Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Statsministrar
  Riksdagsval
  Val 1970-2014
  Valdeltagandet
  EU-parlamentet
  Nordisk politik
 
 
  Folkomröstningar
 
  Folkomröstningar?
  Historisk bakgrund
  Folkomröstningar införs
  Förbudsomröstningen
  Nyvaknat intresse
  Högertrafikomröstningen
  Pensionsomröstningen
  Minskat intresse
  Kärnkraftsomröstningen
  Debatten efter 1980
  EU-valet

 


Örjan Martinsson

Valresultat 1970-2014

Från och med 1970 har valen till riksdag, landstingen och kommunfullmäktige hållits samtidigt. I början var det endast obetydliga skillnader mellan de olika valresultaten men efterhand har trenden gått mot allt större skillnader. Huvudorsaken till detta är framväxten av lokala partier som framförallt i kommunalvalen har tagit röster från de etablerade partierna, på senare tid har lokalpartier slagit igenom även i landstingsvalen. En annan orsak är att utländska medborgare har fått rösträtt i kommunal- och landstingsvalen men inte i riksdagsvalen. Fast alla skillnader kan inte förklaras på detta sätt, partier med populära partiledare gör också bättre val i riksdagsvalen än i kommunalvalen och när ett parti gör ett katastrofval drabbas de hårdare i riksdagsvalet än i kommunalvalen. Slående är också den starka ställning i kommunalvalen som Centerpartiet har jämfört med riksdagsvalen.

Nedan anges resultaten i riksdags-, landstings och kommunalval i både diagramform och tabellform.

Vänsterpartiet   Feministiskt initiativ   Socialdemokraterna   Miljöpartiet
5,7
5,6
5,8
8,4
12,0
6,2
4,5
5,8
5,4
5,6
5,6
4,8
5,3
4,8
7,1
5,8
6,1
8,4
10,8
6,0
4,8
5,3
5,1
5,1
5,5
4,7
5,0
4,3
6,4
5,6
6,0
8,2
10,2
6,0
4,8
5,5
5,3
5,4
5,8
4,8
5,1
4,4
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
3,1
0,40
0,68
1,1
0,26
0,20
1,2
0,31
0,21
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
31,0
30,7
35,0
39,9
36,4
45,3
37,6
43,2
44,7
45,6
43,2
42,7
43,6
45,3
32,9
33,0
34,9
38,3
35,8
45,5
38,3
43,7
44,4
46,6
43,9
43,7
43,8
45,8
31,2
32,4
34,6
37,2
35,1
43,4
36,6
41,6
42,6
45,5
43,0
43,6
43,2
45,6
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
6,9
7,3
5,2
4,6

4,5
5,0
3,4
5,5
1,5
1,7
7,2
6,9
4,7
3,9

4,4
4,6
3,1
4,8
2,0
1,9
7,8
7,1
4,9
4,3

4,8
5,3
3,6
5,6
2,5
1,6

Centerpartiet   Folkpartiet   Kristdemokraterna   Moderaterna
6,1
6,6
7,9
6,2

5,1
7,7
8,5
11,3
9,8
15,5
18,1
24,1
25,1
19,9
6,3
6,2
7,9

7,0

6,7
9,4
11,0
12,4
12,0
16,0
18,6
23,2
25,2
20,6
7,8
7,6
9,1
8,6

8,2
10,1
11,2
12,5
11,9
15,3
17,7
22,4
23,7
19,5
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
5,4
7,1
7,5
13,4
4,7
7,2
9,1
12,2
14,2
5,9
10,6
11,1
9,4
16,2
6,3
7,5
8,1
12,0
6,1
7,4
10,8
12,3
13,2
5,7
10,4
10,9
9,5
15,3
6,5
7,9
8,1
11,5
6,0
6,9
9,6
11,3
12,4
6,0
10,5
11,5
10,4
16,2
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
4,6
5,6
6,6
9,1
11,8
4,1
7,1
2,9
2,6
1,9
1,4
1,4
1,8
1,8
5,2
5,1
6,7
8,2
10,0
3,7
7,0
3,1
2,0
2,4
2,0
1,9
2,1
1,9
4,0
4,4
5,8
7,1
8,0
3,2
5,8
2,8
2,0
2,4
2,1
1,8
2,1
1,8
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
23,3
30,1
26,2
15,3
22,9
22,4
21,9
18,3
21,3
23,6
20,3
15,6
14,3
11,5
21,5
27,3
24,6
16,6
22,2
20,2
23,2
17,9
20,7
21,9
18,6
14,9
13,8
11,6
21,5
26,2
24,3
17,6
22,3
20,2
22,2
18,1
20,6
21,7
18,6
15,2
13,9
11,7


Ny demokrati   Sverigedemokraterna   Övriga partier
      2014
2010
2006
12,9
5,7

2,9
9,1
4,6
2,8
9,3
4,9
2,9
2014
2010
2006
1,0
1,0
2,1
3,3
3,5
4,0
4,1
3,7
4,2
 0,04
0,16
1,2
6,7
 -
0,09
1,0
0,7
 0,00
0,06
1,1
3,4
2002
1998
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
1,4
0,37
0,25
0,08
0,02
0,55
0,19
?
?
?
0,88
0,21
?
?
?
2002
1998
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
1,6
2,1
0,8
0,9
0,7
0,5
0,2
0,8
0,4
0,6
0,4
4,7
3,8
2,0
1,0
0,6
0,5
0,4
1,0
0,6
0,6
0,5
4,5
5,1
3,8
2,9
2,6
2,6
3,8
2,3
0,7
1,7
0,7