Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Statsministrar
  Riksdagsval
  Val 1970-2014
  Valdeltagandet
  EU-parlamentet
  Nordisk politik
 
 
  Folkomröstningar
 
  Folkomröstningar?
  Historisk bakgrund
  Folkomröstningar införs
  Förbudsomröstningen
  Nyvaknat intresse
  Högertrafikomröstningen
  Pensionsomröstningen
  Minskat intresse
  Kärnkraftsomröstningen
  Debatten efter 1980
  EU-valet

 


Örjan Martinsson

Sveriges riksdagsval

V FI S MP C FP M KD NyD SD Övriga V+S+MP C+FP
+KD+M
2014
2010
2006

2002

1998
5,7
5,6
5,8

8,4

12,0
3,1
0,40
0,68
31,0
30,7
35,0

39,9

36,4
6,9
7,3
5,2

4,6

4,5
6,1
6,6
7,9

6,2

5,1
5,4
7,1
7,5

13,4

4,7
23,3
30,1
26,2

15,3

22,9
4,6
5,6
6,6

9,1

11,8
0,04
0,16
12,9
5,7
2,9
1,4
0,37
1,0
1,0
2,1
1,6
2,1
43,6
43,6
46,1
52,9
52,9
39,4
49,3
48,2
44,0
44,5
1994
1991
1988
1985
6,2
4,5
5,8
5,4
  45,3
37,7
43,2
44,7
5,0
3,4
5,5
1,5
7,7
8,5
11,3
9,8
7,2
9,1
12,2
14,2
22,4
21,9
18,3
21,3
4,1
7,1
2,9
2,6
1,2
6,7
0,25
0,08
0,02
 
0,8
0,9

0,7
0,5
56,5
45,5
54,5
51,6
41,4
46,6
44,7
47,9
1982
1979
1976
1973
5,6
5,6
4,8
5,3
  45,6
43,2
42,7
43,6
1,7
 
15,5
18,1
24,1
25,1
5,9
10,6
11,1
9,4
23,6
20,3
15,6
14,3
1,9
1,4
1,4
1,8
    0,3
0,8
0,4
0,6
52,9
48,8
47,5
48,9
46,9
50,4
52,2
50,6
1970
1968
1964
1960
4,8
3,0

5,2

4,5
  45,3
50,1
47,3
47,8
  19,9
15,7
13,2
13,6
16,2
14,3
17,0
17,5
11,5
12,9
13,7
16,5
1,8
1,5
1,8
    0,5
2,6
1,8

0,1
50,1
53,1
52,5
52,3
49,4
47,0
47,5
47,6
1958
1956
1952
1948
3,4
5,0
4,3
6,3

 
46,2
44,6
46,1
46,1

 
12,7
9,4
10,7
12,4
18,2
23,8
24,4
22,8
19,5
17,1
14,4
12,3
 

 

 
 
 
0,0
0,1
0,1
0,1
49,6
49,6
50,4
52,4
50,4
50,3
49,5
47,5
SP RL SNF SSS
1944
1940
1936
1932
10,3
3,5
3,3
3,0
0,17
0,64
4,4
5,3
46,7
53,8
45,9
41,7
0,22
 
lib
1,9
13,6
12,0
14,3
14,1
12,9
12,0
12,9
9,8
15,9
18,0
17,6
23,1
0,12
 -
0,92

Kf: 0,4
0,14
 -
0,60
SNSP
0,10
0,61
0,1
0,0
0,0
0,1
57,2
58,0
53,6
50,0
42,4
42,0
44,8
49,3
1928
1924
1921
1920
6,4
3,6
4,6
6,4
hk
1,5
vs: 3,2
 
37,0
41,1
36,2
29,7
3,0
3,9
jr
6,2
11,2
10,8
11,1
8,0
12,9
13,0
19,1
21,8
29,4
26,1
25,8
27,9
      0,1
0,0

0,0

0,0
43,4
46,2
44,0
36,1
56,5
53,8
56,0
63,9
1917
1914
1914
1911
8,1   31,1
36,4
30,1
28,5
3,2 5,3
0,2
0,0
27,6
26,9
32,2
40,2
24,7
36,5
37,7
31,2
      0,0
0,0
0,0

0,1
39,2
36,4
30,1
28,5
60,8
63,6
69,9
71,4

Det första riksdagsval (egentligen andrakammarval) med allmän och lika rösträtt för män ägde rum 1911. Då fanns det bara tre partier som representerade de socialistiska, liberala och konservativa ideologierna. Men eftersom ett proportionellt valsystem infördes samtidigt med rösträtten skulle antalet partier snart öka. De första nytillskotten var två intressepartier för bönderna som slogs samman 1921, och vars arvtagare idag är Centerpartiet. I likhet med utvecklingen i de flesta andra länder splittrades de svenska socialdemokraterna 1917 och ett kommunistiskt parti bildades. Under 20-talet skulle det kommunistiska partiet i sin tur splittras tre gånger (1921, 1924 och 1929). De två första utbrytarpartierna återförenades kort efter med socialdemokraterna (1923 och 1926) medan det sista utvecklades till ett nazistiskt parti i slutet av 30-talet och då förlorade sina väljare. Även liberalerna splittrades på 20-talet, orsaken var frågan om rusdrycksförbund och motståndarna till detta bildade det Liberala partiet i opposition mot förbudsvännerna i det Frisinnade partiet. De båda liberala partierna återförenades dock 1934 och från och med 1940-talet har det svenska partisystemet varit relativt stabilt. De enda förändringarna är att Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tog sig över fyra-procentspärren och in i riksdagen 1988, 1991 och 2010 samt Ny demokratis uppgång och fall 1991 och 1994.

V
FI
S

MP
C
FP
M

KD
SD
NyD
= Vänsterpartiet
= Feministiskt initiativ
= Socialdemokraterna
= Miljöpartiet
= Centerpartiet
= Folkpartiet
= Moderaterna
= Kristdemokraterna
= Sverigedemokraterna
= Ny demokrati
vs
hk

SP
 
RL

jr
lib
kf
SNF

SNSP
SSS
= Vänstersocialisterna
= Höglundskommunisterna
= Socialistiska partiet (Kilbomskommunister)
= Radikala landsföreningen
= Jordbrukarnas riksförbund
= Liberala partiet
= Kyrkliga folkpartiet
= Sveriges nationella förbund
= Sveriges nationalsocialistiska parti
= Svensk socialistisk samling

Småpartier

Nedan redovisas resultaten för de större partierna i gruppen "övriga partier" sedan 1970. Dessförinnan var det väldigt få som röstade på något parti utöver dagens etablerade riksdagspartier. I valen 1964 och 1968 röstade 1,8 respektive 2,6 % på övriga partier men dessa "partier" var nästan uteslutande olika samlingslistor för c, fp och m.

  DD DjuP E KLP KrVP LBPO ND NS PP RS SKP SKÅ SVP SPI VägV Övriga
2014 0,02 0,07 0,10 0,02 0,06 0,06     0,43 0,01 0,01 0,00 0,07 0,05 0,02 0,05
2010 FV JL 0,01 0,01 NyF 0,03 0,02 0,02 0,65 0,03 0,01 0,00 0,01 0,19 SP 0,05
2006 0,02 0,47 0,05 0,00 0,02 NB 0,06 Soc 0,63 0,02 0,01 0,00 0,03 0,52 0,21 0,03
2002 d 0,01 0,18 0,28 0,17 0,06 0,03 0,02 0,09 pp 0,71 0,06
1998 0,48 0,03 0,17 kpmlr SJP 0,03 SKP 0,06 0,04 0,00 0,13 1,00 0,14
1994   0,04 0,09 ? 0,2 0,14     ? 0,04   0,04 0,22
1991
1988
1985
1982
    0,02     ?
?
?
?
0,51 0,04
0,24
0,29
0,07

?
?
?
  ?
?
?
?
-
0,13
-
?
  ?   0,31
0,29
0,19
0,22
1979
1976
1973
1970
          ?
?
0,16
?
  0,03
0,05
0,03
?
0,32
?
0,43
  0,20 ?       0,52
0,04
0,36
0,03

Förkortningar

d
DD
DjuP
E
FV

JL
KLP
KrVP
LBPO
ND
NB
NS
NyF
= Det nya partiet
= Direktdemokraterna
= Djurens parti
= Enhet
= Folkets vilja
= Junilistan
= Klassiskt liberala partiet
= Kristna Värdepartiet
= Landsbygdspartiet Oberoende
= Nationaldemokraterna
= Norrbottenspartiet
= Norrländska samlingspartiet
= Ny Framtid
PP
pp

RS

SJP

SKP

SKP
SKÅ
Soc

SP
SVP
SPI
VägV
= Piratpartiet
= Pensionärspartiet
= Rättvisepartiet Socialisterna
= Sjöbopartiet
= Sveriges kommunistiska parti (fd APK)
= Sveriges kommunistiska parti (fd KFML)
= Skånepartiet
= Socialistiska partiet (trotskister)
= Sjukvårdspartiet
= Svenskarnas parti (fd Nationalsocial. Front)
= Sveriges pensionärers intresseparti
= Vägvalet
kpml(r)  = Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna)