Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik
  
 


 
  

Örjan Martinsson

Hertigtiteln uppstod under 1200-talet som en effekt av det tyska inflytandet på det svenska språket, för egentligen var hertig bara det tyska namnet på den gamla skandinaviska titeln jarl. Den första svenske hertigen var Magnus Ladulås som fick en ställning som motsvarande den hans far Birger hade haft som Jarl, det vill säga riket näst högsta befattning. Redan 1284 bröts traditionen när en andra hertigtitel skapades, "hertig av Finland". Med hertigtitlarna följde också en förläning som inte var ärftlig, oftast Södermanland respektive Egentliga Finland. Hertigarna Erik och Valdemar lyckades dock under sin konflikt med kung Birger få sina förläningar kraftigt utvidgade och ärftliga. Men det var en kortvarig framgång eftersom deras hertigdömen drogs in till kronan efter Nyköpings gästabud 1317. Valdemars änka Ingeborg fick Öland som underhållslän och titulerade sig som "hertiginna av Öland" fram till sin död ca 1356. Bortsett från Bengt Algotsson som 1353-56 var hertig över Finland och Halland skulle inga fler hertigar utnämnas under medeltiden. Men utöver dessa svenska hertigar fanns det också såväl hertigar som grevar över Halland och Blekinge under 1200- och 1300-talet då dessa landskap lydde under Danmark. Dessa personer finns omnämnda i landskapsartiklarna om Halland och Blekinge.

Hertigtiteln kom tillbaka när Gustav Vasa tilldelade ärftliga hertigdömen till sina söner. Dessa var i praktiken stater i staten och utgjorde ett allvarligt hot mot centralmakten. Även Johan III och Karl IX delade ut hertigdömen, men tack vare vasasönernas inbördesstrider, sinnessjukdom och svårighet att få söner försvann hertigdömena en efter en, det sista 1622. Ett nytt hertigdöme skapades 1651 när Johan Kasimir (far till Karl X Gustav) tilldelades Stegeborgs län som förläning, detta som kompensation för fordringar han hade till den svenska kronan. När hans son Adolf Johan dog 1689 drogs hertigdömet in till kronan.

Hertigtiteln gjorde en ny comeback efter Gustav III:s statskupp 1772. Fast denna gång enbart som titel och utan medföljande hertigdömen. Sedan dess har det varit en tradition inom kungahuset att dela ut en hertigtitel till varje nyfödd prins. Från och med 1980 får även prinsessorna en hertigtitel.

Nedan redovisas Sveriges alla hertigar ordnade efter hertigdömets tillkomst. Namnen i den högra kolumnen anger fadern till hertigen ifall det var en kunglighet. De hertigtitlar som enbart har burits av en person redovisas längst ned

ca 1266-1275
1275
1284-1317

Sveriges hertig

Magnus Ladulås
Erik
Erik

Birger Jarl
Birger Jarl
Magnus Ladulås
1284-1291
1302-1317
1353-1356
1556-1563
1590-1604
1802-1805


Finland

Bengt
Valdemar
Bengt Algotsson
Johan (III)
Johan (tillträdde ej)
Karl Gustav (storfurste)

Birger Jarl
Magnus Ladulås

Gustav Vasa
Johan III
Gustav IV Adolf

1353-1356
1912-1997
2021-


Halland*

Bengt Algotsson
Bertil
Julian


Gustav VI Adolf
Prins Carl Philip
1557-1560
1782-1783
1909-1932


Småland

Erik (XIV)
Karl Gustav
Lennart (död 2004)

Gustav Vasa
Gustav III
Prins Vilhelm
1560-1604
1609-1622
1772-1809
1810-1844
1852-1854
1884-1965
2016-

Södermanland

Karl (IX)
Karl Filip
Karl (XIII)
Oscar (I)
Karl Oscar
Vilhelm
Alexander

Gustav Vasa
Karl IX
Adolf Fredrik
Karl XIV Johan
Karl XV
Gustav V
Prins Carl Philip

1560-1569
1604-1618
1772-1803
1829-1872
1911-1937
2012-

Östergötland

Magnus (död 1595)
Johan (se Finland)
Fredrik Adolf
Oscar (II)
Karl  (död 2003)
Estelle

Gustav Vasa
Johan III
Adolf Fredrik
Oscar I
Prins Karl
Prinsessan Victoria

1609-1611
1889-1918

Västmanland

Gustav (II) Adolf
Erik

Karl IX
Gustav V

1651-1652
1652-1654
1654-1689


Stegeborgs län

Johan Kasimir
Karl (X) Gustav
Adolf Johan


Johan Kasimir
Johan Kasimir
1798
1858-1907
1979-


Värmland

Karl Adolf
Gustav (V)
Carl Philip

Karl XIII
Oscar II
Carl XVI Gustaf
1826-1859
1882-1950
2016-

Skåne

Karl (XV)
Gustav (VI) Adolf
Oscar

Oscar I
Gustav V
Prinsessan Victoria

1827-1852
1907-1934

Uppland

Gustav
Sigvard (död 2002)

Oscar I
Gustav VI Adolf

1831-1873
1916-1946
 2017-

Dalarna

August
Carl Johan (död 2012)
Gabriel

Oscar I
Gustav VI Adolf
Prins Carl Philip

1859-1888
2014-


Gotland

Oscar (död 1953)
Leonore

Oscar II
Prinsessan Madeleine
1861-1951
1980-


Västergötland

Karl
Victoria

Oscar II
Carl XVI Gustaf

Övriga

Öland
Närke
Västerbotten
Jämtland
Hälsingland och Gästrikland
1318-1356
1865-1947
1906-1947
1946-1973
1982-
Ingeborg
Eugén
Gustav Adolf
Carl (XVI) Gustaf
Madeleine
Eirik Præsthatare
Oscar II
Gustav VI Adolf
Prins Gustav Adolf
Carl XVI Gustaf
Ångermanland
Blekinge**
2015-
2018-
Nicolas
Adrienne
Prinsessan Madeleine
Prinsessan Madeleine

* = Det fanns flera grevar och hertigar över olika delar av Halland under den danska tiden. Läs mer om det i sidan om Hallands historia.
** = Blekinge var 1242-1260 ett dansk hertigdöme med Knut Valdemarsson som dess hertig.