Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik
 
  Statsministrar
  Riksdagsval
  Val 1970-2022
  Valdeltagandet
  EU-parlamentet
  Nordisk politik
 
 
  Folkomröstningar
 
  Folkomröstningar?
  Historisk bakgrund
  Folkomröstningar införs
  Förbudsomröstningen
  Nyvaknat intresse
  Högertrafikomröstningen
  Pensionsomröstningen
  Minskat intresse
  Kärnkraftsomröstningen
  Debatten efter 1980
  EU-valet

 


Örjan Martinsson

Diagrammet visar hur högt valdeltagandet i riksdags-, landstings-, kommunal- och EU-parlamentsvalen har varit mellan 1872 och 2010. Under 1800-talet låg valdeltagandet på en mycket låg nivå fram till tullstriden i slutet av 1880-talet. Trots att det bara var något mer än 20 % av de vuxna männen som hade rösträtt deltog endast en femtedel av dessa i valen. Tullstriden ledde till att valdeltagandet fördubblades och även om det efteråt sjönk något så ökade deltagandet sakta men säkert i början av 1900-talet då kraven på allmän och lika rösträtt var den främsta stridsfrågan. När den frågan hade avgjorts i samband med parlamentarismens genombrott 1917 började valdeltagandet att återigen sjunka. Bottennappet var landstingsvalet 1922 då endast 38,2 % valde att rösta. Men från och med slutet av 20-talet ökade valdeltagandet successivt tills det under 70-talet låg på över 90 %. Därefter har valdeltagande mattats av men det befinner sig fortfarande på en internationellt sett hög nivå.

1995 hölls det första svenska valet till EU-parlamentet men väljarna var inte särskilt intresserade och deltagandet hamnade på 41,6. I de följande EU-parlamentsvalen fortsatte valdeltagandet att sjunka till 38,8 respektive 37,9 % innan trenden vände uppåt 2009.

Valdeltagandet i kommunalvalen är något lägre än i riksdagsvalen och anledningen till detta är att utländska medborgare har rösträtt i kommunalvalen och de röstar i mindre utsträckning än svenska medborgare.

I tabellen nedan redovisas valdeltagandet i siffror för de olika valen. Årtal med röd färg anger de fyra tillfällen som nyval har hållits i Sverige. Allmän och lika rösträtt för män infördes 1909 och siffrorna i svart text anger hur hög andel av de vuxna männen som innan dess hade rösträtt.
 

Riksdagen

Landstingen

Kommunerna Europaparlamentet
2022 84,2 80,2 80,5    
2018 87,2 83,75 84,1 2019 55,3
2014 85,8 82,4 82,8 2014 51,1
2010 84,6 81,1 81,6 2009 45,5
2006 82,0 78,8 79,4 2004 37,9
2002 80,1 77,5 77,9 1999 38,8
1998 81,4 78,1 78,6 1995 41,6
1994 86,8 84,3 84,4  
1991 86,7 84,0 84,3
1988 86,0 84,2 84,0
1985 89,9 88,0 87,8
1982 91,4 89,8 89,6
1979 90,7 89,2 89,0
1976 91,8 90,5 90,3
1973 90,8 90,7 90,5
1970 88,3 88,2 88,1
1968 89,3 1966 82,8  
1964 83,9 1962 81,0
1960 85,9 1958 79,2
1958 77,4 1954 79,1
1956 79,8 1950 80,5
1952 79,1 1946 72,0
1948 82,7 1942 66,8
1944 71,9 1938 66,0
1940 70,3 1934 63,6
1936 74,5 1930 58,2
1932 67,6 1926 49,8
1928 67,4 1922 38,2
1924 53,0 1919 63,3
1921 54,2 1916 53,5
1920 55,3 1912 54,8
1917 65,8 1910 49,3
1914 66,2  
1914 69,9
1911 57,0 Andel röstberättigade män
1908 61,3 34,7
1905 50,4 30,6
1902 47,2 27,7
1899 40,3 25,4
1896 45,3 23,9
1893 42,4 23,7
1890 38,5 22,8
1887 35,9 22,2
1887 48,1 21,9
1884 25,2 24,1
1881 23,7 23,6
1878 20,3 23,3
1875 19,5 23,0
1872 19,1 21,9