Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik
  
 


 
  

Örjan Martinsson

Forntiden

20 000 f. Kr. Den senaste istiden når sin största utbredning och täcker hela Skandinavien utom västra Jylland.

9 500 f. Kr. Istidens slutfas inleds och glaciären börjar att dra sig tillbaka från mellersta Sverige. Skåne och Danmark är ett sammanhängande landområde

8 500 f. Kr. Medeltemperaturen ligger på dagens nivå, därmed är istiden över. De sista resterna av glaciären försvinner snabbt under det följande årtusendet.

5 000 f. Kr. En landsänkning i södra Skandinavien leder till att Öresund och Bälten bildas. I norra och mellersta Skandinavien fortskrider en landhöjning.

4 000-1 800 f Kr. Yngre stenåldern. Jordbruk och boskapsskötsel har spridits till Skandinavien från Västeuropa.

1 800-500 f Kr. Bronsåldern. Redskapen görs av brons och blir därmed effektivare. Människorna kremerar sina döda istället för att begrava dem som under stenåldern. Lokala och regionala hövdingadömen bildas.

500-0 f Kr. Keltisk järnålder. Bronsredskapen ersätts av järnredskap. Klimatet blir kallare och befolkningen minskar. Folkets värderingar tycks vara kollektivistiska, och de har inget behov av att manifestera rikedom.

0-400 e Kr. Romersk järnålder. Handelskontakter med romarriket leder till ökade skillnader mellan rika och fattiga. Sydsverige inordnas i ett större ekonomiskt och politiskt system med centrum i Danmark. Runskriften införs i Sverige.

400-550 Folkvandringstid. Handelskontakterna med romarriket upphör med kriser som följd. Mindre riken uppstår i Skandinavien. Fornborgar och monumentala gravar anläggs.

550-800 Vendeltid. Ett rike med centrum i Uppland konsolideras. Kulturella skillnader mellan Mälardalen och Västsverige blir allt tydligare. Många handelskontakter med länder på andra sidan östersjön. Under andra halvan av 700-talet grundas handelsstaden Birka på Björkö i Mälaren, sannolikt beordrat av en kung.

Vikingatiden

 

829-831 Den tyske missionären Ansgar besöker Birka för första gången.

ca 844 Birka brandskattas av danskar och den före detta svenske kungen Anund.

850-853 Ansgars andra besök i Sverige.

862 Den svenske vikingen Rurik grundar ett ryskt rike.

ca 900 En svensk vikingahövding erövrar handelsstaden Hedeby i södra Danmark.

Slutet på 900-talet Upphör Birka att fungera som en viktig handelsstad. Vid samma tid grundläggs Sigtuna som tar över Birkas roll.

ca 983 Sveakungen Erik Segersäll besegrar sin brorson Styrbjörn i slaget vid Fyrisvallarna utanför Uppsala.

ca 993 Erik Segersäll dör och efterträds av sin son Olof Skötkonung.

994 Tillsammans med den danske kungen Sven Tveskägg leder Olof Skötkonung ett vikingatåg mot England som slutar med Olof Skötkonung låter döpa sig.

990-talet Sveriges första mynt börjar präglas i Sigtuna.

1000 Sjöslaget vid Svolder. Olof Skötkonung och den den danske kungen Sven Tveskägg besegrar den norske kungen Olav Tryggvason.

ca 1013 Sveriges första biskopssäte inrättas i Skara

ca 1022 Olof Skötkonung dör och hans son Anund Jakob blir ny kung.

ca 1026 Anund Jakob och den norske kungen Olav Haraldsson utkämpar ett oavgjort slag mot den dansk-engelske kungen Knut den store i slaget vid Helge å i Skåne. Fortsättningen av kriget går uppenbarligen ännu sämre för Anund Jakob eftersom det omkring 1030 präglades mynt i Knut den stores namn i Sigtuna.

1030-talet Myntprägling upphör i Sverige.

1040-41 Ingvar Vittfarne leder ett vikingatåg mot Särkland som slutar olyckligt.

ca 1050 Anund Jakob dör och efterträds av sin äldre bror Emund den gamle.

ca 1060 Emund den gamle dör som den siste av den gamla kungaätt som kanske har regerat över svearna under hela vikingatiden.

Tidig medeltid

1060 Jarlen Stenkil väljs till kung av Sverige och blir den förste kungen av den Stenkilska ätten. Han gynnar Hamburgkyrkan och utsätts för en norsk invasion av Västergötland. När han dör 1066 utbryter det komplicerade tronstrider.

ca 1080 Enligt Hervararsagan ska kung Inge den äldre ha fördrivits från Svealand och ersatts av Blot-Sven eftersom han hade vägrat att blota till gudarna. Efter tre år skulle Inge ha återvänt och krossat upproret. Det är dock tveksamt ifall denna episod verkligen har inträffat.

1101 De skandinaviska kungarna möts i Kungahälla för att lösa en tvist mellan Norge och Sverige om Dalsland. Mötet slutar med att Sverige behåller Dalsland och att Norges kung Magnus III gifter sig med den svenska prinsessan Margareta, som får tillnamnet Fredkulla.

1120-talet Den Stenkilska ätten utslocknar. De följande hundra åren kännetecknas av hårda tronstrider mellan främst den Erikska och den Sverkerska ätten.

1123 Enligt Snorre Sturlasson ska den norske kungen Sigurd Jorsalefare ha lett ett korståg mot hedningar i Kalmartrakten som blev både kristnade och plundrade. Men det är mycket tveksamt ifall denna så kallade "Kalmare ledung" verkligen har ägt rum. Kalmartrakten var dessutom redan kristnad vid den tiden.

1140-talet Myntpräglingen återupptas.

1143 Ett cistercienserkloster i Alvastra grundas av Sverker den äldre.

1151 Staden Lödöse vid Göta älv nämns för första gången. Troligen har den varit en betydande handelsplats sedan mitten av 1000-talet.

1153 På ett kyrkomöte i Linköping beslutas det att prästernas rättsskydd ska ökas och att skatt ska betalas till påven, den så kallade Peterspenningen. Påvens sändebud Nikolaus Breakspear lägger fram ett förslag om att Sverige ska bli ett eget ärkestift och inte lyda under ärkebiskopen i Lund. Förslaget skjuts på framtiden då svenskarna inte kunde ena sig om ärkebiskopen skulle ha sitt säte i Uppsala eller i Linköping. Samma år slås ett danskt anfall mot Småland tillbaka.

1155-1158 Erik Jedvardsson (den Helige) och biskop Henrik leder ett korståg mot Finland för att kristna finnarna.

1156 Sverker den äldre mördas av av sin körsven på väg till julottan i närheten av Alvastra. Troligen låg den danske prinsen Magnus Henriksson bakom dådet.

1160 Erik Jedvardsson stupar i en strid mot den danske prinsen Magnus Henriksson i närheten av Uppsala. Efter sin död dyrkas han som Erik den helige och blir Sveriges skyddshelgon.

1164 Sverige blir ett eget ärkestift med ärkebiskop i Uppsala. Cisterciensermunken Stefan från Alvastra blir den första innehavaren av ämbetet.

1165 Ärkebiskop Stefan skriver ett brev som nu är det äldsta bevarade dokumentet skrivet i Sverige.

1180 Johanniterorden upprättar det första svenska hospitalet i Eskilstuna för att hjälpa fattiga och sjuka.

1187 Karelska sjörövare bränner ner handelsstaden Sigtuna och slår ihjäl ärkebiskopen i Uppsala. Fullt krig verkar råda i östersjön vid den här tiden.

1198 Sveriges äldsta bevarade bok, Kalendarium Vallentunense, skrivs.

1200 Sverker den yngre befriar kyrkan från skatt till kronan.

1205-1210 Striderna mellan de Erikska och de Sverkerska ätterna kulminerar med fältslagen vid Älgarås 1205, Lena 1208 och Gestilren 1210. Erik Knutsson fördriver Sverker den yngre och krönts till ny kung, den första kända kungakröningen i Sverige.

1220 Ett svenskt korståg mot Estland misslyckas.

1225 Ett kungligt råd nämns för första gången. Detta råd som troligen har funnits under en längre tid är ursprunget till det senare så mäktiga riksrådet.

1238-1239 Det andra korståget mot Finland riktas mot de hedniska tavasterna och leds av Birger Jarl och biskop Thomas. Senare historieskrivning har felaktigt daterat det till 1249.

1247 Holmger Knutsson genomför med stöd av de uppländska bönderna ett uppror mot Erik Eriksson. Upproret slås ned i slaget vid Sparrsätra utanför Enköping. De uppländska bönderna bestraffas med tunga skatter.

1248 På kyrkomötet i Skänninge beslutas att de svenska prästerna inte får gifta sig.

Folkungatiden

1250 Valdemar väljs till kung som den förste av folkungaätten. Hans far Birger Jarl har dock den den egentliga regeringsmakten fram till sin död 1266.

1252 Stockholm omnämns för första gången. Staden har växt upp intill de försvarsanläggningar som kan spåras tillbaka till 1010.

1273 Valdemar skickar den första kända diplomatiska beskickningen till ett europeiskt hov. Syftet är att förhandla med hertigen av Braunschweig om ett giftermål. Valdemar blir samma år tvungen att göra en botresa till påven då han har gjort sin hustrus syster gravid. Ärkebiskopens säte flyttas från Gamla Uppsala till Östra Aros som därefter kallas för Uppsala.

1275 Valdemars bröder Magnus Ladulås och Erik gör uppror och fördriver honom till Norge. Magnus Ladulås kröns till kung året efter. Striderna upphör dock inte med det.

1279 I Alsnö stadga fastlås att alla som gör krigstjänst med egen häst och rustning får skattefrihet. Detta innebär att en svensk adel uppstår.

1285 Magnus Ladulås möter på Kalmar slott representanter för Norge och tjugotre hansastäder. En överenskommelse om att Gotland och Visby ska ligga under den svenska kronan sluts.

1288 Öppet krig bryter ut mellan borgarna i Visby och de gotländska bönderna. Magnus Ladulås ingriper och tvingar Visby att underordna sig riket.

1290 Magnus Ladulås dör och hans son Birger är bara tio år gammal. En förmyndarregering ledd av marsken Torgils Knutsson styr riket de följande åtta åren.

1292 Marsken Torgils Knutsson erövrar Karelen och grundar Viborg 1293 under det tredje korståget mot Finland. Långvariga stridigheter mot Novgorod inleds som en följd av korståget.

1306 Håtunaleken. Kung Birger tillfångatas av sina bröder Erik och Valdemar och tvingas dela riket med dessa.

1317 Nyköpings gästabud. Kung Birger hämnas Håtunaleken genom att fängsla sina bröder Erik och Valdemar i Nyköpingshus, där de senare dör. Birger lyckas ena riket igen men blir snart fördriven av sina bröders anhängare.

1319 Magnus Eriksson blir endast tre år gammal vald till kung av Sverige och efterträder sin morfar Håkon V som kung av Norge. En förmyndarregering styr Sverige fram till 1332.

1323 Den första rysk-svenska freden sluts i Nöteborg.

1332 Magnus Eriksson köper Skåne och Blekinge för 34 000 mark. År 1341 köps även Halland. Danmarks kung Valdemar Atterdag erkänner köpet i freden vid Varberg 1343.

1335 Träldomen förbjuds i lag.

1347 Magnus Eriksson utfärdar en för hela riket gemensam landslag och stadslag. Vilka därmed ersätter de gamla landskaps- och stadslagarna.

1348-1351 Magnus Eriksson gör ett korståg mot Ryssland

1350-1351 Sverige härjas av digerdöden.

1355 Magnus Erikssons yngre son Håkan blir kung av Norge och upplöser därmed unionen med Sverige.

1356 Magnus Erikssons äldste son Erik gör uppror mot fadern med stöd av adeln. Året efter delas riket mellan dessa två.

1359 Erik och hans familj dör, troligen av pesten. Magnus Eriksson blir återigen kung över hela riket.

1360-1361 Den danske kungen Valdemar Atterdag erövrar Skåne, Halland, Blekinge och Gotland.

1363 Adeln fördriver folkungaätten från tronen och väljer Albrekt av Mecklenburg till kung. I praktiken är det dock adeln som styr.

1389 När Albrekt av Mecklenburg försöker öka sin makt vänder sig adeln till Margareta som redan är regent över Danmark och Norge. I slaget vid Åsle i närheten av Falköping besegras Albrekt. Margareta styr nu över ett enat Skandinavien.

Unionstiden

1389 Efter nederlaget vid Åsle kontrollerar Albrekt av Mecklenburgs anhängare fortfarande Stockholm. De tyska borgarna där misstänker deras svenska kollegor för samröre med Margareta och avrättar flera av dem.

1390 Vitaliebröderna som är anhängare till Albrekt av Mecklenburg inleder ett omfattande sjöröveri riktat mot Margareta.

1391 Heliga Birgitta som dog 1373 helgonförklaras av påven.

1396 Margaretas systerdotterson Erik av Pommern väljs till svensk kung. Margareta kommer dock att behålla makten tills hon dör 1412.

1397 Erik av Pommern kröns till kung över Danmark, Norge och Sverige i Kalmar. Kalmarunionen är ett faktum.

1398 Stockholm överlämnas till Margareta och Erik av Pommern.

1434 Ett uppror i Bergslagen under ledning av Engelbrekt sprider sig snabbt över hela Sverige och Halland. Erik av Pommern avsätts

1435 Ett riksmöte i Arboga utnämner Engelbrekt till rikshövitsman. Riksmötet räknas som Sveriges första riksdag trots att det troligen inte var några bönder som deltog i mötet. Senare på året återfår Erik av Pommern sin makt efter förhandlingar.

1436 Ett nytt uppror av Engelbrekt leder till att Erik Av Pommern avsätts ännu en gång. Alla fyra stånden deltar i en riksdag i Arboga i januari. Den fjärde maj mördas Engelbrekt av en personlig fiende. Senare på året får Erik av Pommern återigen sin makt tillbaka.

1439 Erik av Pommern avsätts i alla sina riken. Han lyckas dock behålla Gotland i ytterligare tio år.

1440 Erik av Pommerns systerson Kristoffer av Bayern väljs till kung över Kalmarunionens riken.

1448 Kristoffer av Bayern avlider oväntat. Karl Knutsson Bonde blir vald till svensk kung och Kristian I över Danmark 1448. Båda blir valda av varsin norsk församling till kung av Norge året efter. Krig bryter ut mellan dessa två. Karl Knutsson Bonde blir snabbt fördriven från Norge och 1457 avsätts han i Sverige av adelsoppositionen. Kristian I blir kung över hela Skandinavien.

1463 Kristian I fängslar ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna. Följden blir att han avsätts av ärkebiskopens anhängare. Komplicerade strider följer de närmaste åren och Karl Knutsson Bonde lyckas bli återvald till kung två gånger och flera andra blir riksföreståndare.

1471 Riksföreståndaren Sten Sture den äldre besegrar Kristian I i slaget vid Brunkeberg utanför Stockholm. Slaget innebär att Sten Sture behåller kontrollen över Sverige och ett nästan trettio år långt uppehåll i stridigheterna.

1477 Skandinaviens första universitet grundas i Uppsala.

1495-1497 Krig mot Ryssland. Viborg slott försvarar sig framgångsrikt men Finland härjas av ryssarna.

1497 Sten Sture den äldre störtas av riksrådet. Den dansk-norske kungen Hans väljs till kung över Sverige.

1501 Sten Sture den äldre gör uppror mot Hans och avsätter honom. Krig mellan Sverige och Danmark kommer att pågå nästan oavbrutet fram till 1520.

1520 Unionskrigen kulminerar när Kristian II besegrar Sten Sture den yngre i slaget vid Bogesund. Efter Kristian II:s kröning sker Stockholms blodbad. Åttiotvå ledande svenskar som tidigare hade fått amnesti av Kristian II avrättas. På grund av detta fördrivs han från Sverige året efter och Kalmarunionen går i graven.

Vasatiden

1521 Gustav Vasa gör uppror mot Kristian II och utnämns till riksföreståndare.

1523 Gustav Vasa väljs till kung av riksdagen i Strängnäs den 6 juni. Vid midsommar kapitulerar Stockholm för Gustav Vasa.

1525 Ett uppror mot Gustav Vasas regim bryter ut i Dalarna. Det kuvas snabbt men ytterligare uppror sker åren 1527, 1529, 1531 och 1542.

1527 Reformationen inleds i Sverige med riksdagen i Västerås. Kyrkan upphör att vara en politisk maktfaktor och dess jord dras in.

1534-1536 Sverige intervenerar i Grevefejden, ett danskt inbördeskrig, för förhindra att Kristian II återtar makten i Danmark.

1541 Den svenska bibelöversättningen trycks

1542-1543 Dackefejden. Det sista och det allvarligaste upproret mot Gustav Vasa kuvas. Hela Småland med undantag av borgarna hade varit kontrollerat av upprorsmännen.

1544 Riksdagen i Västerås avskaffar valkungadömet och beslutar att kronan ska gå i arv inom Vasaätten.

1555-1557 Krig mot Ryssland. Finland härjas svårt.

1560 Gustav Vasa dör och efterträds av sin son Erik XIV.

1561 Estland låter sig annekteras av Sverige för att få skydd mot ryska härjningar. Som en följd av detta bryter krig ut mot Polen 1561-68.

1563-1570 Nordiska sjuårskriget. Krig mot Danmark och Lübeck.

1568 Erik XIV gifter sig med bonddottern Karin Månsdotter. Hans bröder Johan och Karl svarar med att göra uppror. Johan III blir ny kung.

1570-1583 Sverige angrips av Ryssland och dras in i det Livländska kriget.

1590-1595 Ett vapenstillestånd med Ryssland förnyas inte. Men efter ett kort krig sluts fred i Teusina. Sveriges innehav av Estland bekräftas och den finska gränsen regleras till svensk förmån.

1592 Johan III dör och efterträds av sin katolske son Sigismund som även är kung av Polen.

1593 På Uppsala möte bestäms slutgiltigt att Sverige är ett protestantiskt land och att Uppsala universitet ska återupprättas.

1596-1597 Klubbekriget. De finska bönderna gör ett misslyckat uppror mot adelns styre i Finland.

1597-1599 Hertig Karl gör uppror mot sin brorson Sigismund och besegrar honom i slaget vid Stångebro 1598. Året efter avsätts Sigismund av en riksdag i Stockholm.

1600 Hertig Karl låter avrätta de rådsherrar som varit lojala till Sigismund, "Linköpings blodbad". Krig mot Polen bryter ut.1600-1629.

1604 En riksdag i Norrköping erkänner hertig Karl som kung Karl IX.

1611 Danmark angriper Sverige och Karl IX dör.

Stormaktstiden

1611 Gustav II Adolf blir kung i ett läge där Sverige är i krig med Danmark, Polen och Ryssland.

1613 Fred sluts i Knäred med Danmark. Sverige blir tvunget att betala en lösen på en miljon riksdaler för att få tillbaka Älvsborgs fästning. Som en följd av detta blir det en akut brist på silver.

1617 Fred med Ryssland i Stolbova. Sverige erövrar Ingermanland och Kexholms län.

1628 Regalskeppet Vasa sjunker på sin jungfrufärd i Stockholm, det bärgas 333 år senare. Sverige skickar hjälp till den belägrade tyska staden Stralsund och blir därmed inblandad i det trettioåriga kriget.

1629 Ett sex år långt stillestånd sluts mellan Polen och Sverige. Livland och fyra preussiska hamnstäder befinner sig under svensk kontroll. Stilleståndet förlängs sedan med trettio år på villkor att de preussiska städerna återlämnas till Polen.

1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen. Hans enda barn Kristina är bara sex år gammal och en förmyndarregering ledd av Axel Oxenstierna styr landet de följande tolv åren.

1634 Riksdagen antar Sveriges första grundlag, 1634 års regeringsform. Arkitekten bakom regeringsformen är Axel Oxenstierna.

1636 Ett postväsende organiseras i Sverige.

1638 Kolonin Nya Sverige grundas vid Delawarefloden i Amerika. Den erövras 1655 av holländarna.

1643-1645 Krig mot Danmark. I freden i Brömsebro tar Sverige Halland under trettio år samt Jämtland, Härjedalen, Ösel och Gotland.

1645 Sveriges första tidning, Post och inrikes tidningar, börjar utkomma.

1648 Trettioåriga kriget avslutas med den Westfaliska freden. Sverige erhåller Vorpommern, Wismar, Bremen-Verden med mera.

1654 Kristina väljer att abdikera och övergår senare till katolicismen. Karl X Gustav blir ny kung.

1655-1660 Krig mot Polen. Karl X Gustav gör ett framgångsrikt fälttåg men kör sedan fast. Fred sluts i Olivia utan några gränsförändringar.

1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält och tvingar Danmark att sluta sin hårdaste fred någonsin i Roskilde. Sverige erövrar Skåne, Blekinge, Bornholm, Halland, Bohuslän och Trondheims län.

1658-1660 Ett nytt krig mot Danmark med syftet att helt och hållet erövra riket misslyckas. I freden i Köpenhamn får Danmark tillbaka Bornholm och Trondheims län.

1660 Karl X Gustav dör i Göteborg under pågående krig. Då sonen Karl XI bara är fem år gammal styrs Sverige av en förmyndarregering fram till 1672.

1668 Sveriges riksbank grundas. Beroende på vilken definition man använder är den världens äldsta centralbank. Samma år börjar Lunds universitet med sin verksamhet.

1674 Sverige dras in i Ludvig XIV:s krig och anfaller Brandenburg.

1675-1679 Motgångar i kriget i Tyskland leder till att Sverige angrips av Danmark. Kriget är inte särskilt framgångsrikt men tack vare alliansen med Frankrike kommer Sverige undan med några mindre landförluster i de följande frederna.

1680 Riksdagen inför kungligt envälde. Dessutom beslutas att en reduktion av de gods som adeln har erhållit ska genomföras. Detta innebär en kraftig stärkning av statens finanser. Med hjälp av detta byggs indelningsverket upp som ger Sverige en stor stående armé.

1695-1697 En svår missväxt drabbar det svenska riket. En fjärdedel av Finlands befolkning svälter ihjäl.

1697 Karl XI dör av magcancer. Efter en kort period av förmyndarregering förklaras Karl XII myndig endast femton år gammal. Samma år brinner Stockholms slott ner.

1700-1721 Stora nordiska kriget inleds med att Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige. De första tio åren av kriget är framgångsrika för Sverige. Men efter ett svårt nederlag vid Poltava pressas Sverige tillbaka och Preussen och Hannover tillkommer som fiender. Kriget slutar med omfattande landavträdelser.

1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden. Sveriges stormaktstid är definitivt över.

Frihetstiden

1719 Ulrika Eleonora väljs till Karl XII:s efterträdare. En ny regeringsform antas som kraftigt minskar kungens makt. Fred med Hanover, Bremen-Verden avträds.

1720 Fred med Preussen och Danmark, halva Vorpommern avträds. Ulrika Eleonora abdikerar till förmån för sin make Fredrik I. En ny regeringsform antas med ytterligare inskränkningar i kungens makt.

1721 Stora nordiska kriget avslutas med freden i Nystad. Sverige avträder Baltikum och södra Karelen till Ryssland.

1723 Fredrik I gör ett sista försök att hävda kungamakten, men misslyckas. Från och med nu är det inte kungen utan kanslipresidenten Arvid Horn som är Sveriges starke man. Den första riksdagsordningen antas.

1726 Konventikelplakatet utfärdas för att förhindra religiösa sammankomster utan en präst från statskyrkan.

1732 Olof von Dalin börjar utge tidskriften Den svenska Argus.

1738 Arvid Horn och hans anhängare som kallas för mössor tvingas avgå av riksdagen. Hattarna tar över makten.

1741-1743 Sverige genomför ett illa förberett anfallskrig mot Ryssland. Hela Finland ockuperas av ryssarna och endast genom att acceptera Adolf Fredrik som tronföljare lyckas Sverige få tillbaka större delen av Finland i freden i Åbo.

1743 Missnöje med regeringen leder till att bönderna i Dalarna gör uppror, "stora daldansen". Upproret slås ned när de når fram till Stockholm. Rädslan för ett danskt angrepp gör att regeringen accepterar att 12 000 ryska soldater stationeras i Sverige. Trupperna dras tillbaka året efter.

1749 Tabellverket inrättas och som första land i världen för Sverige en systematisk befolkningsstatistik.

1751 Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik.

1753 Den gregorianska kalendern införs. I detta år har februari bara 17 dagar.

1756 Riksdagen meddelar att en namnstämpel ska användas när kungen vägrar att skriva under riksrådets beslut. Ett försök till statskupp av kungaparet avslöjas. Åtta sammansvurna blir avrättade, kungaparet får en varning.

1757-1762 Sverige ansluter sig till den stora koalition som för krig mot Preussen. Den svenska armén lyckas inte åstadkomma mycket och fred sluts utan gränsförändringar.

1765 Ekonomiska problem leder till missnöje med hattregeringen. Mössorna får majoritet i riksdagen och tar över makten.

1766 Mössregeringen utfärdar Sveriges första tryckfrihetsförordning.

1769 Ekonomin är fortsatt dålig. Hattorna får majoritet i riksdagen och återtar makten. Preussen, Ryssland och Danmark sluter en allians som går ut på att i nödfall använda våld för att upprätthålla den svaga kungamakten i Sverige.

1771 Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.

Gustavianska tiden

1772 Hattarna förlorar makten och ersätts av mössorna i april. I augusti samma år genomför Gustav III en improviserad statskupp. En ny regeringsform antas några dagar senare av riksdagen. Kungen stärker sin makt på bekostnad av riksrådet.

1774 En ny tryckfrihetsordning antas och innebär en inskränkning av de tidigare rättigheterna.

1781 En religionsfrihetslag utfärdas. Katoliker och andra kristna som har flyttat till Sverige får utöva sin religion. Svenskar får dock inte lämna den lutherska kyrkan.

1782 Förbudet mot judisk invandring upphävs. Judar får tillåtelse att bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping.

1784 Sverige får den västindiska ön S:t Barthélemy av Frankrike. Ön förblir en svensk koloni tills 1878 då den säljs tillbaka till Frankrike.

1786 Gustav III instiftar Svenska akademin.

1788-1790 Gustav III genomför ett misslyckat anfallskrig mot Ryssland. Sverige anfalls i sin tur av Rysslands bundsförvant Danmark, det påverkar dock inte utgången av kriget. Freden i Värälä innebär inga gränsförändringar.

1788 Mitt under brinnande krig begår ett stort antal adliga officerare landsförräderi genom att bilda Anjalaförbundet och inleda förhandlingar med Ryssland.

1789 En ny svensk grundlag antas, Förenings- och säkerhetsakten, trots adelns protester. Grundlagen innebär att kungens befogenheter utökas ytterligare. En konsekvens av detta blir att riksrådet avskaffas och att dess juridiska funktion övertas av den nybildade Högsta domstolen.

1792 Gustav III utsätts för ett attentat vid en operamaskerad i Stockholm, tretton dagar senare avlider han av sina skador. Brodern hertig Karl blir förmyndare över Gustav III:s minderårige son Gustav IV Adolf. Den faktiske regenten blir dock Gustav Adolf Reuterholm.

1796 Gustav IV Adolf blir myndig och avskedar Reuterholm som lämnar landet.

1803 Den svenska besittningen Wismar förpantas till Mecklenburg.

1805-1814 Gustav IV Adolf ansluter sig till Napoleons fiender 1804 och inleder en serie av krig. Kriget mot Frankrike går illa och 1808-09 får Sverige även Danmark och den forna bundsförvanten Ryssland emot sig. Det slutar med katastrof och i freden i Fredrikshamn tvingas Sverige avträda Finland till Ryssland. 1810 sluts fred med Frankrike som tvingar Sverige att förklara krig mot Storbritannien. 1812 vänder krigslyckan för Napoleon och Sverige ansluter sig återigen till Frankrikes fiender. Detta leder till att Danmark tvingas avträda Norge till Sverige i utbyte mot Vorpommern, Sveriges sista tyska besittning. Norge accepterar dock inte detta och efter ett kort krig 1814 bildas en union mellan Sverige och Norge.

1809 Befälhavaren över den västra armén gör myteri och tågar mot Stockholm för att avsätta kungen. Inbördeskrig hotar och en grupp officerare tar kungen tillfånga i slottet. Gustav IV Adolf avsätts av riksdag och hans farbror hertig Karl väljs till kung som Karl XIII.

1800-talet

1810 Då Karl XIII är barnlös väljer en riksdag i Örebro den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare. Med sitt nya namn Karl Johan  blir han snabbt den faktiske regenten över Sverige.

1811 Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar.

1812 En ny tryckfrihetsförordning innebär ytterligare inskränkningar.

1814 I freden i Kiel tvingas Danmark avträda Norge till Sverige. Efter ett kort krig mot Norge skapar Karl Johan den svensk-norska unionen genom konventionen i Moss. Karl XIII blir norsk kung som Karl II.

1818 Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge. Han kommer att i praktiken styra Sverige enväldigt.

1826 Varangerfrågan. En gränstvist mellan Sverige-Norge och Ryssland om norska Finnmarken löses fredligt.

1830 Aftonbladet börjar utges och blir den liberala oppositionens främsta organ trots regeringens upprepade försök att stoppa den.

1831 Sveriges första nykterhetsförening bildas av Samuel Owen.

1832 Göta kanal som påbörjades 1809 öppnas för trafik.

1840 Departementalreformen genomförs. Sju departement bildas med en minister tillika medlem av regeringen som högste chef.

1842 Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.

1844 Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.

1846 Skråväsendet avskaffas. Det blir lättare att bedriva handel, särskilt på landsbygden.

1848 Februarirevolutionen i Frankrike leder till gatukravaller i Stockholm. Sverige skickar hjälptrupper till Danmark som bekämpar ett uppror i Schleswig-Holstein.

1853 Den första svenska telegraflinjen, Stockholm-Uppsala, öppnas för allmän trafik.

1856 Sveriges första järnväg, Örebro-Ervalla-Nora, öppnas för allmän trafik. Vissa anser att Fryksdalsbanan som invigdes 1849 är Sveriges första järnväg, men dess vagnar drevs av hästar och inte av lokomotiv fram till 1856. Samma sak gällde vagnarna på en bana i Höganäs som fick räls av järn 1805.

1858 Husagan avskaffas. En husbonde har inte längre rätt att aga sin hustru och anställda som är över arton år. Samma år tas konventikelplakatet bort, vilket är ett stort steg mot religionsfrihet. Ogifta kvinnor blir myndiga vid 25 års ålder.

1859 Oscar I dör. Han var den sista kung som verkligen styrde landet. Sonen Karl XV blir ny kung.

1862 Kommunalt självstyre införs. Järnvägslinjen Stockholm-Göteborg invigs.

1865 Sverige inför frihandel.

1866 Ståndsriksdagen ersätts av en tvåkammarriksdag.

1872 Karl XV som helt misslyckats med att hävda kungamakten dör och efterträds av sin bror Oscar II.

1873 En valutaunion bildas mellan Sverige och Danmark. Den gamla riksdalern ersätts av kronan som namn på Sveriges valuta. Norge ansluter sig till unionen två år senare.

1876 Statsministerämbetet inrättas med Louis De Geer som dess första innehavare.

1877 Telefonen börjar införas i Sverige.

1878 Metersystemet införs. Äldre mått som fot och aln tas ur bruk.

1887 Kraven på att införa tullar för att skydda jordbruk ökar intresset för politik bland allmänheten. Tullvännerna avgår med segern vid riksdagsvalet.

1889 Sveriges socialdemokratiska arbetarpart bildas i Stockholm. Hjalmar Branting är partiets ledande företrädare. Sju år senare blir han partiets första riksdagsman.

1897 Riksbanken erhåller monopol på sedelutgivning.

1898 Landsorganisationen (LO) bildas som en centralorganisation för alla fackligt organiserade arbetare i Sverige.

1900-talet

1901 Allmän värnplikt införs och ersätter det gamla indelningsverket.

1905 Unionen mellan Sverige och Norge upplöses.

1909 Allmän rösträtt för män införs av riksdagen som samtidigt beslutar att valen ska vara proportionella istället för majoritetsval i enmansvalkretsar.

1907 Oscar II dör och efterträds av Gustav V.

1910 Det sista dödsstraffet verkställs i Sverige. Det är den enda gången giljotinen används i Sverige. Dödsstraff i fredstid avskaffades formellt 1921 och i krigstid 1972.

1914 Borggårdskrisen. 30 000 bönder tågar till Stockholm i det så kallade bondetåget. I det tal Gustav V håller till bönderna kritiseras Karl Staafs liberala regering. Karl Staff väljer att avgå och utvecklingen mot parlamentarism får ett tillfälligt avbrott.

1917 Liberaler och socialdemokraterna vinner riksdagsvalet och bildar en koalitionsregering. Detta innebär det definitiva genombrottet för parlamentarismen. Från och med detta år räknas Sverige som en demokrati. Den nya regeringen påbörjar arbetet med att införa kvinnlig rösträtt.

1921 Det allra första riksdagsvalet där såväl män som kvinnor har rösträtt.

1931 Oroligheter kring en strejk leder till att militär skjuter ihjäl fem demonstranter i Ådalen.

1932 Socialdemokraterna under Per Albin Hanssons ledning vinner riksdagsvalet och inleder en 44 år lång period av socialdemokratisk dominans.

1939-1945 Sovjetunionens angrepp mot Finland leder till att en samlingsregering bildas med representanter från alla partierna utom kommunisterna. Andra världskriget innebär ransonering och inskränkningar i tryckfriheten.

1950 Gustav V avlider. När hans son och efterträdare Gustav VI Adolf vägrar att ge efter för utpressning bryter "Haijbyaffären" ut. Gustav V hade haft en homosexuell relation med Kurt Haijby som sedan fick sammanlagt 250 000 kronor i dåtidens penningvärde för att hålla tyst mellan 1936 och 1947.

1952 fullständig religionsfrihet införs.

1959 Efter en folkomröstning, ett nyval och en nedlagd röst i riksdagen segrar socialdemokraterna i pensionsstriden och inför allmän tilläggspension (ATP).

1969 En ny riksdagsordning innebär att Sverige får en enkammarriksdag.

1976 De borgerliga partierna bryter socialdemokraternas 44 år långa maktinnehav och styr Sverige i olika konstellationer fram till 1982.

1980 En folkomröstning om kärnkraften leder till att den på lång sikt ska avskaffas.

1986 Statsminister Olof Palme mördas.

1991-1994 Ny borgerlig regering.

1994 Sverige väljer i en folkomröstning att gå med i EU, vilket sker efter årsskiftet.