Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik
  
 


 
  

Örjan Martinsson

På den här sidan kan du läsa om vilka historiska händelser som ägde rum på till exempel din födelsedag. Du behöver bara klicka på någon av månaderna nedan

Om kalendrar

En sak som kan ställa till förvirring när man ska fastställa vilket datum en särskild händelse inträffade är att det har funnits flera olika tideräkningar samtidigt. Fram till 1753 var det den julianska kalendern som användes i Sverige. Denna hade först införts av Julius Caesar i Romarriket år 46 f.Kr. De romerska astronomerna hade då räknat ut att ett år var 365,25 dygn långt, vilket innebar att en skottdag behövdes läggas till vart fjärde år utöver de ordinarie 365 dagarna. Tidigare hade den romerska kalendern bara haft 355 dagar under ett vanligt år. Genom att ibland lägga till skottmånader hade de försökt få kalenderåret att komma i samklang med solåret. Men detta sköttes inte regelbundet och vid tiden för införandet av den julianska kalendern hade det tidigare systemet havererat, vilket orsakade problem genom att högtidsdagarna blev förskjutna. Det var ju till exempel mycket olämpligt att skördefesten firades under vintern. Den julianska kalendern bringade ordning i kaoset och blev den helt dominerande kalendern i Europa fram till 1582.

Nackdelen med den julianska kalendern var att året inte var 365,25 dygn långt utan snarare 365,2425 dygn. Denna till synes obetydliga skillnad innebar att den julianska kalendern försköts med ett dygn vart 128:e år. För att råda bot på detta utformades en ny kalender av den katolska kyrkan där skottdagen vid vissa bestämda årtal utgick. Den nya tideräkningen döptes till den gregorianska kalendern efter påven Gregorius XIII och infördes med början år 1582 i de katolska länderna. De protestantiska länderna dröjde dock länge med att införa den gregorianska kalendern på grund av dess koppling till den katolska kyrkan. Det är därför det ofta finns två olika datum för historiska händelser som ägde rum på 1600-talet eftersom den gregorianska kalendern låg tio dagar före den julianska, och år 1700 ökade skillnaden till elva dagar.

Men den gregorianska kalendern var obestridligen mer exakt än den julianska och med början i Sachsen 1697 infördes den efterhand till de protestantiska länderna. Detta skedde vanligen genom att man tog bort elva dagar från det år då den gregorianska kalendern infördes. Sverige försökte dock med en egen variant. År 1700 utgick skottdagen i Sverige och tanken var att man genom att upprepa processen vid varje skottår till slut skulle komma ifatt den gregorianska kalendern. Tyvärr glömde myndigheterna bort detta vid de följande skottåren. Så istället för att införa den gregorianska kalendern hade man skapat en särskild "svensk tideräkning" som var en dag före den julianska och tio dagar efter den gregorianska. 1712 tröttnade Karl XII på detta och beordrade en återgång till den julianska kalendern. Det skulle dröja ända till 1753 innan Sverige införde den gregorianska kalendern. Den gången genom att ta bort de sista elva dagarna i februari.

Man kan tycka att krånglet med kalendern i Sverige 1700-1712 är ett typiskt exempel på den svenska "veligheten", det vill säga att när svenskar står inför två tydliga alternativ väljer de istället ett tredje mittenalternativ. Men det fanns faktiskt en viktig orsak till varför man ville skynda långsamt med kalenderbytet. Den överväldigande majoriteten av Sveriges befolkning var bönder och deras liv var i hög grad styrt av den så kallade bondepraktikan som föreskrev vad som behövde göras och hur vädret skulle tolkas vid särskilda datum. Att plötsligt ta bort elva dagar från almanackan skulle ställa till med en stor oreda för bönderna, och missnöjet från denna viktiga grupp var också mycket stort när kalenderbytet till slut genomfördes.

Januari
 

1 1516 Gustav Vasas andra hustru, Margareta Leijonhufvud, föds.
1559
Erik XIV:s frillodotter Virgina föds.
1573
Ryssarna erövrar fästet Weissenstein.
1719
Armfelts karoliner påbörjar sin dödsmarsch över fjällen.
1855
Det svenska telegrafnätet knyts ihop med övriga Europas nät.
1925
AB Radiotjänst börjar sända regelbundet.
1929
Arbetsdomstolen inrättas.
1931
Hjalmar Bergman avlider.
1941
5% omsättningsskatt (oms) införs.
1947
Källskatt och personnummer införs.
1948
Nya lagar om rättegångsbalk och folkpension träder i kraft.
1952
Det gamla klosterförbudet upphävs.
1954
Riktpriser införs (fri prissättning).
1955
Allmän obligatorisk sjukförsäkring träder i kraft.
1967
Ny affärstidslag ger affärer rätt att ha kvällsöppet.
1969
Omsen ersätts av momsen (mervärdesskatt).
1971
Städerna avskaffas och ersätts av kommuner.
1980
Den nya tronföljdslagen träder i kraft. Victoria blir kronprinsessa.
1995
Sverige blir medlem i EU.
2 1512 Riksföreståndaren Svante Nilsson Sture avlider.
1762
Svenskarna besegrar preussarna i slaget vid Neu Kahlen.
3 1641 Johan Banér försöker ta tillfånga kejsaren och den tyska riksdagen.
1719
De första av Armfelts karoliner kommer fram till byar i Jämtland.
1975
Det första riksmötet med den nya regeringsformen öppnas.
4 1465 I slaget på Stockholms isar försöker upprorsmän inta Stockholm.
1974
Jan Guillou, Peter Bratt och Håkan Isacsson döms till fängelse efter att ha avslöjat IB-affären.
5 1677 Svenska trupper återtar Strömstad.
1814
Det sista danska fästet i Holstein, Glückstadt, kapitulerar för svenskarna.
1960
Arlanda öppnas för trafik.
6 1364 Trots att en vapenvila går ut återupptas inte kriget mot Danmark.
1430
Sveriges drottning, Filippa av England (Erik av Pommerns hustru) avlider.
1448
Unionskungen Kristoffer av Bayern dör.
1658
Sverige lyckas häva litauernas 3 månader långa blockad av Riga.
1810
Sverige sluter fred med Napoleons Frankrike i Paris.
7 1810 Tronföljaren Karl August anländer till Sverige vid Svinesund.
1942
Textilransonering införs.
1945
Saltransonering införs.
1993
Gudrun Schyman väljs till partiledare för Vänsterpartiet.
8 1307 Stilleståndet i Bogesund.
1626
Svenskarna besegrar polackerna i slaget vid Wallhof.
1678
Svenskarna besegrar danskarna i slaget vid Warksow.
1974
Bensinransonering införs i Sverige, och den kommer att pågå 21 dagar.
9 1439 Finska bönder, som försökt göra uppror, kapitulerar.
1644
Svenskarna besegrar danskarna i slaget vid Kolding.
1812
Svenska Pommern ockuperas av Napoleons trupper.
1900
Lorensbergs cirkus i Göteborg brinner ner.
1910
Sveriges första långfilm, "Värmlänningarna", har premiär.
1924
Frisinnade folkpartiet bildas.
1969
Högerpartiet byter namn till Moderata samlingspartiet.
10 1778 Carl von Linné avlider.
1933
Röda korset startar en kampanj för att hjälpa svältande svenska barn.
1953
Harpsund doneras som rekreationsbostad för svenska statsministrar.
1969
Sverige erkänner Nordvietnam.
11 1971 Enkammarriksdagen sammanträder för första gången.
12 1528 Gustav Vasa kröns i Uppsala domkyrka.
1783
Historikern, skalden och tonsättaren Erik Gustaf Geijer föds.
13 1435 Sveriges första riksdag utser Engelbrekt till rikshövitsman  i Arboga.
1631
Fördraget i Bärvalde sluts mellan Frankrike och Sverige.
1719
De sista av Armfelts karoliner kommer fram till byar i Jämtland.
1921
Bondeförbundet, senare Centerpartiet, bildas genom en sammanslagning.
1970
Sista tvåkammarriksdagen öppnas.
14 1337 Stillestånd mellan Magnus Eriksson och hans son Erik i Lödöse.
1509
Unionsmöte med Danmark i Helsingborg.
1814
I freden vid Kiel erövras Norge från Danmark.
15 1882 Gustav VI Adolfs framtida maka Margareta av Storbritannien föds.
16 1703 Fortifikationsofficeren och arkitekten Erik Dahlberg avlider.
1900
Liberala samlingspartiet, sedermera folkpartiet, bildas.
17 1437 Erik Pukes uppror besegras i slaget i Hällaskogen.
1482
Stillestånd med Ryssland i Novgorod.
1945
Raul Wallenberg fängslas av ryssarna.
18 1980 Almöbron (Tjörnbron) rasar när en bropelare påseglas av Star Clipper.
19 1520 Kristian II besegrar Sten Sture den yngre i slaget vid Bogesund.
1526
Kristian II:s hustru Elisabet av Habsburg dör.
1943
Krigsfartyget HMS Älvsnabben sjösätts.
20 1593 Stillestånd med Ryssland i Teusina.
1613
I freden i Knäred tvingas Sverige betala Älvsborgs andra lösen.
21 1556 Ryssarna inleder ett fyra dagar långt anfall mot Viborg.
1720
I freden i Stockholm avträds södra delen av Vorpommern till Preussen.
1829
Oscar II föds.
1985
Stockholms kommun kallar sig åter för stad.
22 1437 Erik Puke avrättas.
1849
Författaren August Strindberg föds.
23 1573 Sverige besegrar ryssarna i slaget vid Lode.
1688
Ulrika Eleonora föds.
1719
Ulrika Eleonora väljs till kung av riksdagen.
1950
Sverige blir medlem av UNESCO.
24 1746 Gustav III föds.
1781
En religionsfrihetslag antas som ger katoliker rätt att utöva sin tro.
1808
Johan Tobias Sergels staty av Gustav III avtäcks.
1994
S, m, fp och kd enas om premiepensionssystemet som ska ersätta ATP.
25 1556 Svenskarna slår tillbaka det ryska anfallet mot Viborg.
1559
Kristian Tyrann avlider i fångenskap på Kalundborg.
1622
Det sista av vasatidens hertigdömen försvinner när hertig Karl Filip dör.
1946
Baltutlämningen genomförs.
1957
Poliovaccineringen startar.
1988
Förundersökningen mot Bofors för mutbrott läggs ned i brist på bevis.
1989
Investeringsbanken uppgår i PK-banken
26 1569 Erik XIV avsätts formellt och Johan III bekräftas som kung.
1679
Fred sluts med Tyskromerska riket och Lüneberg i Nijmegen och Celle.
1705
Ett misslyckat svenskt anfall mot S:t Petersburg genomförs.
1763
Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) föds i staden Pau i Frankrike.
1947
Arvprins Gustav Adolf omkommer i en flygolycka.
27 1612 Danskarna misslyckas med att storma fästet Gullberg.
1940
Biografteatern Amiralen i Malmö invigs av Jens Edvard Kock.
28 1453 Stillestånd med Danmark i Vadstena.
1668
Lunds universitet invigs.
1760
Sverige besegrar Preussen i slaget vid Anklam.
29 1949 Förhandlingarna om en Nordisk försvarspakt strandar vid ett möte i Oslo.
1974
Den 21 dagar långa bensinransoneringen upphör.
30 1465 Karl Knutsson Bonde abdikerar för andra gången.
1658
Karl X Gustav tågar över isen på Lilla Bält med sin armé.
31 1208 Erik Knutsson besegrar Sverker den yngre i slaget vid Lena.
1972
Västnytt börjar sändas under namnet Västsvenska nyheter.
1976
Vissångaren Evert Taube avlider.

Februari
 
1 1713 Karl XII tillfångatas av turkarna under kalabaliken i Bender.
2 1989 Jas 39 Gripen kraschlandar för första gången.
3 1520 Sten Sture den yngre dör på mälarens is.
  1706 En dubbelt så stor sachsisk armé förintas av Rehnsköld vid Fraustadt.
4 1740 Carl Michael Bellman föds.
  1991 Missnöjespartiet Ny demokrati bildas.
5 1818 Karl XIII dör.
6 1658 Karl X Gustav inleder tåget över Stora Bält.
1914
Gustav V håller borggårdstalet inför 30 000 bönder.
7 1837 Gustav IV Adolf dör i Sankt Gallen i Schweiz.
8 1656 Karl X Gustav segrar över polackerna i slaget vid Golab.
9  
10 1659 Karl X Gustav försöker storma Köpenhamn under natten.
1909
Riksdagen tar det sista beslutet för att införa allmän rösträtt för män.
1914
Som en konsekvens av kungens borggårdstal avgår statsminister Staaf.
1951
Kol- och stålunionen träder i kraft, den utvecklas sedan till dagens EU.
11 1650 Den franske filosofen René Descartes dör på Stockholms slott.
1659
Karl X Gustavs stormning av Köpenhamn misslyckas
1795
Carl Michael Bellman avlider.
12 1658 Karl X Gustav landstiger med sin armé i Själland.
1700
Stora nordiska kriget inleds när sachsiska trupper angriper Riga.
1771
Adolf Fredrik dör av ett slaganfall efter att ha ätit semlor.
13 1660 Karl X Gustav dör i Göteborg av en lunginflammation.
14 1779 Den brittiske upptäckaren och kaptenen James Cook dödas på Hawaii.
15 1564 Den italienske vetenskapsmannen Galileo Galilei föds i Pisa.
16 1620 Den "store kurfursten" Fredrik Vilhelm av Brandenburg föds.
17 1617 I freden i Stolbova erhåller Sverige Ingermanland och Kexholms län.
1644
Svenska trupper intar Helsingborg som hade övergivits av danskarna.
18 1753 Februari har bara 17 dager pga. att den gregorianska kalendern införs.
19 1714 Finland förloras efter ett nederlag vid Storkyro mot ryssarna.
1719
Karl XII:s finansminister Görtz avrättas av den nya regimen.
1865
Föds Sven Hedin som kommer att bli den siste svensken som adlas.
1989
Globen i Stockholm invigs.
20 1636 Axel Oxenstierna beslutar att Sverige ska ha ett postverk.
21 1719 En ny regeringsform antas som avskaffar enväldet.
1789
En ny grundlag antas som ger kungen enväldig makt.
1809
Ryska trupper invaderar Finland.
22 1617 Dödsstraff införs för dem som konverterar till katolicismen.
1944
Ryska flygplan fäller av misstag bomber över Stockholm.
23 1719 Ulrika Eleonora väljs av riksdagen till Sveriges regent.
24 1389 Albrekt av Mecklenburg besegras i slaget vid Åsle av Margareta.
1645
Lennart Torstensson besegrar en kejserlig armé i slaget vid Jankow.
1925
Statsministern och nobelpristagaren Hjalmar Branting avlider.
25 1658 Freden i Roskilde, Skåneland och  Bohuslän blir svenskt.
26 1577 Erik XIV dör fängslad i Örbyhus i norra Uppland.
27 1477 Påven Sixtus IV godkänner att ett universitet upprättas i Uppsala.
1974
Riksdagen antar en ny regeringsform som tar ifrån kungen all makt.
28 1710 Magnus Stenbock segrar i slaget vid Helsingborg.
1986
Statminister Olof Palme mördas på Sveavägen i Stockholm.
29 1720 Ulrika Eleonora abdikerar till förmån för sin make Fredrik av Hessen.

Mars
 
1 1593 Uppsala möte inleds.
1994
Medlemsförhandlingarna med EU slutförs.
2 1014 Den dansk-norsk-engelske kungen Sven Tveskägg avlider.
1808 Ryska trupper intar Helsingfors.
3 1918 Freden i Brest-Litovsk sluts, vilket avslutar första världskriget i öst.
1983 Skaparen av Tintin, den belgiske tecknaren Hergé (Georges Remi) avlider.
4 1970 Arbetsveckan kortas ner från 42,5 timmar till 40.
5 1584 Karlstad grundas av hertig Karl (Karl IX).
1920
Sverige blir medlem i Nationernas förbund.
6 1475 Den italienske konstnären Michelangelo föds.
1619 Den franske dramatikern Cyrano de Bergerac föds.
7 322 f. Kr. Den grekiske filosofen Aristoteles avlider.
1897 Hammarby IF bildas.
1992 Förre finansministern Gunnar Sträng avlider.
8 1809 Chefen för den västra armén gör myteri mot Gustav IV Adolf.
1844
Karl XIV Johan avlider.
9 1451 Upptäckaren Amerigo Vespucci föds, Amerika är uppkallad efter honom.
1862
Sjöslaget vid Hampton Roads mellan Monitor och Merrimack utkämpas.
10 1920 Hjalmar Branting bilder den första helt socialdemokratiska regeringen.
11 1716 Karl XII intar Kristiania (Oslo).
12 1890 Vissångaren Evert Taube föds.
1932
Ivar Kreuger begår självmord i Paris.
1986
Ingvar Carlsson utses till statsminister efter den mördade Olof Palme.
13 1809 Gustav IV Adolf tas tillfånga på Stockholms slott under en statskupp.
14 1879 Vetenskapsmannen Albert Einstein föds.
15 1622 Kristianstad får sina första stadsprivilegier utfärdade av Kristian IV.
16 1792 Ett attentat vid en operamaskerad sårar Gustav III dödligt.
17 180 e. Kr. Den romerske kejsaren Marcus Aurelius avlider i dagens Wien.
18 1584 Den ryske tsaren Ivan den förskräcklige avlider.
19 1703 Lewenhaupt segrar över ryssarna i slaget vid Saladen i Kurland.
1958
Kvinnor får rätt att bli präster.
20 1600 I Linköpings blodbad avrättar hertig Karl sina politiska motståndare.
1786
Gustav III instiftar Svenska akademin.
21 1996 Göran Persson efterträder Ingvar Carlsson som statsminister.
22 1996 Femtiolappen återinförs, denna gång med Jenny Lind som motiv.
23 1980 En folkomröstning avgör att kärnkraften ska avskaffas på lång sikt.
24 1720 Ulrika Eleonora abdikerar till förmån för sin make Fredrik I.
25 1751 Fredrik I avlider.
26  752 Stefan II som hade varit påve i tre dagar avlider.
27 1940 Ransonering på kaffe och te införs.
28 1656 Svenskar lider ett katastrofalt nederlag i slaget vid Warka.
29 1792 Gustav III avlider av de skador han fick vid attentatet i operan.
30 1981 USA:s president Ronald Reagan utsätts för ett mordförsök.
31 1727 Den engelske vetenskapsmannen Isaac Newton avlider.

April
 
1  
2  
3  
4 1611 Kalmarkriget startar när Danmark förklarar krig mot Sverige.
5 1632 Gustav II Adolf korsar floden Lech och hans fiende Tilly såras dödligt.
1697
Karl XI dör av magcancer.
6 1520 En bondearmé besegras av danska trupper i slaget vid Uppsala.
1974
ABBA vinner Schlager-EM med "Waterloo".
7 1953 Dag Hammarskjöld väljs till FN:s generalsekreterare.
8 1990 Brand bryter ut på färjan Scandinavian Star, 170 människor omkommer.
9 1689 Drottning Kristina avlider i Rom.
1947
Karin Kock tillträder regeringen och blir Sveriges första kvinnliga minister.
10 1940 Ransonering på socker införs.
1960
Kvinnor prästvigs i Sverige för första gången.
11 1940 Allmän mobilisering påbjuds i Sverige.
12  
13  
14 1632 Gustav II Adolf tågar in i Augsburg med sin armé.
15 1990 Skådespelerskan Greta Garbo avlider.
16 1700 Karl XII avreser från Stockholm som han ser för sista gången.
1940
Författarinnan och nobelpristagaren Selma Lagerlöf avlider.
17 1676 Fredrik I föds i Kassel.
18  
19 1632 Polens kung och Sveriges ex-kung Sigismund avlider i Warszawa.
20  
21 1700 Danmark angriper Holstein-gottorp, vilket innebär krig mot Sverige.
1703
Karl XII besegrar en sachsisk kavalleristyrka i slaget vid Pultusk.
1889
Sveriges socialdemokratiska arbetarparti bildas.
22  
23 1847 Historikern, skalden och tonsättaren Erik Gustaf Geijer avlider.
24 1808 Ryska trupper erövrar Gotland.
25 1744 Astronomen Anders Celsius som skapade celsiusskalan avlider.
26  
27 1792 Jakob Anckarström som mördade Gustav III halshuggs i Stockholm.
28 121 e. Kr. Den romerske kejsaren Marcus Aurelius föds.
29 1913 Uppfinnaren Gideon Sundbäck får pantent för blixtlåset.
30 1946 Carl XVI Gustaf föds.

Maj
 
1 1893 50 Gårdar brinner ner i Kristinehamn.
2 1929 Den första svenska ljudfilmen har premiär.
3 1710 Adolf Fredrik föds på Gottorp slott.
1808
Amiral Cronstedt överlämnar förrädiskt Sveaborg till ryssarna.
1826
Karl XV föds.
4 1436 Engelbrekt mördas av Måns Bengtsson (Natt och Dag).
1991
Sverige vinner Schlagerfestivalen med Carolas "Fångad av en stormvind".
5 1984 Sverige vinner Schlagerfestivalen med "Diggi-Loo-Diggi-Ley"
6 1680 Karl XI gifter sig med den danska prinsessan Ulrika Eleonora.
7 1697 Stockholms slott brinner ned.
8  
9  
10 1809 Gustav IV Adolf avsätts och hans ättlingar förlorar rätten till kronan.
11 1657 Svenskarna börjar belägra Brzesc.
12 1496 Gustav Vasa föds i Rydboholm norr om Stockholm.
1702
Karl XII intar Warszawa för första gången.
1971
Demonstranter hindrar fällning av almar i Kungsträdgården.
13 1657 Brzesc kapitulerar till de svenska trupperna.
14 1912 August Strindberg dör.
1931
Fem demonstranter dödas i Ådalen av utkommenderad militär.
1959
Riksdagen inför ATP-pension med 115 röster mot 114.
15 1470 Kung Karl Knutsson Bonde avlider.
16 1840 Departementalreformen, statsråden blir chefer över olika departement.
1951
Riksdagen beslutar att införa rätt till tre veckors semester för arbetstagare.
17 1808 Gotland befrias efter att i en månad ha varit ockuperat av ryska trupper.
1814
Norge förklarar sig självständigt, vilket innebär krig mot Sverige.
18 1160 Erik den helige stupar i en strid mot Magnus Henriksson utanför Uppsala.
19 1951 Riksdagen antar en ny religionsfrihetslag.
20  
21 1481 Kristian I avlider.
1786
Kemisten Carl Wilhelm Scheele som upptäckte grundämnet syre avlider.
22 1614 I Kristianstad anläggs en fästning och ett handelscentrum av Kristian IV.
1762
Det Pommerska kriget mot Preussen avslutas med freden i Hamburg.
23 1707 Botanikern Carl von Linné föds.
1951
Mjölkförpackningen Tetra Pak presenteras.
1962
Riksdagen beslutar att införa nioårig grundskola.
24 1567 Erik XIV deltar i Sturemorden i Uppsala.
1612
Älvsborg kapitulerar till den danska armén.
25  
26  
27 1660 Freden i Köpenhamn, Danmark får tillbaka Bornholm och Trondheims län.
1923
Liberala samlingspartiet delas på grund av frågan om rusdrycksförbud.
1965
Kolmårdens djurpark invigs.
28 1164 I slaget vid Ladoga besegras en svensk styrka av Novgorodska trupper.
1810
Tronföljaren Karl August dör oväntat på Kvidinge hed i Skåne.
29  
30 1814 Kriget mellan Frankrike och Sverige avslutas med den andra freden i Paris.
31 1520 Gustav Vasa landstiger i Kalmar efter att ha varit i dansk fångenskap.
1809
Ryska trupper erövrar Umeå.

Juni
 
1 1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
2 1976 Medbestämmandelagen (MBL) antas av riksdagen.
3 1720 I Stockholm sluts en fred utan gränsförändringar med Danmark.
4  
5  
6 1523 Gustav Vasa väljs till kung av riksdagen i Strängnäs.
1654
Drottning Kristina abdikerar i Uppsala, Karl X Gustav ny kung.
1809
En ny grundlag antas och Karl XIII utropas till kung.
7  
8 793 Vikingatiden inleds när klostret Lindisfarne i norra England plundras.
9  
10  
11 1743 Upproriska dalkarlar tågar mot Stockholm.
12 ca 1080 Sankt Eskil blir ihjälslagen av hedningar.
1946
Riksdagen beslutar att alla skolbarn ska ha fria måltider.
13 1710 Viborg kapitulerar till ryssarna.
1952
En DC-3:a på spaningsuppdrag skjuts ner av sovjetiska jaktflygplan.
14 1275 Kung Valdemar förlorar slaget vid Hova mot brodern Magnus Ladulås.
15  
16 1583 Rikskanslern Axel Oxenstierna föds.
1657
Danska trupper inleder kriget mot Sverige med att invadera Bremen.
1858
Gustav V föds.
17 1397 Erik av Pommern kröns till kung över nordens riken i Kalmar.
1682
Karl XII föds.
1709
Karl XII blir skjuten i foten och kan inte leda armén i slaget vid Poltava.
18 1675 Den svenska armén besegras av Brandenburgarna vid Fehrbellin.
19 1976 Carl XVI Gustaf gifter sig med Silvia Sommerlath.
20 1566 Sigismund föds.
1810
Axel von Fersen lynchas av en folkmassa i Stockholm.
21 1446 Lidköpings första kända stadsprivilegier utfärdas.
1756
Kungaparets planer på att göra en statskupp avslöjas.
1985
Förre statsminister Tage Erlander avlider.
22 1743 Stora daldansen, Ett dalauppror krossas i Stockholm.
1866 Ståndsriksdagen sammanträder för sista gången.
23 1457 Kristian I väljs till kung av Sverige.
1523
Gustav Vasa befriar Stockholm.
1743
Adolf Fredrik väljs till svensk tronföljare.
24 1521 Dalkarlar börjar belägra Stockholm som hålls av danskar.
1920
Nationernas förbund dömer att Åland ska tillhöra Finland.
25  
26 1630 Gustav II Adolf landstiger på Usedom i Tyskland.
27 1676 Ystad erövras av den holländske amiralen Tromp.
1902
Forskningsresanden Sven Hedin blir den siste svensken som adlas.
28 1709 Den svenska huvudarmén besegras av ryssarna i slaget vid Poltava.
1788
Puumalaräden, ett falsk anfall gör att Gustav III kan gå i krig mot Ryssland.
29 1676 Den danska huvudarmén invaderar Skåne genom att landstiga vid Råå.
30  

Juli
 
1 1481 Kristian II (Tyrann) föds.
1677
Den svenska flottan lider ett stort nederlag mot danskarna vid Köge Bukt.
1709
Resterna av den svenska armén kapitulerar vid Perevolotjna.
1710
Riga kapitulerar till ryssarna efter åtta månaders belägring.
1960
Stockholms högskola blir ett universitet.
1991
Sverige ansöker om medlemskap i EG vilket sedan omvandlas till EU.
2  
3 1790 Det Viborgska gatloppet räddar svenska flottan från att förintas.
4 1568 Erik XIV gifter sig med Karin Månsdotter.
1676
Helsingborg kapitulerar till danskarna.
1708
Karl XII besegrar den ryska armén i slaget vid Holowczyn.
1799
Oscar I föds i Paris.
5 1980 Björn Borg vinner Wimbledon för femte året i rad.
6 1940 Tyskland tillåts att transportera trupper genom svenskt territorium.
7  
8 1319 Den tre år gamle Magnus Eriksson väljs till svensk kung på Mora äng.
1859
Oscar I avlider.
1940
Ransonering på kakao införs.
9 1701 Karl XII besegrar sachsiska trupper vid övergången av Düna.
1702
Vid Kliszow besegras en sachsisk-polsk armé i grunden av Karl XII.
1790
Det andra sjöslaget vid Svensksund inleds och slutar med en svensk seger.
10 1790 Den svenska flottan besegrar den ryska i det andra slaget vid Svensksund.
11 1654 Nordiska kriget inleds när Sverige angriper Polen.
1897
Ingenjör Andrée inleder sin luftballongsfärd mot nordpolen.
12 1611 Göteborg bränns ner av danskarna.
1952
Ny religionsfrihetslag gör det möjligt att inte tillhöra någon kyrka.
1952
Passtvånget upphör för resenärer till de nordiska länderna.
13  
14 1677 Karl XI segrar i slaget vid Landskrona.
1918
Regissören Ingmar Bergman föds.
1977
Kronprinsessan Victoria föds.
15 1240 Ett svenskt korståg mot Novgorod hejdas i slaget vid Nevas mynning.
1611
Jakob Pontusson De la Gardie erövrar Novgorod.
16 1705 Lewenhaupt segrar över ryssarna i slaget vid Gemäuerthof i Kurland.
1994
Sverige tar brons i fotbolls-VM i USA.
17 1744 Adolf Fredrik gifter sig med Lovisa Ulrika i Berlin.
1788
I slaget vid Hogland besegras den svenska flottan av ryssarna.
18 1656 Tredagarsslaget vid Warszawa inleds, Karl X Gustav segrar.
19 1702 Nederlaget i slaget vid Hummelshof leder till att Livland härjas av ryssarna.
20 1656 En Svensk-brandenburgsk armé segrar i tredagarsslaget vid Warszawa.
21 1959 Sverige går med i den nybildade frihandelsorganisationen EFTA.
1980
De första kvinnliga värnpliktiga rycker in vid F16.
22 1361 Valdemar Atterdag landstiger på Gotland med en armé på 2 500 man.
23 1373 Heliga Birgitta avlider i Rom.
1396
Erik av Pommern väljs till kung av Sverige på Mora äng.
24 1709 Karl XII anländer till Bender.
25 1700 Karl XII landstiger med 2 300 man vid Humlebaek norr om Köpenhamn.
26 1704 Lewenhaupt segrar över ryssarna i slaget vid Jakobstadt i Kurland.
27 1361 Valdemar Atterdag besegrar en gotländsk armé utanför Visby ringmur.
1518
Sten Sture den yngre besegrar Kristian II i slaget vid Brännkyrka.
1989
Stockholms tingsrätt dömer Christer Pettersson för mordet på Olof Palme.
28 1741 Sverige förklarar krig mot Ryssland.
29  
30 1918 Potatisransonering införs.
31 1945 Samlingsregeringen ersätts av en ren socialdemokratisk regering.

Augusti
 
1 1593 Uppsala möte bestämmer slutgiltigt att Sverige är ett protestantiskt land
2 1561 Estland annekteras av Sverige.
3 1611 Kalmar slott kapitulerar genom förräderi till danskarna.
4  
5  
6  
7 1658 Danmarks självständighet hotas när det blir angripet av Karl X Gustav.
1743
En remsa av Finland avträds till Ryssland i freden i Åbo.
8 1220 Ett svenskt korståg mot Estland slås tillbaka i slaget vid Leal.
1709
Danmark förklarar krig mot Sverige.
1993
En Jas 39 Gripen kraschar på Långholmen i Stockholm under en flyguppvisning.
9  
10 1628 Regalskeppet Vasa sjunker vid Stockholms hamn under sin jungfrufärd.
11  
12 1323 Finlands gräns mot Ryssland fastställs i freden i Nöteborg.
13 1645 I freden i Brömsebro vinner Sverige Jämtland och Halland från Danmark.
1719
En rysk attack mot Stockholm slås tillbaka i slaget vid Södra Stäket.
1788
Adliga officerare begår landsförräderi genom att bilda Anjalaförbundet.
14 1790 I Värälä sluts en fred utan gränsförändringar med Ryssland.
1814
Sverige och Norge bildar union genom konventionen i Moss.
15  
16 1434 Riksrådet avsätter Erik av Pommern efter påtryckningar från Engelbrekt.
1676
Kristianstad faller till danskarna.
17 1676 Karl XI stoppar danskarnas framryckning i slaget vid Halmstad.
18 1700 Danmark sluter fred med Sverige och Holstein-gottorp i Traventhal.
19 1772 Gustav III genomför en oblodig statskupp.
1971
Sveriges första kärnkraftverk startas i Simpevarp utanför Oskarshamn.
20 1959 Regalskeppet Vasa bärgas efter att legat på havsbottnen under 333 år.
21 1772 En ny regeringsform som ger kungen mer makt antas.
1810
Jean Baptiste Bernadotte väljs till svensk tronföljare.
22 1552 Gustav Vasa gifter sig med den 39 år yngre Katarina Stenbock.
23 1679 Skånska kriget avslutas när freden i Fontainebleu sluts med Danmark.
1741
Slaget vid Villmanstrand slutar med en rysk seger.
1973
Norrmalmstorgsdramat inleds när bankrånare tar gisslan.
24 1632 Gustav II Adolf misslyckas att inta Alte Veste utanför Nürnberg.
25 1976 Författaren och nobelpristagaren Eyvind Johnson avlider.
26  
27 1510 Ett svenskt angrepp mot Skåne slås tillbaka vid slaget i Fantahåla.
1634
En svensk armén lider ett allvarligt nederlag i slaget vid Nördlingen.
1922
En folkomröstning säger nej till förslaget om rusdrycksförbud.
28 1565 En svensk armé erövrar Varberg.
1654
Rikskanslern Axel Oxenstierna avlider.
1973
Norrmalmstorgsdramat upplöses.
29 1965 Avgår den sista ordinarie tågresan med ånglok i Sverige.
30 1655 Warszawa intas av svenska trupper utan motstånd.
1721
Stora nordiska kriget avslutas med freden i Nystad, Ryssland segrar.
31  

September
 
1  
2 1675 Danmark förklarar krig mot Sverige.
3
4 1563 Älvsborg kapitulerar till danskarna.
1564
Erik XIV plundrar och bränner ner Ronneby samt slår ihjäl invånarna..
5 1520 Stockholm kapitulerar till Kristian II.
6 1581 Narva erövras från ryssarna.
7 1631 Gustav II Adolf besegrar Tilly i slaget vid Breitenfeldt.
8
9 1000 Slaget vid Svolder utkämpas mellan de skandinaviska kungarna..
10 2003 Utrikesminister Anna Lindh blir knivhuggen upprepade gånger på NK.
11 2003 Anna Lindh avlider kl. 05.29 av sina skador från gårdagens överfall.
12
13 1757 Det Pommerska kriget inleds när Sverige angriper Preussen.
14 1441 Kristoffer av Bayern kröns till kung i Uppsala domkyrka.
1706
Karl XII tvingar Sachsen att sluta fred i Altranstädt.
1808
Den svenska armén misslyckas med att hejda ryssarna i slaget vid Oravais.
2003
En folkomröstning om införandet av euro som valuta resulterar i ett nej.
15 1621 Gustav II Adolf intar Riga.
1655
Kolonin Nya Sverige i Nordamerika erövras av holländarna.
1940
Socialdemokraterna får 53,8 % av rösterna i riksdagsvalet.
1973
Gustav VI Adolf avlider.
1990
TV4 startar sina sändningar.
16 1629 Kriget mot Polen avslutas med stilleståndet i Altmark.
1973
Riksdagsvalet leder till att båda blocken får 175 mandat.
17 1605 I slaget vid Kirkholm drabbas Sverige av ett stort nederlag mot Polen.
1809
I freden i Fredrikshamn förloras Finland till Ryssland.
1948
FN-medlaren Folke Bernadotte mördas av judiska extremister.
1961
FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld dör i en flygolycka i Kongo.
1965
Umeå universitet invigs.
18 1872 Karl XV avlider i Malmö.
19 1976 Riksdagsvalet leder till att socialdemokraterna förlorar makten efter 44 år.
20 1655 En svensk styrka segrar i slaget vid Nowy Dwor i Polen.
21 1624 Södertäljes borgmästare avrättas på grund av att han är katolik.
22 1568 Erik XIV:s rådgivare Jöran Persson avrättas efter att ha utsatts för tortyr.
23 1655 Karl X Gustav segrar i slaget vid Wojnicz i Polen.
24 1531 Gustav Vasa gifter sig med Katarina av Sachsen-Lauenburg.
1636
Johan Banér besegrar en kejserlig armé i slaget vid Wittstock.
1932
Per Albin Hansson tillträder som statsminister.
25 1598 Sigismund besegras av hertig Karl i slaget vid Stångebro.
26
27
28 1994 Mer än 850 människor omkommer när Estonia förliser.
29 1560 Gustav Vasa avlider.
1708
Lewenhaupt besegras i slaget vid Ljesna av den Ryska armén.
1919
Riksdagen antar en lag om åtta timmars arbetsdag.
30

Oktober
 
1 1536 Gustav Vasa gifter sig med Margareta Leijonhufvud och får sen tio barn.
1766
Gustav III gifter sig med Sofia Magdalena i Köpenhamn.
1950
Den första tunnelbanelinjen i Stockholm invigs.
1977
Landvetters flygplats utanför Göteborg invigs.
2 1954 Göteborgs universitet invigs.
3 1962 TV-programmet Hylands hörna har premiär.
4 1550 Karl IX föds.
1562
Johan III gifter sig i Vilnius med den 11 år äldre Katarina Jagellonica.
5 1656 Den ryska armén häver sin belägring av Riga.
6 1946 Statminister Per Albin Hansson avlider av en hjärtattack.
7 1391 Heliga Birgitta helgonförklaras i Rom.
1748
Karl XIII föds.
8 1982 Olof Palme bildar en ny socialdemokratisk regering.
9 1650 Karl (X) Gustav utses till svensk tronföljare.
10 1471 Sten Sture den äldre besegrar Kristian I i slaget vid Brunkeberg.
1625
Fortifikationsofficeren och arkitekten Erik Dahlberg föds.
11 1891 Skansen i Stockholm invigs.
1946
Tage Erlander utses till ny statsminister, och stannar på posten i  23 år.
12 1989 Christer Pettersson frias av Svea hovrätt för mordet på Olof Palme.
13 1957 En folkomröstning om pensionerna ger inget entydigt resultat.
1962
Premiär för radioprogrammet svensktoppen.
1978
Ola Ullsten bildar en folkpartistisk minoritetsregering.
14 1648 Den Westfaliska freden sluts, Sverige erhåller flera tyska landområden.
1969
Olof Palme tillträder som statsminister.
15 1997 Premiär för TV 8.
16 1955 I en folkomröstning säger 82,9 % nej till högertrafik.
17 1356 Erik Magnusson gör uppror mot sin far Magnus Eriksson.
18  
19 1917 Parlamentarismens genombrott, liberal-socialdemokratisk regering.
20  
21 1266 Birger Jarl avlider.
1833
Uppfinnaren Alfred Nobel föds.
22  
23 1384 Vadstena kloster invigs.
1506
Kalmar befrias från danskarna.
1636
Karl X Gustavs drottning Hedvig Eleonora föds.
24 1654 Karl X Gustav gifter sig med Hedvig Eleonora.
1657
Karl X Gustav erövrar den danska fästningen Fredriksodde.
1715
Hannover förklarar krig mot Sverige.
25  
26  
27 1714 Karl XII inleder sin fjorton dagar långa ritt hem från Turkiet.
28 1412 Drottning Margareta dör av pesten i Flensburg.
1885
Den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson föds.
29 1642 Kristinehamn grundas.
1950
Gustav V avlider på Drottningholms slott.
1954
Premiär för TV-sändningar i Sverige.
30 1611 Karl IX avlider i Nyköping.
1676
Karl XI befriar Helsingborg.
1718
Karl XII inleder sitt andra norska fälttåg.
1998
63 ungdomar omkommer när en festlokal i Göteborg brinner ner
31 1517 Martin Luther spikar upp 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg.
1797
Gustav IV Adolf gifter sig med Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden.
1805
Gustav IV Adolf förklarar krig mot Napoleon.
1945
Ransonering av kaffe, te och kakao upphör.

November
 
1 1709 Danskarna invaderar Skåne.
1778
Gustav IV Adolf föds.
1905
Unionen mellan Sverige och Norge upphör.
1993
Maastrichtfördraget träder i kraft.
2 1887 Operasångerskan Jenny Lind som senare avbildas på femtiolappen dör.
3 1655 Drottning Kristina offentliggör att hon blivit katolik.
1940
Ransonering av ost införs.
4 1332 Magnus Eriksson köper Skåne och Blekinge från Johan av Holstein.
1520
Kristian II kröns till svensk kung.
2001
Ludmila Engquist erkänner att hon har dopat sig.
5 1715 Karl XII blir skjuten i bröstet i slaget vid Strezow.
1919
Svenska Rädda Barnen bildas.
6 1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1881
Skräddarmästaren August Palm håller Sveriges första socialistiska möte.
1991
Riksdagen antar en ny grundlag, yttrandefrihetsgrundlagen.
7 1991 TV 4 blir den tredje marksända kanalen.
8 1520 Stockholms blodbad inleds. Kristian II låter avrätta Sveriges ledande män.
1622
Karl X Gustav föds i Nyköping.
9 1520 Stockholms blodbad avslutas, cirka åttio människor blev avrättade.
1719
I Stockholm sluts fred med Hannover, Sverige förlorar Bremen-Verden.
10 1995 "Tobleroneaffären" tvingar Mona Sahlin att lämna regeringen.
11 1714 Karl XII anländer till svenska Pommern efter fem år i Turkiet.
1882
Gustav VI Adolf föds.
12 1990 Försäkringsbolagen SPP och Trygg Hansa slås ihop.
13 1994 I en folkomröstning röstar 52,2 % svenska folket ja till medlemskap i EU.
14 1907 Författarinnan Astrid Lindgren föds.
15  
16 1944 Tidningen Expressen ges ut för första gången.
17 1592 Johan III avlider.
1700
En rysk kavalleristyrka skingras vid Pyhäjoggi pass av Karl XII:s armé.
18 1844 Sången "Du gamla, du friska" (senare "...du fria") har premiär.
19 1657 Kapitulerar Frösö skans i jämtland till en norsk styrka.
1946
Sverige blir medlem i FN.
1992
Den fasta växelkursen på kronan överges.
20 1700 Karl XII besegrar en tre gånger större rysk armé i slaget vid Narva.
1858
Författarinnan och nobelpristagaren Selma Lagerlöf föds.
21 1998 28 personer skadas i en bussolycka utanför Enköping.
22 1595 Vadstena kloster upplöses av hertig Karl.
23 1860 Socialdemokratiske statsministern Hjalmar Branting föds.
24 1655 Karl XI föds.
1715
Karl X Gustavs drottning Hedvig Eleonora avlider.
1718
Karl XII inleder belägringen av Fredrikstens fästning i Fredrikshald.
1741
Ulrika Eleonora avlider.
25 1867 Uppfinnaren Alfred Nobel får patent för dynamiten.
26 1945 Ransonering av bensin och skor upphör.
1952
Sven Hedin som utforskade Centralasien avlider.
27 1701 Astronomen Anders Celsius som blir upphovsman till Celsiusskalan föds.
28 1654 Sverige erhåller ett mindre landområde i Tyskland genom recessen i Stade.
29 1229 I slaget vid Olustra förlorar Erik läspe och halte tronen till Knut Långe.
1697
Karl XII förklaras myndig endast 15 år gammal och tar över regeringen.
30 1495 Den "Viborgska smällen" förhindrar ryssarna från att erövra Viborg.
1718
Karl XII stupar vid Fredrikshald.

December
 
1 1374 Ex-kung Magnus Eriksson omkommer under ett skeppsbrott i Norge.
1718
Den svenska armén häver belägringen av Fredriksstens fästning.
2  
3  
4 1676 Karl XI segrar i slaget vid Lund mot danskarna.
5 1969 TV 2 börjar sända.
6 1998 Gävle drabbas av ett kraftigt snöoväder, gatorna täcks av meterhög snö.
7 1626 Drottning Kristina föds.
1979
Stig Bergling döms till livstids fängelse för att ha spionerat åt Sovjetunionen
8 1865 Det sista beslutet om att avskaffa ståndsriksdagen tas.
1907
Oscar II avlider.
9 1594 Gustav II Adolf föds.
1712
Magnus Stenbock besegrar en dansk armé i slaget vid Gadebusch.
10 1317 Nyköpings gästabud, hertig Erik och Valdemar fängslas av kung Birger
1680
Riksdagen beslutar att införa kungligt envälde.
1896
Alfred Nobel avlider. Nobelprisen utdelas denna dag från och med 1901.
11 1715 Karl XII lämnar det belägrade Stralsund.
12 1643 Torstenssonkriget inleds när Sverige angriper Danmark.
1715
Stralsund kapitulerar till Sveriges fiender.
1961
Tage Danielsson och Hasse Alfredsson bildar aktiebolaget Svenska Ord.
13 1533 Erik XIV föds.
1715
Karl XII landstiger utanför Trelleborg, efter att ha varit utomlands i 15 år.
14 1503 Sten Sture den äldre dör i Jönköping.
1697
Karl XII kröner sig själv till kung.
1959
Arlanda flygplats invigs.
15 1718 Ulrika Eleonora förklarar sig villig att avskaffa enväldet.
16 1970 Tvåkammarriksdagen sammanträder för sista gången.
17 1918 Lika rösträtt till kommunalvalen införs, den graderade rösträtten slopas.
18 1290 Magnus Ladulås avlider.
1672
Karl XI förklaras myndig och tar över regeringsmakten.
19 1962 Statsminister Tage Erlander drar en vits i TV-programmet Hylands hörna.
20 1537 Johan III föds.
1655
Drottning Kristina bosätter sig i Rom.
21  
22  
23 1943 Drottning Silvia föds.
24  
25 1156 Sverker den äldre mördas av sin körsven på väg till julottan.
26 1677 Stettin kapitulerar till danskar och brandenburgare efter ett envist försvar.
27 1991 Ett SAS-plan kraschar i Gottröra, alla 129 passagerare överlever.
28  
29  
30 1701 En svensk styrka i Baltikum besegras av av ryssarna i slaget vid Erastfer.
31 1987 TV 3 bryter TV-monopolet när de börjar sända via satellit från London.