Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik
 
  Statsministrar
  Riksdagsval
  Val 1970-2022
  Valdeltagandet
  EU-parlamentet
  Nordisk politik
 
 
  Folkomröstningar
 
  Folkomröstningar?
  Historisk bakgrund
  Folkomröstningar införs
  Förbudsomröstningen
  Nyvaknat intresse
  Högertrafikomröstningen
  Pensionsomröstningen
  Minskat intresse
  Kärnkraftsomröstningen
  Debatten efter 1980
  EU-valet

 


Örjan Martinsson

SVERIGES FOLKOMRÖSTNINGAR

  JA NEJ   Blanka Valdeltagande
1922
1955
Rusdrycksförbud
Högertrafik
49,0
15,5
51,0
82,9

Linje 3

1,6
55,1
53,2
 
Linje 1

Linje 2
3,9
3,3
72,4
75,6
1957
1980
Pensionssystemet
Kärnkraft
45,8
18,9
15,0
39,1
35,3
38,7
 
JA

NEJ

 
0,9
2,1
83,3
82,6
1994
2003
EU-medlemskap
EMU-medlemskap
52,3
42,0
46,8
55,9

Sverige är en representativ demokrati. Det innebär att landet styrs av folket genom att de i allmänna val utser representanter som under en begränsad mandatperiod fattar de politiska besluten åt dem. De enda gångerna folket tar ställning till en enskild fråga är då det anordnas en folkomröstning. Dessa har på nationell nivå hållits sex gånger i Sverige.

Alla sex folkomröstningar har formellt varit rådgivande. I praktiken har dock de flesta varit beslutande. Det är svårt för politiker som säger sig vara övertygade om att demokrati är det bästa styrelseskicket att sedan trotsa den folkvilja som manifesteras i en folkomröstning. Men beslutande folkomröstningar går inte ihop med principen om den representativa demokratin. Riksdagen ska ju vara fri att fatta de beslut den anser vara riktiga. Om en rådgivande folkomröstning verkligen är en rådgivande folkomröstning vilket våra folkomröstningar formellt har varit innebär det dock inget avsteg från den representativa demokratin.

Här nedan följer ett antal länkar till sidor som beskriver de svenska folkomröstningarnas historia. De var ursprungligen kapitel i min B-uppsats i statskunskap. Uppsatsen skrevs 2001 och därför har EMU-omröstningen inte medtagits. Det är dock min förhoppning att en artikel om denna ska läggas till, min att-göra-lista är emellertid väldigt lång så det kan dröja innan så blir fallet.