vit väst, tennknappar, svart halsduk


1707

1707


1701


Kurprinsen
(Kurprinz)

Uppslag och väst citrongula samt röd halsduk och tennknappar. Grenadjärmössorna hade en kopparplåt med regementsnamnet på framsidan.

Höglund lägger till att hattarna hade vita galoner och att halsdukarna var vita. Det sistnämnda säger inte nödvändigtvis emot uppgiften om röda halsdukar eftersom de kan ha haft flera.

Düna 1701, Kliszow 1702, I österrikisk tjänst november 1702 till maj 1704, Posen 1704, Punitz 1704, Fraustadt 1706, En bataljon i sjömakternas tjänst 1707-1713, Malplaquet 1709, Stralsund 1715, Stresow 1715.

Bytte namn till "Kronprinsens regemente" 1713 enligt Höglund. Enligt Schorr bytte det namn till "Königl. Prinz" 1717.


1707


1701


Drottningen

(Königin)

Enligt Höglund var uppslagen "isabellfärgade" medan Schorr anger färgen som "Dark Straw" (mörk halm). Men jag tolkar det som att de syftar på samma nyans. Svårare att förlika är däremot följande uppgifter:

Höglund: Isabellfärgad väst, mässingknappar.
Schorr: Röd väst, tennknappar.

Båda är dock eniga om att halsdukarna var vita och Höglund uppger att hattarna hade vita galoner.

Düna 1701, Kliszow 1702, I österrikisk tjänst november 1702 till maj 1704, Posen 1704, Punitz 1704, Fraustadt 1706, En bataljon i sjömakternas tjänst 1707-1713, Stralsund 1715, Stresow 1715.


1707


1701
Upplöstes 1702, manskapet överfördes till Steinaus regemente.

Benkendorf
Egidy

1700
1701

Regementsfärgen var densamma som för Drottningens regemente, vilken Höglund kallar "isabell" och Schorr kallar "Dark Straw" trots att det troligen är frågan om samma nyans. Båda är eniga om att regementet hade mässingknappar men även här anger Höglund att västen var isabellfärgad medan Schorr skriver att den var röd. Schorr nämner också att halsdukarna var svarta.


1701
Upplöstes efter svåra förluster i slaget vid Kliszow 1702, manskapet överfördes möjligen till Fürstenbergs regemente.

Röbel
Steinau

1701
1701

Uppslag och väst gröna samt tennknappar och svart halsduk. Schorr anger att de dessutom hade vita halsdukar och Höglund nämner att hattarna hade svarta galoner.

Kliszow 1702


1701
Upplöstes 1705, manskapet överfördes till Sachsiska gardet.

Tiesenhausen
Thielau

1700
1701

Citrongula uppslag och mässingknappar. Västen var röd enligt Schorr men citrongul enligt Höglund. Schorr uppger att halsduken var vit och Höglund skriver att hatten hade svart galon.

Düna 1701, Kliszow 1702, I österrikisk tjänst november 1702 till maj 1704, Posen 1704, Punitz 1704.


1701
Upplöstes 1705

Neitschütz
Pistoris
von der Goltz

1700
1701
1702

Uppslag och väst i bleumerant (blekt blå) samt tennknappar och svart halsduk.

Kliszow 1702, Thorn 1703.


Biron 1701


Venediger und Biron
(2 regementen som slogs samman 1705 och upplöstes 1707)

Biron
Wenediger
von Braun

1701-1705
1703
1706

Enligt Schorr hade Biron 1701 bleumeranta uppslag och strumpor, röd väst, vit halsduk. Venediger hade 1705 blå uppslag och strumpor samt svart halsduk.

Enligt Höglund hade Biron svarta uppslag och västar medan Venediger hade blå uppslag och eventuellt blå strumpor. Någon förklaring till varför uppgifterna för Biron skiljer sig åt har jag inte men Höglund nämner även att fanan var kaffebrun 1706 ("dark coffee" enligt Schorr).

Knappfärgen tycks vara än mer osäker. Schorr anger tenn för Biron men även mässing inom parantes, och ett frågetecken för Venediger men med tenn inom parantes. Höglund anger ingen knappfärg överhuvudtaget.

Thorn 1703, Fraustadt 1706.


Venediger 1705


1701

Fürstenberg
Kaiser
Braun
 1701
 1706
 1716

Höglund uppger att Fürstenbergs regemente hade mörkblå uppslag och västar samt tennknappar. Schorr nämner bara mörkblå uppslag och tennknappar för 1701 men skriver att de 1707 hade gröna uppslag och västar samt vita halsdukar.

Posen 1704, Punitz 1704, Fraustadt 1706, I sjömakternas tjänst 1707-1713, Malplaquet 1709, Tönningen 1713, Stralsund 1715,

(Kaiser nämns bara som regementschef av Höglund och ej av Schorr. I slaget vid Malplaquet leddes en sachsisk bataljon av "Fürstenburg")


1707


1701
Upplöst 1705, manskapet överfördes till Kurprinz

Sacken

Mossgröna uppslag och tennknappar. Höglund anger även att västen var mossgrön medan Schorr nämner att halsduken var svart.

I österrikisk tjänst november 1702 till maj 1704, Posen 1704, Punitz 1704.


1701
Upplöst 1702 enligt Schorr, 1704 enligt Höglund.

Görtz

Sjögröna uppslag och tennknappar. Höglund anger att västen var sjögrön medan Schorr skriver att den var röd. Schorr nämner även att halsduken var svart. Schorr skriver att de hade tennknappar men har även mässingknappar inom parantes.

Kliszow 1702


1701

Beichlingen
Wackerbarth
von Friesen

1701
1703
1714

Grå uppslag. Höglund uppger att även västen var grå och att knapparna var av mässing. Schorr skriver att västen var röd och att knapparna var tenn 1701 och mässing 1707. Dessutom ska de ha haft vita skinnbyxor och vit halsduk 1701 och svart halsduk 1707.

Kliszow 1702, Posen 1704, Punitz 1704, I österrikisk tjänst augusti 1705 till januari 1707. En bataljon i sjömakternas tjänst 1707-1713, Malplaquet 1709, Tönningen 1713, Stralsund 1715.


1707


1701

Reuss

Bleumeranta (blekt blå) uppslag och mässingknappar (Schorr.har dock även tennknappar inom parantes). Enligt Höglund var västen bleumerant och enligt Schorr var den röd. Schorr uppger dessutom att halsduken var svart.

Thorn 1703, därefter sammanslaget med Wostromirsky ("Wostromirsky und Reuss"). Fraustadt 1706 och försvinner sedan från rullorna.


Upplösta 1702

Flemming/Mannig/Seidlitz

Kan vara olika namn på åtminstone två tillfälliga (grenadjär?) bataljoner. Inga uniformsuppgifter är kända.

Kliszow 1702 (?)


1701
Upplöst 1702


Marschall von Bieberstein

Mossgröna uppslag och mässingknappar Enligt Höglund var västen mossgrön och enligt Schorr var den röd. Schorr uppger även att halsduken var vit.

Det är tveksamt ifall detta regemente blev färdigrekryterat innan det upplöstes.


1701
Upplöst 1707

Löwenhaupt
von Reibnitz

1701
1701

Mörkblå uppslag. Höglund uppger att västen var mörkblå medan Schorr skriver att den var röd. Enligt Höglund var knapparna av tenn medan Schorr anger mässingknappar med tennknappar inom parantes. Schorr nämner även att halsduken var vit.

Thorn 1703, Sammanslaget med Drost 1705 ("von Drost und Reibnitz"), Fraustadt 1706


1701
Upplöst 1702

Rothenburg

Sjögröna uppslag och mässingknappar. Schorr lägger till att västen var röd, halsduken svart. Dessutom har han tennknappar inom parantes..

Det är tveksamt ifall detta regemente blev färdigrekryterat innan det upplöstes.


1701
Upplöst 1705

Zeitz
Schulenburg

1701
1703

Gröna uppslag och mässingknappar. Höglund nämner även att västen var grön.

Kliszow 1702 (?), Thorn 1703, Posen 1704, Punitz 1704.


1701

Weimar
Kanitz
Bose

1701
1703
1703

Grå uppslag och mässingknappar. Höglund nämner även att västen var grå.

Thorn 1703, Posen 1704, Punitz 1704.

Upplöst 1705, manskapet överfördes till Sachsiska gardet och Kurprinz. (Bose nämns endast som regementschef av Höglund)


Wolfenbüttel

Tre kompanier sattes upp 1704, men regementet blev troligen aldrig komplett och upplöstes snart. Okänd uniform.


1701

 
Tromp
Drost

1701
1703

Schorr skriver att uppslag och väst var röda 1701 (dessutom tennknappar och vit halsduk). 1703 var uppslag och strumpor grå, västen röd och halsduken svart. Knapparna anges då vara av mässing men med tenn inom parantes.

Enligt Höglund var uppslag och väst blekt blå och knapparna av mässing. Fanorna bestod 1706 av två mörkgrå och två karmosinröda fanor.

Thorn 1703, Posen 1704, Punitz 1704, Sammanslaget med Reibnitz 1705 ("von Drost und Reibnitz"), Fraustadt 1706.

Upplöst 1707


1703


1701
Existerade 1701-1705, manskapet överfördes till Sachsiska gardet.

Hayns grenadjärbat.
Nehmitz grenadjärbat.

1701
1704

Enligt Höglund är uniformen okänd men Schorr uppger att uppslag och väst var röda, knapparna av mässing och halsduken vit. Schorr skriver också att det är okänt ifall bataljonen bar grenadjärmössor.


Existerade 1703-1706, manskapet överfördes till Wackerbarth


Martinières grenadjärregemente
(Joyeuses bataljon vid Fraustadt)

Enligt Höglund är uniformen okänd men Schorr skriver att byxor och strumpor var blå och gissar att även uppslagen var blå. Det är okänt ifall regementet bar grenadjärmössor men Schorr har en spekulativ illustration av uniformen med en mössa som ser ut som på bilden bredvid.

Sattes upp 1703 av franska krigsfångar från det spanska tronföljdskriget. Överstelöjtnant Joyeuses bataljon togs tillfånga i slaget vid Fraustadt varmed det gick över i svensk tjänst och deltog i slaget vid Kalisz.


1701

Wostromirsky
O´Gilvy
Goltz
Seissan

1702
1707
1710
1717

Enligt Schorr var uppslag och väst 1701 mörkgrå för manskapet och svarta för officerare. Knapparna var av tenn och halsduken var svart. Officerarna hade röda byxor.

Både Schorr och Höglund uppger att 1707 var uppslag och väst bleumeranta (blekt blå) och knapparna var av mässing. Schorr uppger också att halsduken var vit

Höglund nämner att de fanor som hade delats ut 1702 och 1706 var svarta.

I österrikisk tjänst november 1702 till maj 1704, Posen 1704, Punitz 1704, Fraustadt 1706, En bataljon i sjömakternas tjänst 1707-1713, Malplaquet 1709, Sandomir 1715.


1707


Malleraque

Sattes upp 1703 av schweiziska krigsfångar från det spanska tronföljdskriget. Togs tillfånga i slaget vid Fraustadt 1706 varmed det gick över i svensk tjänst och deltog i slaget vid Kalisz samma år.


1704


Sachsen-Weissenfels

Grå uppslag och tennknappar. Enligt Höglund var västen grå och hattgalonen svart. Enligt Schorr var västen röd och halsduken svart.

 I österrikisk tjänst augusti 1705 till januari 1707. En bataljon i sjömakternas tjänst 1707-1713, Malplaquet 1709, Stralsund 1715, Stresow 1715.


Existerade 1705-1707


Seiffertitz

Uppsatt 1705 av manskap från milisregementena. Dessa hade enligt Höglund ljusgrå rockar med röda eller blå uppslag. Han håller det dock för sannolikt att det nybildade regementet fick ut nya uniformer som är okända. Schorr anger däremot att de hade grå rockar med röda uppslag och västar samt tennknappar och vit halsduk.

 I österrikisk tjänst augusti 1705 till januari 1707.


1710

Ansbach-Bayreuth
Seckendorff
1709
1711

Uppsatt 1709 och blev ett infanteriregemente 1711 (grenadjärbataljon från början?).

Blå uppslag och västar samt mässingknappar. Schorr nämner även skinnbyxor.

I sjömakternas tjänst 1707-1713, Stralsund 1715.

Seissan
Flemming
1711
1715

Okänd uniform.

I sjömakternas tjänst 1711-1713. Sandomir 1715.

Existerade 1711-1717


Seydlitz

Okänd uniform.

Sandomir 1715.

Existerade 1711-1717


1711

 

Flemming
Wackerbarth

1711
1715

Mässingknappar. Schorr uppger att de hade mörkblå uppslag 1711 samt kanelbruna uppslag och röd väst 1716. Höglund anger att de hade kanelbruna uppslag och västar.

Uppsatt 1711 av manskap från Dresdens garnison.

Sandomir 1715


1716


Regemente från Ansbach i sachsisk tjänst 1713- 1717.


Ansbach-Kavanagh

Manskapet hade mörkblå rock med uppslag, väst och foder i karmosinrött. Tennknappar, skinnbyxor, grå strumpor, svart halsduk och vit kant på den trekantiga hatten. Trumslagarna hade karmosinröd rock och byxor, vita uppslag, foder och snören längs ärmarna. Underofficerarna hade silverkantade uppslag men i övrigt samma som manskapet. Officerare hade karmosinröda byxor, knappar och knapphål i guld, vit halsduk och en livbindel i silver och svart.

Stralsund 1715, Stresow 1715.


Regemente från Ansbach i sachsisk tjänst 1713- 1717.


Ansbach-Castelli

Schorr har ingen information om detta regemente men Höglund nämner att rocken var blå med tennknappar och röda uppslag samt röd väst, skinnbyxor och ljusgrå strumpor.

Stralsund 1715.


Dresdens garnisonsbataljon

Uniform okänd. Höglund skriver att den möjligen var grå med röda uppslag.


Janitsjarkåren

Denna kår bildades 1715 eller 1729 och upplöstes 1731. Det var inget stridande förband utan ett palatsgarde som bevakade slottet i Dresden. Uniformen var i turkisk stil och enligt Höglund hade de en gul janitsjarmössa, gul rock, röd väst, röda byxor och gula stövlar. Officerare bar turban.

Bilden till höger visar en avvikande uniform och den är hämtad från Reinhold Müllers bok "Die Armee Augusts des Starken" från 1984. I texten beskrivs rockarna som sjögröna "oberkleider" som hängde ned till anklarna och bars över gula "unterkleider".


Artilleriregementet

1700 hade de svart hatt med gul galon (guldgul enligt Höglund). Grå rock med uppslag och foder i rött samt mässingknappar (Schorr uppger att rocken möjligen hade krage). Väst och strumpor var röda. Enligt Höglund var även byxorna röda men enligt Schorr var de av skinn. Schorr nämner även att officerarna hade guldgaloner på sina hattar och en livbindel i rött och silver som bars över axeln.

Höglund uppger att uniformen ändrades 1717 då rocken blev grön med uppslag, foder och krage i rött. Västen och byxorna blev halmgula och strumporna grå. Hatten hade fortfarande guldgul galon. Alexander Querengasser nämner dock i sin artikel "The Saxon Army in the Great Northern War" att de första kompanierna fick gröna rockar redan år 1700.

Lavetter och vagnar var svartmålade med gulmålade metallbeslag.
 

Läs även: Kavalleriets uniformer, Sachsiska arméns fälttåg, Sachsiska arméns organisation.